poniedziałek, 12 października 2020 09:06

Iwkowa: Oczyszczalnia ścieków za ponad 26 milionów zł już działa

Autor Mirosław Haładyj
Iwkowa: Oczyszczalnia ścieków za ponad 26 milionów zł już działa

Urząd Gminy w Iwkowej poinformował, iż została zakończona inwestycja pn.: "Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną na terenie gminy Iwkowa”. Realizacja przedmiotowej inwestycji była możliwa przy udziale środków pochodzących Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wartość dofinansowania zgodnie z podpisaną umową wyniosła 15 547 747,00 PLN. Całkowita wartość zrealizowanego projektu wyniosła ponad 26 mln PLN.

Przedmiotowy projekt podzielony był na trzy części. Zadanie pierwsze obejmowało wybudowanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Kąty o przepustowości Qśr. = 450 m3/d. Powstały obiekt działa w technologii SBR, posiada w pełni zautomatyzowaną stację zlewczą dla wozów asenizacyjnych, którymi będą dowożone ścieki z nieskanalizowanej części gminy. Zamontowana instalacja fotowoltaiczna o mocy niespełna 40 kW sprawia, że oczyszczalnia w sposób zrównoważony korzysta ze środowiska naturalnego. Łączna wartość umowy wynosi 11 004 755,45 zł brutto.

Zadanie drugie obejmowało wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowości Kąty wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków w ilości 3 szt. oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej. Długość sieci wraz z przyłączami w ramach tej części projektu wyniósł około 9 km Łączna wartość umowy wynosi 3 150 039,43 zł brutto.

Zadanie trzecie obejmowało wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjno-ciśnieniowym w miejscowościach Kąty, Drużków Pusty, Porąbka Iwkowska i Iwkowa wraz z sieciowymi przepompowniami ścieków w ilości 3 szt. oraz przyłączami kanalizacji sanitarnej w ilości ponad 500 szt. Długość wybudowanej sieci wraz z przyłączami wyniósł około 36 km Łączna wartość umowy wynosi 10 942 114,53 zł brutto.

Inf. i foto: UG Iwkowa

Brzesko

Brzesko - najnowsze informacje