czwartek, 9 maja 2024 12:17

Kod 95 w prawie jazdy. Co oznacza i czemu jest ważny?

Autor Artykuł sponsorowany
Kod 95 w prawie jazdy. Co oznacza i czemu jest ważny?

Kod 95 w prawie jazdy jest ważny dla kierowców zawodowych. Umieszczony w kolumnie nr 12 dokumentu, potwierdza posiadanie przez kierowcę dodatkowych kwalifikacji, które uprawniają go do wykonywania pracy jako kierowca zawodowy.

Kod 95 oznacza, że posiadacz dokumentu z tym kodem jest uprawniony do prowadzenia pojazdów dostawczych, autobusów lub ciężarówek w ramach przewozu osób lub rzeczy. Jest zapisywany w formacie 95.DD.MM.RRRR, gdzie DD oznacza dzień, MM – miesiąc, a RRRR – rok wygaśnięcia uprawnień. Po tej dacie konieczne jest ponowne przejście szkolenia okresowego oraz badania lekarskiego.

Komu potrzebny jest kod 95 w prawie jazdy?

Jak już wspomnieliśmy, kod 95 w prawie jazdy jest niezbędny dla kierowców zawodowych wykonujących przewozy pojazdami o masie powyżej 3,5 tony – a więc posiadaczy prawa jazdy kategorii C, C1+E, C1, C+E, D, D1, D+E, D1+E. Kierowcy wykonujący przewozy osób lub rzeczy pojazdami o masie do 3,5 tony są zwolnieni z obowiązku posiadania tego kodu. Dla tych pierwszych kod 95 jest zaś potwierdzeniem ich kwalifikacji zapewniających zdolność do wykonywania zawodu kierowcy zawodowego.

Jak długo jest ważny kod 95 i jak go zdobyć?

Kod 95 ważny jest przez 5 lat. Aby go zdobyć, kierowcy muszą przejść przez kilka etapów. W pierwszej kolejności konieczne jest przejście badań lekarskich i psychologicznych. Warto dodać, że badanie potwierdza zdolność do wykonywania przewozów drogowych bez względu na rodzaj przewozu. Pozwala to uniknąć konieczności ponownego przejścia badań np. w przypadku zmiany pracy. Jeśli badanie wykaże brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy, kandydat może uzyskać Profil Zawodowy Kierowcy w Wydziale Komunikacji.

Jak wygląda kurs na kod 95 i jakie dokumenty są potrzebne?

Kandydaci chcący uzyskać kod 95 muszą też regularnie przechodzić szkolenia okresowe kierowców zawodowych. Są one dostępne jedynie dla kierowców, którzy uzyskali odpowiednie kategorie prawa jazdy i obejmują część teoretyczną i praktyczną. Aby przystąpić do kursu, konieczne jest ponadto dostarczenie:

orzeczenia lekarskiego potwierdzającego brak przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy zawodowego;

ważnego prawa jazdy wraz z drugim dokumentem potwierdzającym tożsamość;

jednego zdjęcia o wymiarach 35 na 45 milimetrów;

wypełnionego wniosku o wydanie Karty Kwalifikacji Kierowcy;

profilu zawodowego kierowcy.

Posiadanie kodu 95 to nie tylko obowiązek, ale też wyraz ciągłego rozwoju kwalifikacji zawodowych i tym samym – dbałości o bezpieczeństwo na drogach. Dzięki niemu zarówno kierowcy, jak i pozostali użytkownicy dróg zyskują pewność co do tego, że transport odbywa się w sposób profesjonalny i niezagrażający żadnemu z nich.

Motoryzacja

Motoryzacja - najnowsze informacje

Rozrywka