środa, 15 maja 2019 11:09

Droższa woda i ścieki - zmiana taryfy Wodociągów Miasta Krakowa

Autor Manuel Langer
Droższa woda i ścieki - zmiana taryfy Wodociągów Miasta Krakowa

Wodociągi Miasta Krakowa informują, że organ regulacyjny, tj. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie - zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Miejskiej Kraków.

W okresie od 24 maja br. do 23 maja 2020 r. obowiązywać będą ceny za 1 m3 dostarczanej wody, 1 m3 odebranych ścieków, stawki opłaty abonamentowej oraz stawki za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych, które wynoszą:

Wodociągi Miasta Krakowa

Cena za 1 m3 dostarczanej wody i 1 m3 odebranych ścieków od 24 maja wzrośnie o 19 groszy, tj. o 1,9 % i będzie obowiązywała do maja 2020 roku.

Wodociągi Miasta Krakowa nieustannie podejmują i skutecznie realizują programy inwestycyjne o bezprecedensowej skali i zakresie. Prowadzona systematycznie modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, w istotny sposób przyczynia się do rozwoju miasta, podnosząc tym samym komfort życia jego mieszkańców.

Wodociągi Miasta Krakowa, obsługując ponad milion użytkowników dokładają wszelkich starań, aby świadczone usługi były najwyższej jakości. W swoich działaniach spółka wykorzystuje najlepsze technologie i realizuje wielomilionowe inwestycje, pozyskując skutecznie dofinansowanie z funduszy unijnych.

W latach 2002-2018 Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczyły 3,1 miliarda zł na rozwój. Wybudowano m.in. dwa zbiorniki wodociągowe Górka Narodowa-Wschód, każdy o pojemności 15 tys. m3, udoskonalono technologie dezynfekcji wody, a w Zakładzie Uzdatniania Wody Raba zamontowano najnowszy system dezynfekcji wody lampami UV. Przeprowadzono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków Płaszów i Kujawy oraz poddano renowacji kilometry sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Rozbudowywano inteligentny system zarządzania sieciami i stworzono kompletny model cyfrowy krakowskiej sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Zakupiono również nowoczesne samochody specjalistyczne do prowadzenia prac konserwacyjnych sieci i obsługi przepompowni ścieków.

Info/foto: UMK

Kraków - najnowsze informacje