piątek, 13 października 2023 09:15

Jak zachowają się niezdecydowani w dniu wyborów? Badania nie pozostawiają złudzeń

Autor Patryk Trzaska
Jak zachowają się niezdecydowani w dniu wyborów? Badania nie pozostawiają złudzeń

Jak zachowają się niezdecydowani w dniu wyborów? Publikujemy raport z ilościowych i jakościowych badań wyborców niezdecydowanych. Teza, że to niezdecydowani rozstrzygną wynik wyborów, nabiera mocy z każdym  dniem zbliżającym nas do głosowania. Widać także efekty mobilizacji elektoratów, zwłaszcza w grupach kobiet 18–29 lat oraz wśród osób w wieku powyżej 65. roku życia.

W nowej analizie Niezdecydowani w dniu wyborów Edwin Bendyk z Fundacji im. Stefana Batorego podsumowuje ustalenia trzech poprzednich raportów – Polacy gotowi na zmianę. Wynik wyborów rozstrzygną niezdecydowani, Naprawdę ważne tematy. Jak przekonać nieprzekonanych wyborców? oraz Siła głosu kobiet. Jak będą wybierać Polki? – i konfrontuje je z wynikami najnowszego badania ilościowego przeprowadzonego przez agencję badawczą Datapraxis.

Konsolidują się elektoraty dwóch największych partii: Prawa i Sprawiedliwości oraz Koalicji Obywatelskiej. Zmalał odsetek  zwolenników PiS niepewnych, czy oddadzą głos na swoją partię – obecnie  84% spośród nich jest pewnych swojego głosu. W przypadku zwolenników KO  odsetek zdecydowanych co do swojego poparcia osiągnął 91%.

Największy odsetek niepewnych swojego głosu znajduje się w elektoracie Trzeciej Drogi, aż 24% nie jest jeszcze pewnych swojego poparcia. Również w przypadku Lewicy margines niepewnych swojego głosu sięga 20%

Zwolennicy Koalicji Obywatelskiej i Lewicy są najbardziej zdeterminowani  w swojej chęci udziału w wyborach – z pełnym przekonaniem deklaruje go 84% zwolenników KO i 81% Lewicy. W przypadku Trzeciej Drogi odsetek ten  to 68%, a PiS 74%.

Trzecia Droga ma ciągle największy potencjał mobilizacji, a tendencje ujawniające się w ostatnich dniach przed wyborami pokazują, że partia ta systematycznie zyskuje poparcie kolejnych zwolenników. Trzecia Droga jest najpopularniejszą partią drugiego wyboru dla zwolenników Konfederacji, aż 23% z nich jest gotowych zagłosować na Trzecią Drogę w przypadku rezygnacji z poparcia dla Konfederacji. PiS jako partię drugiego wyboru wskazuje tylko 11% wyborców Konfederacji.

Nie zmienia się katalog problemów wskazywanych przez Polki i Polaków jako najważniejsze– są to: koszty życia, opieka zdrowotna, obronność i bezpieczeństwo, stan gospodarki i prawa kobiet.

Nie zmieniają się także najważniejsze zarzuty wobec partii rządzącej. Jest to ciągle: skłócanie Polaków, przekształcenie TVP w narzędzie propagandy, „rozdawnictwo”, czyli zbyt szeroka polityka transferów  socjalnych i zbyt bliskie związki z Kościołem.

Koalicja Obywatelska najbardziej poprawiła swój wizerunek jako partia zdolna do rozwiązywania różnych problemów nurtujących społeczeństwo. Największy wzrost o 7 punktów proc. dotyczy zdolności do radzenia sobie z inflacją i  kosztami życia oraz walki z korupcją (5 punktów proc.).

Z kolei 63% zwolenników partii opozycji demokratycznej deklaruje, że nie weźmie  udziału w referendum. Wśród wszystkich respondentów nie zamierza brać  udziału w referendum 26%.

Najważniejsze wnioski z wcześniejszych raportów nie uległy zmianie, choć widać, że kampania wyborcza rozpoczęła się na dobre dopiero 1 października. Niezdecydowani wyborcy do ostatniej chwili będą podejmowali decyzję. Najbardziej na takiej dynamice skorzystać mogą Trzecia Droga i Lewica,  bo w ich potencjalnym elektoracie ciągle jest względnie dużo wahających się – podsumowuje Edwin Bendyk.

fot. Mateusz Opasiński/Wikimedia Commons

inf. Fundacja im. Stefana Batorego

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka