poniedziałek, 8 lipca 2024 10:40

"Rodzicielstwo zastępcze jest jak plaster na powstałą ranę." Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce

Autor Artykuł sponsorowany
"Rodzicielstwo zastępcze jest jak plaster na powstałą ranę." Dzień Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce

Za swoją misję przyjęły tworzenie bezpiecznej przystani dla dzieci. Pomagają im przetrwać trudny okres, usamodzielniać się i radzić sobie z wyzwaniami. Rodziny zastępcze, bo nich mowa, obchodzą swoje święto. Z tej okazji w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce 28 czerwca odbyło się spotkanie integracyjne. Uczestniczyli w nim I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger, starosta wielicki Roman Ptak oraz wicestarosta Ewa Ptasznik.

Poczucie bezpieczeństwa, szacunku, uznania i przynależności to filary, na których dziecko buduje swój świat. Tym, co je scala, są m.in. życzliwość, czułość i miłość. Kiedy chwieje się choćby jeden z tych elementów – cierpią wszystkie. Rodzicielstwo zastępcze jest jak plaster na powstałą ranę. Pozwala ponownie odzyskać stabilizację, odbudować wiarę w siebie i zdobywać nowe umiejętności. Praca ta wymaga nie tylko ogromnej wiedzy i empatii, ale także oddania się powierzonemu zadaniu. Życzę Państwu nieustającej siły w realizowaniu tej pięknej misji – mówi I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger.
Od lewej Anna Front Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wieliczce, I wicewojewoda małopolska Elżbieta Achinger i wicestarosta Ewa Ptasznik na Dniu Rodzicielstwa Zastępczego w Wieliczce/ fot. Powiat Wielicki

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowany przez wielickie PCPR to wyjątkowe wydarzenie, pełne radości i zabawy. Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych takich jak dmuchane zjeżdżalnie, kolorowa wata cukrowa, malowania twarzy czy kąpieli w pianie. W trakcie tego wyjątkowego dnia uroczyście pożegnano zawodową rodzinę zastępczą Państwa Teresę i Wojciecha Matułów. Podziękowania skierowano również do zawodowej rodziny zastępczej Państwa Katarzyny i Roberta Rajczyków za 20 lat pracy na rzecz dzieci.

W wydarzeniu wzięli również udział Radni Powiatu Wielickiego, Burmistrzowie, Dyrektorzy Ośrodków Pomocy Społecznej, Dyrektorzy Domów Pomocy Społecznej, Kierownicy Placówek Wsparcia Dziennego, Kierownicy WTZ oraz ŚDS, Dyrektor Placówki Opiekuńczo- Wychowawczej, kuratorzy rodzinni, fundacje oraz ci najważniejsi, czyli rodziny zastępcze wraz z dziećmi.

inf. PCPR w Wieliczce, fot. Powiat Wielicki

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka