piątek, 25 września 2020 11:45

Jordanów. Co się stało na ulicy gen. St. Maczka?

Autor Emilia Gara
Jordanów. Co się stało na ulicy gen. St. Maczka?

Na ulicy gen. St. Maczka w Jordanowie, stanowiącej fragment drogi powiatowej nr 1685K Pcim - Łętownia - Jordanów przeprowadzono remont. To kolejna inwestycja, którą zrealizowano dzięki pozyskaniu przez powiat dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych.

W ramach wykonanych prac położono nową nawierzchnię na długości 2,4 km, zmodernizowano kanalizację deszczową, zainstalowano elementy poprawiające bezpieczeństwo w postaci aktywnego przejścia dla pieszych i barier energochłonnych. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 3 091 447 zł, z czego 70% pochodziło z Funduszu Dróg Samorządowych. Wymagany wkład własny wynoszący 927 434 zł został sfinansowany w równych częściach przez powiat suski (463 717 zł) i miasto Jordanów (463 717 zł).

Inf. i fot.: SP Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka

Sucha Beskidzka - najnowsze informacje