poniedziałek, 30 listopada 2020 14:58

Stryszów. Od stycznia zmiany w odbiorze odpadów. Jesteś przedsiębiorcą? Przeczytaj!

Autor Wiktoria Mitura
Stryszów. Od stycznia zmiany w odbiorze odpadów. Jesteś przedsiębiorcą? Przeczytaj!

Gmina Stryszów poinformowała, że od nowego roku nie będzie odbierać odpadów komunalnych od przedsiębiorców z gminy. Każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą zobowiązany jest do podpisania umowy z inną firmą. Jeśli tego nie zrobi, musi się liczyć z karą finansową.

Wójt Gminy Stryszów informuje, że od 1 stycznia 2021 r. gmina nie będzie odbierać odpadów komunalnych od przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą.

Jak informuje gmina: "W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2021 roku, każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą, zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na korzystanie z usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z przedsiębiorcą/podmiotem wpisanym do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Stryszów".

Koszty oraz częstotliwość odbioru odpadów zależą od podpisanej umowy z wybranym przedsiębiorstwem.

Jak powinna wyglądać taka umowa?

Umowa musi mieć charakter pisemny. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciele nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, wykonując obowiązek określony w art. 5 ust. 1 pkt 3b, są zobowiązani do udokumentowania w formie:

 1. umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do rejestru działalności regulowanej,
 2. dowodów uiszczania opłat za wyżej wymienione usługi.

W sytuacji, gdy nieruchomość wykorzystywana jest na cele mieszkaniowe oraz prowadzenie działalności gospodarczej, właściciel nieruchomości:

 • uiszcza do gminy opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za część przeznaczoną na cele mieszkaniowe, zgodnie ze złożoną deklaracją;
 • zawiera dodatkową umowę na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem uprawnionym – na część nieruchomości, na której prowadzona jest działalność gospodarcza.

W związku z art. 3 ust. 3 pkt. 3 w/w ustawy gmina obowiązana jest do prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Tym samym urząd gminy będzie systematycznie kontrolował przedsiębiorców w zakresie obowiązków wynikających z ustawy.

Kogo dotyczy ta zmiana?

 • Sklepów
 • Lokali gastronomicznych
 • Banków
 • Poczty
 • Rzemiosła
 • Wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, obiektów produkcyjnych, zakładów usługowych i handlowych.

Co się stanie, gdy przedsiębiorca nie podpisze takiej umowy?

 • Możliwość otrzymania kary grzywny na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.);
 • Możliwość wszczęcia postępowania nakazującego wykonanie tego obowiązku decyzją administracyjną, na podstawie art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.).
Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje