poniedziałek, 26 października 2020 13:04

Ile kosztuje pobyt w dziennym domu opieki

Autor Artykuł sponsorowany
Ile kosztuje pobyt w dziennym domu opieki

Interesuje Cię kwestia, ile kosztuje pobyt w dziennym domu opieki w Warszawie? Usługi, jakie świadczy wykwalifikowany zespół specjalistów z takiej placówki, mają określoną wartość. Będzie jednak ona różna w zależności od poziomu standardu albo lokalizacji placówki opiekuńczej. Decydując się na konkretne miejsce, warto zweryfikować, co wchodzi w cenę domu opieki. Poza wysokością opłat znaczenie ma bowiem także to, w jakim stopniu zostaną spełnione potrzeby seniora lub chorej osoby.

Dom seniora – opieka nad starszymi osobami

Jeśli chodzi o dobowy dom spokojnej starości z założenia, jak i ze swojej nazwy, ma zapewnić godziwe oraz spokojne warunki seniorom, którzy tego potrzebują. Niejednokrotnie są to schorowane osoby, więc w grę wchodzi także odpowiednia opieka medyczna i pielęgniarska. To bardzo ważne czynniki, o które należy zapytać przy podejmowaniu decyzji o umieszczeniu bliskiej osoby w takim miejscu. Oczywistym jest także sprawdzenie warunków mieszkaniowych, czyli kwestii spania, jedzenia, dostępu do sanitariatów czy możliwości poruszania się po obiekcie. Im wyższy standard danego miejsca, tym wyższe będą też opłaty za dom opieki. Dlatego ważne jest, by sprawdzić wymienione kwestie, ponieważ nie każda placówka może oferować takie same warunki lub ten sam zakres usług. Czasem jednak poszukiwany jest dzienny dom opieki, w którym senior będzie mógł spędzić czas na różnych zajęciach lub skorzystać z pomocy pielęgniarskiej, a po tym będzie wracał do swojego domu. Z jakimi opłatami wtedy trzeba się liczyć?

Dzienny dom opieki w Warszawie – ile kosztuje?

Dom spokojnej starości, który oferuje możliwości dziennego przebywania, również powinien spełniać określone standardy. Jego głównym celem jest organizacja czasu wolnego przebywającym w nim osób, jak i wsparcie w zaspokajaniu codziennych potrzeb czy funkcjonowaniu w danym środowisku. Cena za dzienny dom opieki zależna jest m.in. od kosztów wyżywienia, które stanowią jej ważną składową. W przybliżeniu można podać, że koszt domu seniora w Warszawie wynosi od 100 zł do 150 zł za dzień. Opieka sprawowana jest wtedy przez umówiony czas, z reguły jest to od 8 do 10 godzin. Seniorzy mogą brać udział w zajęciach rehabilitacyjnych i terapeutycznych lub dodatkowych aktywnościach, np. artystycznych czy ruchowych. Dzięki temu zaspokajane są potrzeby nie tylko natury fizycznej (np. w postaci medycznej opieki), ale również bardzo ważnej psychicznej (emocjonalnej). Konkretna cena domu seniora zależy od oferty danej placówki, która świadczy dzienną opiekę nad starszymi osobami.

Zdrowie i Uroda

Zdrowie i Uroda - najnowsze informacje