wtorek, 4 sierpnia 2020 11:03

Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w trakcie epidemii?

Autor Głos 24
Jak zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w trakcie epidemii?

Epidemia koronawirusa przyczyniła się zamieszania na rynku pracy. Wielu pracodawców nie wie jak zapewnić bezpieczeństwo swoim pracownikom, którzy mogą być narażeni na kontakt z osobami zarażonymi. W związku z tym przychodzimy naprzeciw oczekiwaniom i odpowiadamy na pytania dotyczące zabezpieczenia pracowników przed koronawirusem.

Praca zdalna najlepszym zabezpieczeniem

W czasach epidemii koronawirusa polecane jest organizowanie pracy zdalnej. Obecnie wiele firm może sobie pozwolić na takie rozwiązanie ze względu na pracę w chmurze lub za pomocą narzędzi dostępnych w Internecie. Epidemia koronawirusa pokazała, że praca z domu jest możliwa, choć nie jest preferowana przez wszystkich pracowników oraz – co ważne – także pracodawców. W jaki sposób zapewnić bezpieczeństwo pracownikom w zakładzie pracy? O tym piszemy w dalszych częściach artykułu.

Płyny dezynfekcyjne, rękawiczki…

W sytuacji rozprzestrzeniania się wirusa pracodawca musi zapewnić pracownikom rękawiczki lub płyny dezynfekcyjne. W przypadku epidemii pracodawca może także nakazać pracownikom wykonywanie pracy w maseczkach. Oprócz zapewnienia środków higieny i ochrony osobistej, aby zapewnić bezpieczeństwo zakład pracy powinien zadbać o prawidłową dezynfekcję pomieszczeń i mebli. Polecane jest częste przecieranie blatów, klawiatur, poręczy schodów, przycisków w windach oraz klamek.

Reorganizacja stanowisk pracy

Obecnie pracodawcy muszą tak zorganizować stanowiska pracy, aby odległość pomiędzy nimi wynosiła co najmniej 1,5 metra. Często może to oznaczać konieczność przeniesienia niektórych pracowników w inne miejsca na czas epidemii. Praca grupowa oraz zespołowa w sytuacji zagrożenia powinna zostać zredukowana do wspólnego uzupełniania plików w Internecie lub na wspólnym dysku bez kontaktu bezpośredniego.

Wskazówki i edukacja

Aby chronić pracowników przed zagrożeniem warto umieścić w widocznych miejscach instrukcje oraz wskazania dotyczące sposobów na ograniczenie ryzyka zarażenia. Dodatkowo w łazienkach warto umieścić informacje na temat prawidłowego sposobu mycia rąk. Cenne informacje można zebrać w jeden dokument i przesłać pracownikom przez pocztę e-mail lub wydrukować i wywiesić. Warto poinformować o tym w jaki sposób należy prać maseczki wielorazowe, jak zdejmować rękawiczki i czego należy unikać w czasie epidemii.

Ochrona interesantów to również ochrona pracowników

W przypadku zakładu pracy, w którym pracownicy mają bezpośredni kontakt z osobami z zewnątrz, warto zadbać o to, aby interesanci mieli możliwość dezynfekcji rąk zaraz po wejściu do budynku. W tym celu warto umieścić płyny dezynfekcyjne oraz karteczki przypominające o możliwości korzystania z nich. Tego typu zabiegi również stanowią wyraz troski o pracowników, ponieważ to z nimi osoby trzecie będą miały bezpośredni kontakt.

Osłonki i szybki dla pracowników

W przypadku pracowników obsługujących interesantów warto zastanowić się nad zakupem specjalnych szybek, które stanowią przezroczystą ochronę. Obecnie tego typu sprzęt oferuje wiele firm. Szybki i osłonki mogą być montowane na biurkach oraz ladach pracowników. Dobrym pomysłem będzie także wyposażenie pracowników w przyłbice ochronne.

Pomocy merytorycznej udzieliła nam firma Epixpert.pl, która zajmuje się zarządzeniem ryzykiem epidemiologicznym.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje