czwartek, 28 marca 2024 13:50

Dofinansowanie na przebudowę ul. Słowackiego w Wieliczce

Autor Patryk Trzaska
Dofinansowanie na przebudowę ul. Słowackiego w Wieliczce

Burmistrz Wieliczki Artur Kozioł podpisał z Wojewodą Małopolskim umowę na dofinansowanie przebudowy ul. Słowackiego w Wieliczce.  Wartość dofinansowania to ponad 1 mln zł. Podczas podpisania obecni byli: zastępca Burmistrza ds. Inwestycji Piotr Krupa oraz Skarbnik Gminy Krzysztof Pakuła.

Ulica Słowackiego to centralna ulica w Wieliczce, przyjmująca największy ruch w naszym mieście, zwłaszcza autobusowy. Inwestycja ta jest wyczekiwana przez mieszkańców.

Przebudowa polegać będzie na sfrezowaniu istniejących warstw mineralno – asfaltowych, wzmocnieniu podbudowy jezdni, regulacji włazów studni wraz z ich wymianą , wykonaniu podbudowy na ciągach pieszych. Wykonanie nowych krawężników granitowych ze ściekiem z kostki granitowej i chodników z kostki betonowej oraz jezdni z mieszanek mineralno bitumicznych.

W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 1 022 023,00 zł . Całkowita wartość projektu to ponad 2 mln zł.

inf./fot. UMiG Wieliczka

Artykuł sponsorowany

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka