czwartek, 27 maja 2021 09:43

Bochnia: To oni otrzymają 31 000 zł dotacji

Autor Mirosław Haładyj
Bochnia: To oni otrzymają 31 000 zł dotacji

Burmistrz Miasta Bochnia rozstrzygnął ogłoszony w kwietniu w dziedzinie: kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych, polegających na organizacji na zrewitalizowanych terenach miasta (tężnia przy Plantach Salinarnych, Rynek, tzw. Poczekalnia, ciągi piesze przy ul. Solnej i ul. Sutoris) w miesiącach czerwiec – sierpień 2021 roku sobotnich wydarzeń kulturalnych.

Realizowane przedsięwzięcia – w formie np. cyklu różnorodnych mikro-eventów artystycznych lub pojedynczych koncertów, występów, pokazów, wystaw, warsztatów artystycznych, konkursów, zajęć i atrakcji dla różnych grup wiekowych – mają uatrakcyjnić zarówno mieszkańcom, jak i turystom przebywanie w odnowionych przestrzeniach miejskich. W konkursie złożono 5 ofert – trzy z nich otrzymały dotacje o łącznej wysokości 31 000 zł:

  1. Fundacja Wspierania Kultury – „Młode Talenty” – „Zakochaj się w Bochni” – koncerty muzyczne na zrewitalizowanych terenach miasta 6 500,00 zł
  2. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM” – Artystycznie o Bochni – cykl mikroeventów i wystawa 2021 4 500,00 zł
  3. Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Damy Radę” Zakochaj się w Bochni – sobotnie wydarzenia kulturalne na zrewitalizowanych terenach miasta 20 000,00 zł

Treść zarządzenia Burmistrza w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, zawierającego informacje o dofinansowanych zadaniach, realizujących je podmiotach i wysokościach poszczególnych dotacji zamieszczona została w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej miasta w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Bochnia.

Inf.: UM Bochnia

Bochnia

Bochnia - najnowsze informacje