środa, 14 lutego 2024 19:42

Duże zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów [WIDEO]

Autor Artykuł sponsorowany
Duże zmiany w przepisach dotyczących rejestracji samochodów [WIDEO]

Od 1 stycznia 2024 r. wraca obowiązek przerejestrowania auta zarejestrowanego w Polsce w ciągu 30 dni (dłuższy termin przewidziano dla niektórych przedsiębiorców). Obecnie zawsze po kupnie samochodu nabywca jest zobowiązany do rejestracji pojazdu. Wcześniej wystarczyło tylko zgłoszenie jego nabycia.

Powiat Wielicki opublikował film, w którym przypomina obowiązujące przepisy, dotyczące zarejestrowania pojazdu.

KOMUNIKACJA FILM

‼️🔴 PRZYPOMINAMY O ZMIANACH W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH REJESTRACJI SAMOCHODÓW 🚗📑 @obserwujący

Opublikowany przez Powiat Wielicki Wtorek, 6 lutego 2024

Od nowego roku zgodnie z art. 73aa ustawy Prawo o ruchu drogowym właściciel pojazdu jest obowiązany:

 • złożyć wniosek o rejestrację w terminie 30 dni od dnia nabycia pojazdu w Polsce lub dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego spoza Unii Europejskiej lub sprowadzenia pojazdu do Polski z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
 • zarejestrować pojazd nabyty w drodze spadku w ciągu 30 dni od dnia prawomocnego orzeczenia sądu lub sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia;
 • złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni, jeśli jest przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami.

Jednocześnie, zbywca pojazdu wciąż jest zobowiązany do zgłoszenia transakcji do wydziału komunikacji w ciągu 30 dni. Jeśli samochód należy do kilku osób, wystarczy informacja przekazana do urzędu przez jednego ze współwłaścicieli.

Gdzie zarejestrować samochód?

Wniosek o rejestrację samochodu powinieneś złożyć w wydziale komunikacji właściwym dla Twojego miejsca zamieszkania, czyli w:

 • urzędzie starostwa powiatowego,
 • urzędzie miasta – jeśli mieszkasz w mieście na prawach powiatu,
 • urzędzie dzielnicy – jeśli mieszkasz w Warszawie.

Auto firmowe trzeba zarejestrować w starostwie właściwym dla siedziby przedsiębiorstwa.

Jeżeli właścicielem pojazdu jest przedsiębiorstwo wielozakładowe lub inny podmiot składający się z wydzielonych jednostek organizacyjnych, rejestracji dokonuje starosta właściwy ze względu na siedzibę zakładu lub jednostki (zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym).

Przepisy mówią wyraźnie, że samochód należy zarejestrować w miejscu zamieszkania. Jest to lokalizacja, w której przebywasz przez większość roku. Często się jednak zdarza, że jest ona inna niż miejsce zameldowania. Co zrobić w takiej sytuacji? Można przedstawić w Urzędzie dokumenty, która potwierdzą gdzie mieszkamy na stałe np. umowę najmu mieszkania, umowę o pracę czy PIT z adresem Urzędu Skarbowego w miejscu zamieszkania.

Jakie dokumenty są potrzebne do rejestracji samochodu w 2024 r.?

Podstawowy zestaw dokumentów, który będzie Ci potrzebny podczas rejestracji samochodu to:

 • Wniosek o rejestrację pojazdu – możesz pobrać wzór dokumentu ze strony właściwego urzędu;
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych – dokument również pobierzesz ze strony internetowej urzędu;
 • Dowód własności pojazdu – może nim być np. faktura VAT, umowa sprzedaży, umowa zamiany, darowizny czy dożywocia, prawomocne orzeczenie sądu rozstrzygające o prawie własności czy też umowa przewłaszczenia;
 • Zaświadczenie o ważności badania technicznego – jeżeli w dowodzie rejestracyjnym nie ma zapisu o aktualnym przeglądzie lub sprowadziłeś samochód z zagranicy i jesteś zobowiązany do przeprowadzenia tzw. przeglądu zerowego;
 • Pełnomocnictwo – jeżeli wniosek w Twoim imieniu składa pełnomocnik (opłata skarbowa za ustanowienie pełnomocnictwa wynosi 17 zł, jeżeli nie jest nim członek najbliższej rodziny);
 • Dokument tożsamości (do okazania) – dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość (jeśli właściciel jest osobą fizyczną) lub odpis z KRS (jeżeli właściciel jest osobą prawną).

Jeśli kupiłeś używany samochód zarejestrowany w Polsce, poza wnioskiem o rejestrację i dowodem własności (oraz ww. załącznikami) w urzędzie powinieneś przedstawić:

 • Dowód rejestracyjny (jeżeli ten dokument został zagubiony lub zniszczony, to możesz przedłożyć zaświadczenie wydane przez ostatni organ rejestrujący, potwierdzające dane zawarte w zagubionym dokumencie);
 • Dodatkowe dokumenty potwierdzające fakt przeniesienia prawa własności - tylko jeżeli dane zbywcy pojazdu są niezgodne z danymi zawartymi w dowodzie rejestracyjnym;
 • Tablice rejestracyjne.
Możesz zaoszczędzić i złożyć wniosek o zachowanie dotychczasowego numeru rejestracyjnego oraz tablic rejestracyjnych, jeśli samochód był już zarejestrowany w Polsce i ma tablice rejestracyjne białe z unijnymi gwiazdkami. Pamiętaj, że tablice muszą być czytelne i utrzymane w należytym stanie. Jeżeli nie spełniają one powyższych wymogów, będą podlegać wymianie – Twój samochód zostanie wówczas przerejestrowany i otrzymasz nowe numery.

Przypominamy, wszystkie informacje można znaleźć na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Wieliczce TU 

Wydział Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Wieliczce funkcjonuje w budynku przy ul. Słowackiego 29.

Biuro obsługi klientów otwarte jest w poniedziałek od godz. 7:30 do 16:30, a od wtorku do piątku - w godz. 7:30 - 15:30.

Wnioski o rejestrację pojazdów oraz wydawania uprawnień do kierowania pojazdami można składać on-line przez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą (ESP - https://www.esp.pwpw.pl/)

Rezerwacja terminów wizyt w Wydziale Komunikacji i Transportu odbywa się wyłącznie za pośrednictwem aplikacji: QMS

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka