sobota, 7 września 2019 19:54

Gorlice: Co dzieje się na Ropie?

Autor Anna Piątkowska-Borek
Gorlice: Co dzieje się na Ropie?

W Gorlicach trwają prace na rzece Ropie.

Aktualnie Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie prowadzi roboty przed mostem na gorlickiej obwodnicy.

Jest to kontynuacja zadania „Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach – Ropie oraz Jasiołce”.

– Celem strategicznym Projektu jest poprawa stanu ekologicznego wód rzeki Wisłoki oraz jej głównych dopływów: Ropy i Jasiołki poprzez likwidację barier migracyjnych dla organizmów wodnych w postaci istniejącej w korycie rzek infrastruktury hydrotechnicznej – przypomina Urząd Miasta Gorlice.

W tym celu budowana jest przepławka oraz modernizowane sześć stopni wodnych: w Dębicy i Mokrzcu na Wisłoce, w Ropicy Polskiej i Gorlicach na Ropie oraz w Jedliczach i Szczepańcowej na Jasiołce.

Gorlice - najnowsze informacje