czwartek, 25 listopada 2021 12:28

Wkrótce zobaczymy elektromobilny transport na Podhalu

Autor Edyta Sowa
Wkrótce zobaczymy elektromobilny transport na Podhalu

Gmina Miasto Zakopane kładzie od kilku lat nacisk na usprawnianie i rozwój infrastruktury transportowej oraz poprawę jakości komunikacji w mieście. Przebudowywane są drogi, realizowane są inwestycje w infrastrukturę obsługi podróżnych, a prowadzona rozbudowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych w rejonie Dworca PKP oraz w Kuźnicach za kilka lat oferować będzie możliwości powiązania wielu środków transportu.

Plan rozwoju infrastruktury w gminie zakłada również wdrożenie bezemisyjnego transportu zbiorowego, który przyczyni się do poprawy jakości komunikacji w mieście.

Przyjaźniej dla środowiska

Po przeprowadzonych w 2020 roku testach, Miasto Zakopane zdecydowało się na zakup przyjaznych dla środowiska i oszczędnych autobusów elektrycznych. We współpracy ze spółką TESKO podjęto działania w celu pozyskania środków zewnętrznych na ich zakup. W styczniu 2021 r. złożony został wniosek o dotację w ramach ogólnopolskiego programu „Zielony transport publiczny”, organizowanego przez Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach programu dotacyjnego aplikacje złożyły 34 miasta z 14 województw.

Nabór wniosków

Nabór wniosków w programie rozpoczął się 4 stycznia i miał potrwać do grudnia 2021, jednakże z uwagi na duże zainteresowanie i szybkie wyczerpanie alokacji w wysokości 1,1 mld złotych został zamknięty już w dniu 18 stycznia 2021 r. Dzięki przygotowaniu do konkursu i dobrej organizacji w procesie składaniu aplikacji, Miasto Zakopane zdołało złożyć w tym terminie wniosek, który nie wymagał żadnych korekt na etapie oceny merytorycznej.

Udało się pozyskać dofinansowanie na zakup 3 autobusów bateryjnych o napędzie elektrycznym, wraz z infrastrukturą niezbędną do utrzymania i właściwej eksploatacji nowego taboru, czyli kompletem ładowarek. Dodatkowo projekt zakłada dostawę i instalację oprogramowania do zdalnego zarządzania procesem ładowania i monitorowania stanu pracy poszczególnych stacji ładowania, a także przeszkolenie pracowników przewoźnika.

Wartość inwestycji szacowana jest na kwotę blisko 11 mln, przy wartości dotacji wynoszącej około 7,2 mln. Dostawę autobusów planuje się na przełom 2022/2023 roku. Projekt ma charakter kompleksowy, a jego realizacja będzie mieć wpływ na efektywniejsze wykorzystanie potencjału transportu zbiorowego i umożliwienie uruchomienia w Zakopanem nowej linii komunikacji miejskiej na przewidywanej trasie Spyrkówka – Dworzec PKP – Kuźnice.

info. i foto UM Zakopane

Małopolska - najnowsze informacje