środa, 1 stycznia 2020 09:15

II etap obwodnicy Proszowic

Autor Manuel Langer
II etap obwodnicy Proszowic

Kierowcy i mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię o nowym wariancie obwodnicy w ciągu drogi  wojewódzkiej DW775.

Burmistrz Gminy i Miasta Proszowice informuje, że został mu  przedstawiony do zaopiniowania opracowany na zlecenie Zarządu Dróg  Wojewódzkich w Krakowie przebieg wariantu preferowanego W7 -  II etap  projektowanej obwodnicy.

Zawiadamia wszystkich zainteresowanych o  możliwości zapoznania się z przebiegiem preferowanego wariantu W7 II  etapu obwodnicy, w wersji planów orientacyjnych przesłanych przez  Pracownię Projektową MOST.

W/w dokumentacja jest dostępna do wglądu na stronie internetowej Gminy Proszowice w zakładce: Konsultacje – obwodnica, lub w Urzędzie Gminy i Miasta Proszowice ul. 3 Maja 72, 32-100  Proszowice, w godzinach pracy Urzędu, sekretariat Burmistrza, pok. 55, I  piętro.

Można składać pisemne uwagi i wnioski do 10 stycznia 2020 roku.

Info/foto: fb KWWGC

Proszowice - najnowsze informacje