czwartek, 4 lipca 2019 12:58

Jak będzie przebiegał rurociąg relacji Boronów-Trzebinia?

Autor Joanna Frydrych
Jak będzie przebiegał rurociąg relacji Boronów-Trzebinia?

W 2020 roku ma się rozpocząć budowa rurociągu produktowego relacji Boronów-Trzebinia. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej. W wyniku zakończonych negocjacji z PKN ORLEN długoterminową umowę na budowę rurociągu podpisała spółka PERN S.A.

Projekt zakłada budowę rurociągu produktowego o długości ok. 97 km relacji Boronów – Trzebinia, przebiegającego przez tereny miast i gmin województw śląskiego i małopolskiego (Boronów, Woźniki, Koziegłowy, Siewierz, Porębę, Łazy, Dąbrowę Górniczą, Sławków, Bolesław, Bukowno oraz Trzebinię), wraz z dodatkowymi pompowniami paliw na trasie rurociągu Płock – Koluszki – Boronów, które zapewnią osiągniecie zakładanych przepustowości i maksymalizację przeładunków paliw na odcinku Płock – Trzebinia. Inwestycja stanowi przedłużenie istniejącej magistrali rurociągowej Płock – Koluszki – Boronów do trzebińskiej rafinerii.

Obecnie prowadzone są prace związane z pozyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz opracowaniem dokumentacji projektowej dla części liniowej i obiektowej inwestycji.

Celem budowy rurociągu jest poprawa bezpieczeństwa zaopatrzenia południa Polski w paliwa przez zwiększenie zasięgu transportu rurociągowego z Zakładu Głównego PKN Orlen S. A.
Inwestycja będzie realizowana w oparciu Ustawę z dnia 22 lutego 2019 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym, która weszła w życie 18 kwietnia 2019 r.

Projekt zakłada, że rurociąg zlokalizowany będzie pod ziemią, na głębokości minimum 1 metra. Rura o średnicy 250 mm ma być wykonana ze stali o podwyższonej wytrzymałości i być stale monitorowana.

W trakcie budowy rurociągu pas roboczy ma liczyć 15 m w terenach otwartych i 12 m w terenach leśnych.
Po oddaniu rurociągu, w trakcie jego eksploatacji obowiązywać będą ograniczenia w kwestii zabudowy czy zalesiania terenu w pasie bezpieczeństwa o szerokości 12 m (6 m po jednej i po drugiej stronie).
Przy wyznaczeniu trasy rurociągu inwestor brał pod uwagę m.in. istniejącą zabudowę i infrastrukturę, obowiązujące miejscowe plany, kwestie środowiskowe. Ma on przebiegać przez tereny, stanowiące własność publiczną jak również działki będące w rękach prywatnych właścicieli. Właścicielom tych nieruchomości należeć się będzie odszkodowanie, którego wysokość określi licencjonowany rzeczoznawca po zakończeniu budowy. Planowany termin oddania rurociągu do eksploatacji to 31.12.2021 r.

Planowana długość rurociągu na terenie gminy Trzebinia to 11,5 km. Ma on przebiegać od granicy z gminą Bukowno, w kierunku południowym, wzdłuż granicy składowiska odpadów Elektrowni Siersza, przez Siersze, osiedle: Wodna, Górka, Trzebionka, kończąc się w Terminalu Paliw w Trzebini.

Info/foto: PERN

Chrzanów - najnowsze informacje