czwartek, 9 grudnia 2021 10:00

Gdów będzie miastem? Ruszają konsultacje

Autor Marzena Gitler
Gdów będzie miastem? Ruszają konsultacje

Od 10 grudnia ruszą społeczne konsultacje dotyczące nadania statusu miasta miejscowości Gdów. Uchwałę w tej sprawie podjęła Rada Gminy Gdów pod koniec listopada.

Zdaniem samorządu Gdów spełnia kryteria, aby stać się miastem – ma odpowiedni układ urbanistyczny z rynkiem, zwartą zabudowę typu miejskiego.

Gdów może się poszczycić bogatą historią sięgającą XIII wieku. Pierwsza wzmianka o miejscowości jest datowana na 1272 rok, a w 2022 roku będzie już obchodził 750. rocznicę lokacji.

Obecnie Gdów liczy ponad 4 300 mieszkańców, co stawia go na pozycji jednej z najliczniejszych wsi nie tylko w województwie małopolskim, ale w Polsce. W miejscowości funkcjonuje szereg instytucji publicznych: Urząd Gminy, Centrum Kultury, Biblioteka, kościół parafialny, szkoła podstawowa i średnia, przedszkola, hala sportowo-widowiskowa, praktyki lekarskie, apteki, liczne  markety i strefy rekreacji z bogatą ofertą spędzania czasu wolnego….

Procedura zmiany statusu ze wsi na miasto jest długa, ale w pierwszej kolejności muszą się o tym wypowiedzieć sami mieszkańcy. Od 11 grudnia 2021 r. do 12 stycznia 2022 r. na terenie gminy Gdów odbędą się konsultacje w tej sprawie. Mogą wziąć w nich udział nie tylko mieszkańcy samego Gdowa, ale całej gminy.

Konsultacje odbędą się w formie pisemnej przy wykorzystaniu formularza ankiety konsultacyjnej, poprzez oddanie głosu w odpowiedzi na pytanie: „Czy jesteś za nadaniem miejscowości Gdów statusu miasta”. Wyrażenie opinii polegać będzie na wypełnieniu formularza ankiety konsultacyjnej umieszczeniu znaku „X” w odpowiednim polu oraz złożeniu podpisu.

Formularze ankiety udostępnione będą w Urzędzie Gminy Gdów (Dziennik Podawczy), na stronie internetowej Urzędu Gminy Gdów, u przewodniczących jednostek pomocniczych (Sołtysów).

Wypełnione formularze ankiety konsultacyjnej można składać do dnia zakończenia konsultacji: osobiście w Urzędzie Gminy Gdów w godzinach pracy Urzędu Gminy Gdów oraz w dniach  8.01.2022 r. (sobota), 9.01.2022 r. (niedziela), w godz. 11:00 – 18:00, adres Gdów 40, 32-420 Gdów (Dziennik Podawczy), przesyłką listową przesłaną na adres Urzędu Gminy Gdów (decyduje data wpływu), za pośrednictwem przewodniczących jednostek pomocniczych (sołtysów) poprzez wrzucenie formularza ankiety do urny.

fot. UG Gdów

Wieliczka

Wieliczka - najnowsze informacje