środa, 5 lipca 2023 10:50

Dzieciaki z Prądnika Białego potrzebują przestrzeni do zabaw i sportu. Miasto nie ma tam swojej działki

Autor Artykuł partnera
Dzieciaki z Prądnika Białego potrzebują przestrzeni do zabaw i sportu. Miasto nie ma tam swojej działki

- Dalsze działania miasta w tym zakresie uzależnione będą od pozyskania nieruchomości na potrzeby realizacji obiektu odpowiada Jan Machowski, rzecznik Zakładu Inwestycji Miejskich na pytanie o obiecaną mieszkańcom Prądnika Białego rozbudowę ośrodka kultury i ośrodka rekreacji i sportu.  

W ciągu najbliższych pięciu lat na Górce Narodowej ma zostać zbudowana szkoła i przedszkole – obiekt niezwykle potrzebny w tak gęsto zaludnionej części na północy Krakowa. Rada Dzielnicy IV Prądnik Biały zwraca jednak uwagę, że w imieniu mieszkańców od początku wnioskowała, aby wraz z obiektem edukacyjnym powstał tu również dom kultury i infrastruktura sportowa.

Tereny Górki Narodowej już w tym momencie zamieszkuje kilkanaście tysięcy mieszkańców, w dużej mierze młodych rodzin z małymi dziećmi. Ponieważ powstaje tam wiele nowych osiedli, mieszkańców stale przybywa. Najbliższym ośrodkiem kultury jest mieszcząca się na terenie osiedla Gotyk filia Dworku Białoprądnickiego, Klub Kultury Wena. Choć klub działa prężnie i jest popularny, jego możliwości są ograniczone.

Przypomnijmy, petycję do prezydenta o budowę szkoły z przedszkolem i zapleczem kulturalnym na Górce Narodowej podpisało tysiąc krakowian. W imieniu mieszkańców dwa lata temu, 2 czerwca 2021 roku złożyli ją w biurze prezydenta Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominik Franczak, Agnieszka Matusiak, Kierownik Klubu Kultury „Wena” i Barbara Polna, radna dzielnicowa. Zdaniem Agnieszki Matusiak, kierownik „Weny”, klub już w 2019 roku doszedł do granic swoich możliwości - zarówno jeśli chodzi o liczbę chętnych mogących korzystać z oferty miejsca, jak i niewielką powierzchnię (trzy sale, ok. 90 m2). Dlatego w petycji w sprawie szkoły, autorzy wnioskowali do prezydenta również o to, aby towarzyszyła jej co najmniej 300-metrowa przestrzeń, na której swoją działalność mogłaby prowadzić nowa filia Dworku. Jak oceniają wnioskodawcy, taka powierzchnia byłaby niezbędna dla zaspokojenia wszystkich potrzeb kulturalnych okolicznych mieszkańców, tej bardzo szybko rozbudowującej się części Krakowa.

Niestety, w temacie ośrodka kultury i infrastruktury sportowej w tym miejscu zapadła cisza. Czy władze próbują wycofać się ze swoich obietnic? Kilka tygodni temu mieszkańcy tych terenów, za pośrednictwem Przewodniczącego Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, zwrócili się do Zastępcy Prezydenta Miasta Krakowa Andrzeja Kuliga z pytaniem w tej sprawie.

ZIM "rozpoznaje możliwości"

Przewodniczący Rady i Zarządu Dzielnicy IV Prądnik Biały, Dominik Franczak, rozmawiał o możliwościach wybudowania większego ośrodka kulturalnego w tej części Krakowa podczas spotkania z Andrzejem Kuligiem. Prezydent potwierdził, że powierzchnia jedynej działki gminnej w rejonie, na której obecnie zlokalizowany jest Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy, a gdzie realizowana ma być również tak wyczekiwana placówka przedszkolno-edukacyjna, jest zbyt mała, aby pomieścić również dom kultury i tereny infrastruktury sportowej – relacjonuje Dominik Franczak. – Wszystkie pozostałe działki w tej okolicy są własnością prywatnych firm, dlatego jeszcze w trakcie naszego spotkania prezydent skontaktował się z Zarządem Inwestycji Miejskich, któremu zlecił rozpoznanie możliwości terenowych i przeanalizowanie tematu pod względem dostępnych opcji. Według słów prezydenta odpowiedź w tej sprawie mieliśmy otrzymać do końca kwietnia, tymczasem jest już początek lipca, a odpowiedź ta nadal do nas nie dotarła – mówi przewodniczący.

Od tamtej pory Dominik Franczak kilkukrotnie spotykał się z dyrektorem ZIM-u, Łukaszem Szewczykiem. W trakcie tych spotkań za każdym razem padały zapewnienia o tym, że instytucja jest w trakcie rozpoznawania możliwości gruntowych pod kątem budowy domu kultury i infrastruktury sportowej. W związku z tym konieczny byłby zakup terenów od prywatnych właścicieli.

Możliwe scenariusze

Ponieważ dom kultury i obiekty infrastruktury sportowej nie mogą zostać zrealizowane w ramach specustawy czy zadań gminnych, miasto będzie musiało wystąpić do obecnych właścicieli gruntów z propozycją wykupu dobrowolnego. Wszystkie możliwości w tym zakresie mają zostać zweryfikowane przez ZIM w okresie nadchodzących wakacji. Czy taki nabór gruntów do zasobów gminnych uda się zrealizować? To już będzie zależało od tego, czy władzom uda się porozumieć z właścicielami gruntów co do satysfakcjonujących ich warunków finansowych. Nie posiadam jednak jakichkolwiek informacji na temat tego, czy miasto ma zabezpieczone środki na ten cel, bądź też czy będzie chciało je ewentualnie zabezpieczyć – konkluduje przewodniczący Dominik Franczak.

Jeśli negocjacje z właścicielami gruntów nie skończą się sukcesem, możliwe są dwa scenariusze. Pierwszy, bardziej optymistyczny, jest taki, że miasto starałoby się wtedy umiejscowić dom kultury na terenach zlokalizowanych gdzie indziej, nadal wychodząc naprzeciw potrzebom tutejszych mieszkańców. W drugim wariancie władze mogłyby po prostu wycofać się z planów realizacji ośrodka kultury i infrastruktury sportowej, pozostając przy budowie samego ośrodka szkolno-przedszkolnego.

Co na to miasto?

Same władze miasta nie udzielają zbyt wielu informacji na temat tego, jak przebiega wspomniany proces. Urzędnicy potwierdzają jedynie, że wiceprezydent Andrzej Kulig rzeczywiście zlecił Zarządowi Inwestycji Miejskich rozeznanie się w zakresie dostępności działek na tych terenach. Jak mówi, sprawa jest jeszcze w toku, lecz jest zbyt wcześnie, by mówić o efektach.

Zarząd Inwestycji Miejskich podaje na ten temat nieco więcej informacji. – Analiza uwarunkowań przestrzennych dla zabudowy o charakterze kulturalno-sportowym na tym obszarze ostatecznie wykluczyła lokalizację obiektu na nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków. Weryfikacja optymalnych warunków dla realizacji tego typu inwestycji pozwoliła na wytypowanie potencjalnych lokalizacji. Chodzi o okolice skrzyżowania Banacha i torowiska do nowej pętli tramwajowej na Górce Narodowej oraz okolice ul. Górka Narodowa. Nieruchomości te stanowią własność osób i podmiotów prywatnych, w związku z czym ZIM zwrócił się do Wydziału Skarbu UMK o podjęcie czynności zmierzających do nabycia nieruchomości do zasobu Gminy Miejskiej Kraków. Dalsze działania miasta w tym zakresie uzależnione będą od pozyskania nieruchomości na potrzeby realizacji obiektu podsumowuje Jan Machowski, rzecznik ZIM-u.

Jedno jest zatem na ten moment pewne: powstanie obiektu szkolno-przedszkolnego na Górce Narodowej jest niezagrożone. Tymczasem realizacja infrastruktury sportowej i kulturalnej jest coraz mniej realna  – póki nie ma jednoznacznego stanowiska miasta w tej sprawie.

Robert Siemiński, fot. Fb. Klub Kultury Wena - filia Centrum Kultury Dworek Białoprądnicki

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka