poniedziałek, 27 listopada 2023 09:34

Zielona energia na zabytkach: innowacyjny projekt w Nowej Hucie

Autor Małgorzata Gietner-Woszczyna
Zielona energia na zabytkach: innowacyjny projekt w Nowej Hucie

Nowoczesność spotyka historię w najnowszej inicjatywie Jednostki Klimat-Energia-Gospodarka Wodna (KEGW), która zdecydowała się na włączenie technologii fotowoltaicznych do zabytkowych budynków. Ten pionierski projekt ma na celu podniesienie efektywności energetycznej w gminnych obiektach, w tym w Nowohuckim Centrum Kultury, którego korzenie sięgają lat 70. XX wieku.

Zmiany klimatu a ochrona dziedzictwa

W obliczu rosnących wyzwań związanych ze zmianami klimatu, jednym z kluczowych obszarów działań staje się sektor budowlany, odpowiedzialny za znaczącą część zużycia energii. Zmieniające się przepisy budowlane podkreślają znaczenie modernizacji energetycznej budynków, łącząc oszczędności dla miasta z zachowaniem estetycznego i historycznego charakteru obiektów.

Nowa Huta: miejsce spotkania tradycji z nowoczesnością

KEGW podejmuje wyzwanie związane z instalacją paneli słonecznych na budynkach użyteczności publicznej w Nowej Hucie, wpisanej w Park Kulturowy. Oprócz Nowohuckiego Centrum Kultury, uwzględniono również 130-letnią Szkolę Podstawową nr 53 przy ul. Skośnej. Przygotowanie szczegółowych dokumentacji projektowych instalacji PV staje się zadaniem priorytetowym.

Ekologia w harmonii z historią

Wprowadzanie nowoczesnych technologii do obiektów zabytkowych musi odbywać się w ścisłej współpracy z konserwatorem. Ekspertyzy techniczne obu budynków wskazują na konieczność dopasowania instalacji PV do krajobrazu kulturowego i naturalnego otoczenia. Kluczowe jest zachowanie wizualnego charakteru krajobrazu, takich jak Łąki Nowohuckie i historyczny kontekst Parku Kulturowego. Zgody konserwatora zabytków są niezbędne, aby panele fotowoltaiczne współgrały z otoczeniem, nie naruszając autentyczności zabytku.

Fot. Mateusz Łysik / Głos24

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka