środa, 13 maja 2020 09:18

Konkurs plastyczny "Zwierciadło" w Sułkowicach

Autor Manuel Langer
Konkurs plastyczny "Zwierciadło" w Sułkowicach

Sułkowicki Ośrodek Kultury urządza konkurs plastyczny "Zwierciadło":

TEMAT: „#zostańwdomu”

Czekamy na Twoją pracę do: 10.06.2020 r.
Co musisz zrobić:
- wykonać pracę,
- opisać wg wzoru (ważne)
- dostarczyć  do SOK osobiście (wrzucamy do skrzynki przed wejściem),
bądź pocztą lub e-maliem - wtedy bardzo ważna jest jakość zdjęcia.
I oczywiście wszystkie prace odpowiednio opisane.

Praca powinna być opisana wg wzoru:

imię i nazwisko uczestnika/ów, klasę /wiek uczestnika/ów/, nazwę instytucji (nazwa szkoły, przedszkola itp.), miejscowość oraz telefon kontaktowy

Format prac: A4 - A3
technika: dowolna – płaska(rysunek, farby, kredki, pastele, grafika, kolaż , techniki mieszane  oprócz bibuły, kaszy itp.)

1. CELE  KONKURSU:

Głównymi celami Regionalnego Konkursu Plastycznego „Zwierciadło” jest:

Rozwijanie aktywności twórczej dzieci, młodzieży i dorosłych.

Rozbudzanie myślenia plastycznego, wyobraźni i wrażliwości estetycznej poprzez popularyzowanie różnorodnych form plastycznych.

Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu w czasie trwania pandemii.

2.KRYTERIA  OCEN:
W konkursie mogą brać udział tylko prace indywidualne – prace zbiorowe nie będą oceniane.
Jury w szczególności oceniało będzie ekspresję plastyczną, kompozycję, kolorystykę - wszystko co składa się na niepowtarzalny wyraz artystyczny  i oczywiście samodzielność wykonania zgodnie do wieku.
Ponadto  prace będą oceniane w pięciu kategoriach wiekowych:

1) Przedszkole,

2) Szkoła Podstawowa kl. I-III,
3) Szkoła Podstawowa kl. IV-VI,
4)Szkoła podstawowa kl..VII -VIII.

5) Szkoły Ponadpodstawowe i dorośli,

6) sprawni inaczej
3.ORGANIZATOR:
Organizatorem konkursu jest Sułkowicki Ośrodek Kultury, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice.
Kontakt: tel.: 12- 27 33 459,  fax. 12/2733656, e-mail: sok@sulkowice.pl
4.WSPÓŁORGANIZACJA:
Współorganizatorem konkursu jest Starostwo Powiatowe w Myślenicach, ul. Mikołaja Reja 13,
32-400 Myślenice.
5. TERMINY I MIEJSCE:
Pracedostarczamy do Sułkowickiego Ośrodka Kultury,ul. 1 Maja 70,  do dnia: 10.06.2020r.
do godz. 1600. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone najpóźniej dnia 19.06.2020 r. na stronie www.sok.sulkowice.pl.

Dyplomy i nagrody za prace będzie można odbierać od dnia 30.06.2020 r. w Sułkowickim Ośrodku Kultury. Ostateczny termin odbioru nagród ustalono na 08.07.2020r.
Nieodebrane nagrody stają się własnością Sułkowickiego Ośrodka Kultury.
6. INFORMACJE ORGANIZACYJNE :WYKONANE PRACE DOSTARCZAMY DO  SOK OSOBIŚCIE  LUB WYSYŁAMY POCZTĄ  (SOK UL.1Maja 70, 32-440 Sułkowice)
Organizator przewiduje dyplomy i nagrody rzeczowe za miejsca I-III w każdej z kategorii oraz dyplomy za wyróżnienia.
Fundatorem nagród jest Sułkowicki Ośrodek Kultury oraz Starostwo Powiatowe w Myślenicach.  Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela biuro Sułkowickiego Ośrodka Kultury  od poniedziałku do piątku w godz. 900-1600.

Zastrzega sobie prawo do bezpłatnego publikowania i reprodukowania prac w wydawnictwach i na stronie internetowej (z zaznaczeniem nazwiska autora).

Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika, w celach związanych z realizacją niniejszego zgłoszenia zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), wyrażeniem zgody na publiczne, nieodpłatne fotografowanie i filmowanie oraz późniejsze publikowanie materiałów, zdjęć uczestnika i prac zgłoszonych do konkursu, na stronach internetowych oraz w mediach w celach informacyjnych i reklamowych Sułkowickiego Ośrodka Kultury dotyczących działalności statutowej SOK zgodnie z art. 81. ust.1 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Administratorem danych osobowych jest Sułkowicki Ośrodek Kultury w Sułkowicach, ul. 1 Maja 70, 32-440 Sułkowice, nr telefonu: 12 27 33 459, e-mail: iodo.sulkowice@gmail.com

Inspektor Ochrony Danych: Artur Kuchno

Myślenice - najnowsze informacje