sobota, 21 września 2019 10:43

Wojewoda wspiera zakup ambulansu dla powiatu tarnowskiego

Autor Marzena Gitler
Wojewoda wspiera zakup ambulansu dla powiatu tarnowskiego

Region tarnowski będzie obsługiwał nowy ambulans. Wojewoda małopolski Piotr Ćwik 19 września podpisał w tej sprawie umowę ze starostą tarnowskim Romanem Łucarzem. Na jej mocy powiat tarnowski otrzyma dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych na zakup ambulansu.

Przypominamy, że 16 września w Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie podpisano umowę na 400 tys. zł dofinansowania z ogólnopolskiego „Programu wymiany ambulansów”, za które zostanie zakupiony nowy ambulans dla tarnowskiego pogotowia, który trafi do fili PSPR w Wojniczu.

Teraz powiat tarnowski dostał kolejne środki.

– Inwestycje w bezpieczeństwo to nasz priorytet. Wszyscy dobrze wiemy, jak ogromne znaczenie ma nowoczesny sprzęt, z którego korzystają zespoły ratownictwa medycznego. Na ręce Pana Starosty przekazuję dziś 100 tys. złotych na zakup nowej karetki dla regionu tarnowskiego. Niech ten ambulans służy jak najlepiej mieszkańcom – powiedział wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

W tym roku Wojewoda Małopolski przyznał dofinansowanie na zakup karetek po 100 tys. złotych dla łącznie 5 powiatów: suskiego, wadowickiego, proszowickiego, nowosądeckiego i tarnowskiego.


W powiecie tarnowskim działają 3 zespoły ratownictwa medycznego (ZRM) typu S (specjalistyczne z lekarzem) oraz 10 zespołów ratownictwa medycznego (ZRM) typu P (podstawowe, bez lekarza), w tym:
•    specjalistyczne – (2 całodobowe w Tarnowie, 1 całodobowy w Tuchowie),
•    podstawowe – (2 całodobowe w Tarnowie i po 1 całodobowym ZRM w Wojniczu, Żabnie, Gromniku i Szerzynach),
•    podstawowe czasowe – (po 1 – 16-godzinnym ZRM w Tarnowie i Zakliczynie oraz po 1 – 12-godzinnym w Tarnowie i Lisiej Górze).

W powiecie działa także 1 Szpitalny Oddział Ratunkowy w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza w Tarnowie oraz 1 Izba Przyjęć w Specjalistycznym Szpitalu im. E. Szczeklika w Tarnowie.

Wymiana taboru samochodowego zainicjowana przez Starostę Tarnowskiego wpłynie na podniesienie poziomu jakości usług realizowanych przez Powiatową Stację Pogotowia Ratunkowego w Tarnowie. Zakup nowego ambulansu nie tylko zwiększy komfort i bezpieczeństwo transportu pacjenta, ale też zapewni sprawny dojazd na miejsce wezwania.

inf. i foto: MUW w Krakowie

zobacz też:

Tarnów: Podpisano umowę na nową karetkę pogotowia. Gdzie będzie stacjonować?

Tarnów - najnowsze informacje