piątek, 15 maja 2020 11:03

Gorlice. Rusza przetarg na przebudowę ronda na DK28

Autor Marzena Gitler
Gorlice. Rusza przetarg na przebudowę ronda na DK28

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt przebudowy DK 28 w Gorlicach, na odcinku o łącznej długości 7,3 km, obejmujący także powstanie ronda turbinowego na Zawodziu. Oferty przetargowe można składać do 9 czerwca 2020 r.

Przetarg dotyczy opracowania kompleksowej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawowaniem nadzoru autorskiego, dla tego zadania.

Kierowvy dobrze wiedzą, jak uciążliwy jest przejazd przez Gorlice. Na skrzyżowaniu na Zawodziu muszą odstać swoje w korkach. Budowa ronda turbinowego znacznie upłynni ruch, poprawiając komfort i bezpieczeństwo.

Drogą krajową nr 28 przchodzi ruch tranzytowy i turystyczny w kierunku granicy państwa (przejście graniczne w Medyce PL-UK). Położona jest terenach o dużych walorach turystycznych, m.in. Parki Narodowe: Magurski i Bieszczadzki, Beskid Niski czy uzdrowisko Wysowa. Odcinek drogi planowany do rozbudowy stanowi również szlak komunikacyjny dla transportu ładunków niebezpiecznych, przewożonych do przedsiębiorstw o profilu chemicznym m.in. rafinerii ropy naftowej, jak również dla przewozów nienormatywnych związanych z produkcją konstrukcji stalowych.

Planowana inwestycja zakłada:

• podniesienie nośności nawierzchni do 115kN/oś,

• poprawę parametrów technicznych i stanu technicznego urządzeń drogi, spływu wód opadowych z nawierzchni jezdni,

• poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez rozbudowę trzech skrzyżowań drogi krajowej nr 28:

- z drogą gminną nr K270279 w m. Gorlice (km 174+760)

- planowane włączenie obwodnicy Gorlic do drogi wojewódzkiej nr 977,

- drogą wojewódzką nr 977 (km 175+540, kierunek Konieczna),

- drogami wojewódzkimi nr 977 i nr 993 na rondo turbinowe dwupasowe

Przewidywana jest także budowa chodników i ścieżek pieszo-rowerowych oraz przebudowa już istniejących chodników i zjazdów.

Czas potrzebny na przygotowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji, w tym zezwolenia na realizację, określony został na 41 miesięcy od daty podpisania umowy z wykonawcą.

inf. GDDKiA

Gorlice - najnowsze informacje