piątek, 16 lutego 2024 09:59

Jest zielone światło dla kluczowej inwestycji. Mieszkańcy Niepołomic na tym zyskają

Autor Patryk Trzaska
Jest zielone światło dla kluczowej inwestycji. Mieszkańcy Niepołomic na tym zyskają

Jest zielone światło dla budowy kolejnego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Wojewoda Małopolski wydał zezwolenie na realizację inwestycji.

Jak twierdzą inicjatorzy, jest to inwestycja dla całej Małopolski. Dokładnie chodzi o budowę kolejnego odcinka obwodnicy Podłęża i Niepołomic, która ma zapewnić ulgę przemieszczającym się tą trasą mieszkańcom i usprawnić komunikację z Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Wojewoda Małopolski wydał już w tej sprawie zezwolenie.

Warto zaznaczyć, że inwestycja stanowi jeden z etapów budowy nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 964 klasy G, projektowanego połączenia drogowego między drogą krajową nr 75, a Niepołomicką Strefą Inwestycyjną. Zadanie zakłada budowę średniego ronda trójwlotowego na połączeniu DK75 z DW964 oraz budowę małego ronda czterowlotowego na połączeniu DW964 z drogami gminnymi 560434K i 560432K.

Dodatkowo zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, zatok autobusowych, chodników i ekranów akustycznych. Inwestycja przewiduje także przebudowę zjazdów publicznych i indywidualnych oraz budowę, przebudowę i rozbiórkę sieci uzbrojenia terenu. Inwestorem jest Zarząd Województwa Małopolskiego.

– Obwodnica Niepołomic przyczyni się do zmniejszenia ruchu samochodowego w centrum miasta, do którego nie będą już praktycznie wjeżdżać ciężkie pojazdy. Zmodernizowana infrastruktura drogowa poprawi bezpieczeństwo i przyczyni się do upłynnienia ruchu w Niepołomickiej Strefie Inwestycyjnej. Z uwagi na interes społeczny i gospodarczy decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Dzięki temu inwestor Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie – może bezzwłocznie wejść na budowę i rozpocząć prace mówił wojewoda małopolski Krzysztof Jan Klęczar.

Ciąg komunikacyjny obejmujący zachodnią obwodnicę Podłęża oraz ciąg ulic. Eugeniusza Kwiatkowskiego, Władysława Wimmera i fragment ulicy Kolejowej, docelowo będzie stanowić nowy przebieg drogi wojewódzkiej nr 964.

inf: MUW

fot. MUW/MiG Niepołomice

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka