środa, 5 lutego 2020 14:28

Druhowie z OSP Kobylanka podsumowali rok

Autor Marzena Gitler
Druhowie z OSP Kobylanka podsumowali rok

W sobotę 1 lutego odbyło się zebranie sprawozdawcze OSP Kobylanka z działalności jednostki za rok 2019. W spotkaniu wzięła udział m.in. Starosta Gorlicki Maria Gubała.

Spotkanie rozpoczął prezes jednostki OSP Kobylanka, Piotr Stawiarski. Został odczytany porządek zebrania, natomiast w dalszej części przedstawiono obszerne sprawozdanie z działalności  jednostki. Jednostka należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Oprócz swojej statutowej działalności strażacy aktywnie uczestnicząc w życiu społecznym i kulturalnym miejscowości. W ubiegłym roku mocno zaangażowali się w zbiórkę na operację Antoni Kluk, bardzo prężnie działa tamtejszy Klub  Honorowych Dawców Krwi.

W zebraniu uczestniczyli zaproszeni goście, m.in. Starosta Gorlic Maria Gubała, Wójt Gminy Gorlice Jan Przybylski, przedstawiciele Komendy Powiatowej PSP w Gorlicach oraz przedstawiciele Zarządu Oddziału Powiatowego i Gminnego ZOSP RP.

Starosta dziękowała druhom za dotychczasową pracę i zaangażowanie, a także życzyła wszystkim strażakom zawsze bezpiecznych powrotów z akcji. „Dziękuję za to, że zapewniacie mieszkańcom Kobylanki i całego powiatu gorlickiego jedną z najważniejszych potrzeb człowieka, potrzebę bezpieczeństwa”.

inf. i foto: Powiat Gorlicki

Gorlice - najnowsze informacje