wtorek, 10 września 2019 08:34

Gmina Biecz: Rusza Ośrodek Wsparcia w Libuszy. Trwają jeszcze zapisy

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gmina Biecz: Rusza Ośrodek Wsparcia w Libuszy. Trwają jeszcze zapisy

We wrześniu rozpoczyna działalność Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy.

Otwarcie ośrodka odbywa się w ramach realizacji projektu „Królowa Jadwiga seniorom Biecza”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Będzie to druga tego typu placówka działająca na terenie gminy Biecz. Od 2017 roku funkcjonuje już bowiem Ośrodek Wsparcia, z którego usług opiekuńczych, pielęgnacyjnych, fizjoterapeutycznych i z terapii zajęciowej korzysta 30 osób stacjonarnie i 25 w miejscu zamieszkania.

Nowy ośrodek, który zostanie otwarty w Libuszy, będzie się znajdował w budynku starej kaplicy . Obecnie trwają tam jeszcze ostatnie prace remontowo-wykończeniowe.

Na realizację projektu gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 2 642 922,82 zł. Wkład własny wynosił przy tym 208 155 zł.

– Docelowo wsparcie otrzyma w nim 40 osób niesamodzielnych po 60. roku życia, w tym 25 stacjonarnie i 15 w miejscu zamieszkania (oraz 10 uczestników projektu, uwzględniając rotację) – informuje Urząd Miejski w Bieczu. – Celem działania placówki jest pomoc umożliwiająca osobom niesamodzielnym możliwie najdłuższe funkcjonowanie w środowisku własnego miejsca zamieszkania oraz udzielenie najszerszego i kompleksowego wsparcia dla co najmniej 10 opiekunów osób niesamodzielnych – dodają urzędnicy.

Ośrodek Wsparcia i Aktywizacji Osób Starszych w Libuszy będzie czynny w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00-18:00. Osoby starsze, po przeprowadzeniu diagnoz, otrzymają w nim wsparcie opiekuńczo-pielęgnacyjne, aktywizująco-usprawniające i wspomagające.

– Pobyt w placówce będzie nieodpłatny, a uczestnicy otrzymają możliwość skorzystania z posiłków, dowozu oraz uczestnictwa m.in. w wycieczkach czy też różnego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. Planowany jest również wolontariat dzieci i młodzieży szkolnej – przypomina UM w Bieczu.

Rekrutacja uczestników projektu zakończy się 14 września 2019 roku.

Gorlice - najnowsze informacje