poniedziałek, 23 października 2023 15:26

Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Krakowie

Autor Norbert Kwiatkowski
Dwóch obywateli Chin zatrzymanych w Krakowie

Do zatrzymania dwóch obywateli Chin przez Straż Graniczną doszło w piątek 20 października w Krakowie.

W toku śledztwa okazało się, że przybysze z dalekiej Azji, wjechali na terytorium RP na podstawie ważnych paszportów oraz ważnych polskich wiz turystycznych. Chińczycy jednak przekroczyli czas legalnego pobytu w Polsce, a do dnia kontroli nie uzyskali żadnych dokumentów uprawniających ich do legalnego pobytu na terytorium naszego kraju  oraz terytorium strefy Schengen.

W związku z opisanymi powyżej okolicznościami, obywatele Chin przebywali na terytorium RP nielegalnie i zostali zatrzymani. Komendant Placówki SG w Krakowie wydał - oddzielenie każdemu z zatrzymanych cudzoziemców - decyzję o zobowiązaniu do powrotu, obejmującą 6 miesięczny zakaz wjazdu do RP i państw strefy Schengen.

Foto: Nadodrzański OSG/zdjęcie poglądowe

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka