piątek, 2 września 2022 13:01

Jak znaleźć darmowe obrazy

Autor Artykuł sponsorowany
Jak znaleźć darmowe obrazy

Wielu początkujących blogerów zwraca się do wyszukiwarki grafiki w Google. Jednak zdjęcia znalezione w ten sposób prawie zawsze podlegają restrykcyjnym przepisom dotyczącym praw autorskich.

Stworzony jako alternatywa dla restrykcyjnych praw autorskich, Creative Commons pozwala autorom i twórcom (obrazów, animacji, muzyki i innych) na licencjonowanie ich dzieł w celu ich dystrybucji i dalszego użytkowania.
Jak więc wyglądają te licencje Creative Commons i jakiego rodzaju zezwolenia udzielają tym, którzy chcą ponownie wykorzystać lub opublikować licencjonowany obraz?


Licencje Creative Commons
Jeśli zdecydujesz się użyć na swoim blogu obrazu na licencji Creative Commons, koniecznie sprawdź warunki licencji. Większość obrazów wymaga jedynie przypisania pracy oryginalnemu autorowi, ale niektóre licencje zawierają dodatkowe ograniczenia.


Uznanie
Ta licencja Creative Commons daje najwięcej możliwości udostępniania i ponownego publikowania. W ramach tej licencji możesz redystrybuować, modyfikować i budować na oryginalnym utworze, o ile przypisujesz dzieło oryginalnemu autorowi obrazu (dowiedz się, jak prawidłowo przypisywać obrazy do ich autorów w dalszej części tego artykułu).
Powinieneś również uważać, aby nie sugerować, że oryginalny autor w jakikolwiek sposób poparł Cię przez korzystanie z jego przedmiotu.


Podziel się jednakowo
W ramach licencji ShareAlike możesz redystrybuować, modyfikować i budować na oryginalnych nośnikach, o ile przypiszesz je oryginalnemu autorowi i publikujesz na tej samej licencji – innymi słowy, na licencji ShareAlike.
Obraz nie może podlegać innym lub bardziej restrykcyjnym warunkom ponownego wykorzystania niż te ustalone przez pierwotnego autora.


Brak instrumentów pochodnych
Licencja NoDerivs jest skrótem od „Bez prac pochodnych”. W ramach niniejszej licencji Creative Commons można używać i udostępniać tylko dokładne kopie dzieła, ale nie mogą być one pochodnymi ani zmodyfikowanymi wersjami dzieła.
Innymi słowy, nie ma możliwości modyfikacji, remiksowania ani tworzenia oryginalnych nośników w ramach tej licencji.

Niekomercyjne
Licencja niekomercyjna umożliwia modyfikowanie i tworzenie na oryginalnych nośnikach, ale nie może być rozpowszechniana w celach komercyjnych.
Blogerzy biznesowi: Zwróć uwagę na tę licencję. Chociaż blogi same w sobie nie są źródłem dochodów, mogą wspierać i generować klientów dla firmy generującej dochód. Dlatego najlepiej jest unikać mediów objętych tą licencją, jeśli publikujesz na blogu firmowym, chyba że autor mediów mówi inaczej.

Udostępnianie niekomercyjne LIKE
Ta licencja hybrydowa zawiera jednocześnie zasady licencji niekomercyjnej i ShareAlike.
W przypadku ponownego wykorzystania tego typu obrazów Creative Commons można redystrybuować, modyfikować i tworzyć na oryginalnych nośnikach, o ile nie służy to celom komercyjnym, przypisujesz nośnik oryginalnemu autorowi i ponownie publikujesz obraz pod tym samym niekomercyjna licencja ShareAlike niż oryginał.

Niekomercyjne – bez instrumentów pochodnych
NonCommercial-NoDerivas jest najbardziej restrykcyjną licencją, jaką artysta może użyć w swojej pracy. W ramach tej licencji nie wolno modyfikować, remiksować ani tworzyć na podstawie oryginalnego dzieła ani publikować go w celach komercyjnych.

Jeśli szukasz wyjątkowych darmowych obrazów, wypróbuj StockFreeImages.

Finanse i Gospodarka

Finanse i Gospodarka - najnowsze informacje