niedziela, 5 grudnia 2021 08:22

Grybów. Wizyta św. Mikołaja nie była przypadkowa. A radości nie było końca

Autor Aleksandra Tokarz
Grybów. Wizyta św. Mikołaja nie była przypadkowa. A radości nie było końca

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, który przypada 3 grudnia, związany jest z promowaniem praw osób zmagających się z niepełnosprawnością. Uroczystości w tym dniu odbywają się na całym świecie. Najmłodszych z Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego „Iskierka” w Grybowie odwiedził wówczas święty Mikołaj. Ale nie byle jaki, bo … na koniu.

Najmłodsi z Centrum Edukacyjno- Terapeutyczne "Iskierka"-  Ośrodek Rewalidacyjno - Wychowawczy w Grybowie oraz NRPP w Stróżach musieli być w tym roku naprawdę grzeczni. Mikołaj odwiedził ich bowiem zdecydowanie wcześniej, niż pozostałych. Jego wizyta nie była jednak przypadkowa. Miała związek z Międzynarodowym Dniem Osób z Niepełnosprawnościami, który na całym świecie przypada 3 grudnia.

Grybów odwiedził św. Mikołaj na koniu wraz ze swoimi pomocnikami ze Stajni „Imperium” w Stróżach. Święty brodaty na koniu obdarował upominkami podopiecznych. Pomysłodawcy tego projektu już dużo wcześniej organizowali zbiórkę internetową na pokrycie kosztów związanych z przedsięwzięciem.

- Najserdeczniejsze podziękowania składamy na ręce pana Michała Króla, pana Maksymiliana Poręby oraz pani Elżbiety Dziedzic i właściciela Stajni "Imperium" pana Krzysztofa Nosal za inicjatywę, upominki, pamięć i poświęcony czas. Życzymy Zdrowych i Błogosławionych Świat Bożego Narodzenia. Liczymy na współpracę w przyszłych latach prężnie działających placówek – mówi z-ca Dyrektora Placówki mgr Karolina Gruca.

Podopiecznymi placówek „Iskierka” są dzieci i młodzież z niepełnosprawnościami. Wychowankowie realizują zalecenia z orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych poprzez udział w zajęciach specjalistycznych oraz rewalidacyjnych takich jak:

  • rehabilitacji,
  • logopedii/neurologopedii,
  • psychologii,
  • integracji sensorycznej itp.
Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje