niedziela, 1 listopada 2020 09:00

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA październik 2020]

Autor Głos 24
Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA październik 2020]

Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce w październiku 2020

Małopolska [31 października]

 • zakażonych: 43 238 (+1 750)
 • zmarło: 630 (+36)
 • wyzdrowiało: 22 796 (+1 068)
 • aktywnych przypadków: 19 151 (+ 1763)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem  SARS-CoV-2 u kolejnych 1750 osób, z:

 • Krakowa (380),
 • powiatu wadowickiego (151),
 • krakowskiego (110),
 • bocheńskiego (96),
 • limanowskiego (88),
 • nowosądeckiego (82),
 • Tarnowa (81),
 • powiatu gorlickiego (73),
 • tarnowskiego (71),
 • myślenickiego (69),
 • nowotarskiego (60),
 • suskiego (58),
 • brzeskiego (56),
 • dąbrowskiego (54),
 • olkuskiego (52)
 • oświęcimskiego (52),
 • tatrzańskiego (47),
 • Nowego Sącza (45),
 • powiatu proszowickiego (34),
 • miechowskiego (33),
 • chrzanowskiego (28)
 • wielickiego (28)
 • suskiego (2).

Aktualnie 77 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 43 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 43 238 osób.

1750 to najniższa liczba zakażeń od 5 dni. Ale nie jest to powód do radości. W stosunku do poprzedniej soboty jest niestety wyższa (1484 przypadki), wyższa także niż 2 tygodnie temu (1264). Wniosek jest jeden - mamy ciągle wzrostowy trend. Widać to na poniższym wykresie.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Informujemy również o śmierci 36 osób w wieku od 51 do 101 lat, z:

 • Krakowa (11 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (5 osób),
 • nowosądeckiego (4 osoby)
 • limanowskiego (4 osoby),
 • olkuskiego (3 osoby)
 • brzeskiego (3 osoby),
 • suskiego (2 osoby)
 • krakowskiego (2 osoby),
 • wielickiego (1 osoba)
 • myślenickiego (1 osobie).

Dziewiętnaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 632.

Dziś przekroczyliśmy także kolejną barierę - 20 tysięcy aktywnych przypadków w Małopolsce. Aż trudno uwierzyć, że miesiąc temu było ich 10-cio krotnie mniej.

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce od lipca:

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 1071 ozdrowieńcach z naszego województwa, z Krakowa (475), powiatu krakowskiego (113), myślenickiego (112), brzeskiego (64), olkuskiego (59), nowosądeckiego oraz nowotarskiego (po 50), chrzanowskiego (48), tatrzańskiego (21), dąbrowskiego (18), z Nowego Sącza (16), powiatu limanowskiego (14), suskiego (13), oświęcimskiego (12) oraz proszowickiego (6),  którzy w większości przebywali w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu czterech przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 22 796 ozdrowieńców.

Małopolska [30 października]

 • zakażonych: 41 531 (+1 916)
 • zmarło: 596 (+48)
 • wyzdrowiało: 21 728 (+1 045)
 • aktywnych przypadków: 19 151 (+ 818)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem  SARS-CoV-2 u kolejnych 1916 osób, z:

 • Krakowa (516),
 • pow. nowosądeckiego (147),
 • wadowickiego (141),
 • N. Sącza (100),
 • pow. krakowskiego (100),
 • limanowskiego (89),
 • bocheńskiego (70),
 • oświęcimskiego (70),
 • nowotarskiego (68),
 • olkuskiego (65),
 • tarnowskiego (63),
 • chrzanowskiego (56),
 • Tarnowa (54),
 • pow. dąbrowskiego (54),
 • gorlickiego (53),
 • suskiego (51),
 • miechowskiego (43),
 • proszowickiego (43),
 • myślenickiego (40),
 • tatrzańskiego (34),
 • wielickiego (33)
 • brzeskiego (26).

Aktualnie 46 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.  WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 2 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 41 531 osób.  

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce od lipca:

Niestety musimy również poinformować o śmierci 48 osób w wieku od 48 do 100 lat, z:

 • Krakowa (17 osób),
 • pow. oświęcimskiego  (5 osób)
 • tatrzańskiego (5 osób),
 • nowosądeckiego (3 osoby)
 • myślenickiego (3 osoby)
 • olkuskiego (3 osoby),
 • Nowego Sącza, (2 osoby)
 • Tarnowa (2 osoby)
 • pow. krakowskiego (2 osoby)
 • gorlickiego (1 osoba),
 • limanowskiego (1 osoba),
 • nowotarskiego (1 osoba),
 • proszowickiego (1 osoba),
 • tarnowskiego (1 osoba)
 • wadowickiego (1 osoba).

Dwadzieścia dziewięć osób miało choroby współistniejące.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 596.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 1050 ozdrowieńcach z naszego województwa, z Krakowa (480), pow. myślenickiego (128), krakowskiego (102), nowosądeckiego (61), nowotarskiego (44), olkuskiego (44), N. Sącza (38), pow. brzeskiego (38), tatrzańskiego (29), chrzanowskiego (27), suskiego (23), limanowskiego (16), oświęcimskiego (8), dąbrowskiego (7) oraz proszowickiego (5), którzy w większości przebywali w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu pięciu przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 21 728 ozdrowieńców.

Małopolska [29 października]

 • zakażonych: 39 617 (+1 933)
 • zmarło: 511 (+41)
 • wyzdrowiało: 20 683 (+892)
 • aktywnych przypadków: 18 333

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem  SARS-CoV-2 u kolejnych 1 933 osób, z:

 • Krakowa (517 osób),
 • powiatu  krakowskiego (150 osób),
 • wadowickiego  (115 osób),
 • myślenickiego (110 osób),
 • nowotarskiego (110 osób),
 • Tarnowa (89  osób),
 • powiatu bocheńskiego (75 osób),
 • nowosądeckiego (73 osoby),  
 • tatrzańskiego (71 osób),
 • suskiego (63 osoby),
 • gorlickiego (62 osoby),  
 • tarnowskiego (56 osób),
 • brzeskiego (51 osób)
 • limanowskiego  (51 osób),
 • Nowego Sącza (50 osób),
 • powiatu wielickiego (50 osób),  
 • chrzanowskiego ( 47 osób),
 • proszowickiego (44 osoby),
 • olkuskiego (43  osoby),
 • oświęcimskiego (40 osób),
 • dąbrowskiego (39 osób),
 • miechowskiego  (27 osób).

Aktualnie 73 osoby są hospitalizowane, pozostałe  przebywają w izolacji.

WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 6 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 39 617 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety WSSE w Krakowie poinformowało o śmierci 37 osób w wieku od 44 do 100 lat,  z:

 • Krakowa (16 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (5 osób),
 • Nowego Sącza  i powiatu wadowickiego (po 3 osoby),
 • limanowskiego i nowosądeckiego (po  2 osoby),
 • Tarnowa i powiatów: nowotarskiego, tarnowskiego,  proszowickiego, tatrzańskiego i wielickiego (po 1 osobie).  

Dziewiętnaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono,  że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów  spowodowanych COVID-19 wynosi 548.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 892 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • Krakowa (209 osób),
 • powiatu myślenickiego (166 osób),
 • nowosądeckiego (78 osób),
 • tarnowskiego (60 osób),
 • suskiego (55 osób),
 • tatrzańskiego (51 osób),
 • krakowskiego i limanowskiego (po 49 osób),
 • nowotarskiego (36 osób),
 • Tarnowa (27 osób),
 • powiatu olkuskiego (26 osób),
 • Nowego Sącza i powiatu proszowickiego (po 21 osób),
 • brzeskiego i wadowickiego (po 13 osób),
 • oświęcimskiego (12 osób),
 • dąbrowskiego (6 osób),

którzy w większości przebywali w izolacji.

Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu siedmiu przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano.

W sumie w Małopolsce mamy 20 683 ozdrowieńców.

Małopolska [28 października]

 • zakażonych: 37 707 (+2 182)
 • zmarło: 511 (+41)
 • wyzdrowiało: 19 798 (+1 029)
 • aktywnych przypadków: 17 328

WSSE w Krakowie przekazało informację o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 2182 osób, z:

 • Krakowa (628),
 • powiatu nowosądeckiego (182),
 • powiatu krakowskiego (149),
 • powiatu wadowickiego (130),
 • powiatu myślenickiego (108),
 • powiatu limanowskiego (103),
 • Tarnowa (98),
 • Nowego Sącza (83),
 • powiatu nowotarskiego (77),
 • powiatu suskiego (69),
 • powiatu bocheńskiego (68),
 • powiatu olkuskiego (59),
 • powiatu chrzanowskiego (58),
 • powiatu tatrzańskiego (56),
 • powiatu oświęcimskiego (55),
 • powiatu tarnowskiego (54),
 • powiatu brzeskiego (50),
 • powiatu gorlickiego (50),
 • powiatu wielickiego (36),
 • powiatu proszowickiego (32),
 • powiatu miechowskiego (22),
 • powiatu dąbrowskiego (15).

Aktualnie 72 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 17 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 37 690 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE poinformowała także o śmierci 41 osób, w wieku od 60 do 93 lat, z:

 • powiatu nowosądeckiego (10),
 • Krakowa (8),
 • powiatu krakowskiego (5),
 • powiatu tarnowskiego (5),
 • Nowego Sącza (4),
 • powiatu limanowskiego (3),
 • Tarnowa (2),
 • powiatu bocheńskiego (1),
 • powiatu dąbrowskiego (1),
 • powiatu nowotarskiego (1),
 • powiatu olkuskiego (1),
 • powiatu proszowickiego (1),
 • powiatu wadowickiego (1).

Dwadzieścia dziewięć osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 2 przypadków z raportu zgonów – raport skorygowano.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 511.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 1029 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • Krakowa (476 osób),
 • powiatu krakowskiego (120 osób),
 • bocheńskiego (107 osób),
 • olkuskiego (68 osób),
 • suskiego (50 osób),
 • nowosądeckiego (46 osób),
 • nowotarskiego (44 osoby),
 • limanowskiego (34 osoby),
 • tatrzańskiego (24 osoby),
 • brzeskiego (16 osób),
 • chrzanowskiego (14 osób),
 • Nowego Sącza (10 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (10 osób),
 • oświęcimskiego (7 osób),
 • proszowickiego (3 osoby),

którzy w większości przebywali w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu trzynastu przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano.

W sumie w Małopolsce mamy 19 798 ozdrowieńców.

Małopolska [27 października]

 • zakażonych: 35 525 (+1 888)
 • zmarło: 470 (+21)
 • wyzdrowiało: 18 783 (+ 976)
 • aktywnych przypadków: 16 272

WSSE w Krakowie przekazało informację o zakażeniu koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1888 osób, z:

 • Krakowa (562),
 • powiatu wadowickiego (160),
 • limanowskiego (109),
 • bocheńskiego (105),
 • krakowskiego (102),
 • wielickiego (100),
 • nowosądeckiego (83),
 • myślenickiego (79),
 • nowotarskiego (73),
 • tarnowskiego (71),
 • Nowego Sącza (63),
 • powiatu tatrzańskiego (61),
 • olkuskiego (60),
 • Tarnowa (57),
 • powiatu suskiego (41),
 • gorlickiego (34),
 • chrzanowskiego (29),
 • miechowskiego (24),
 • brzeskiego (23),
 • dąbrowskiego (23),
 • oświęcimskiego (21)
 • oraz proszowickiego (8).

Aktualnie 59 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie podała informację o usunięciu czterech przypadków z raportu – raport skorygowano. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 35 525 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety WSSE poinformowała także o śmierci 21 osób w wieku od 40 do 96 lat, z powiatu:

 • nowosądeckiego (6 osób),
 • myślenickiego (4 osoby),
 • Nowego Sącza (2 osoby),
 • gorlickiego (2 osoby),
 • wadowickiego (2 osoby),
 • Krakowa (1 osoba),
 • chrzanowskiego (1 osoba),
 • krakowskiego (1 osoba),
 • limanowskiego (1 osoba),
 • suskiego (1 osoba).

17 osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 470.

Zwiększyła się liczba wyleczonych o kolejnych 976 ozdrowieńców z:

 • z Krakowa (398),
 • powiatu myślenickiego (124),
 • krakowskiego (81),
 • suskiego (66),
 • nowotarskiego (61),
 • Tarnowa (43),
 • powiatu tarnowskiego (40),
 • tatrzańskiego (37),
 • olkuskiego (28),
 • nowosądeckiego (23),
 • Nowego Sącza (22),
 • powiatu limanowskiego (20),
 • proszowickiego (10),
 • chrzanowskiego (7),
 • dąbrowskiego (7),
 • bocheńskiego (4)
 • oraz oświęcimskiego (3),

którzy w większości przebywali w izolacji. WSSE w Krakowie poinformowało o usunięciu jednego przypadku z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 18783 ozdrowieńców.

Małopolska [26 października]

 • zakażonych:  33 641 (+1 144 )
 • zmarło: 449 (+4)
 • wyzdrowiało: 17 807 (+ 291)
 • aktywnych przypadków: 14 487 (dane z 25.10)

Dzisiejsze wyniki w Małopolsce mogą pozytywnie zaskoczyć. Tylko 1144 przypadki, w Krakowie zaledwie 231, w powiatach dąbrowskim, oświęcimskim, bocheńskim i brzeskim zaledwie kilkanaście. Ten optymizm kończy się jednak, gdy spojrzymy na wykonane testy. 24 października (dane z 25.10) było ich 2 728, poprzedniej doby - 3 529. W sobotę ludzie czekający pięć godzin pod nowo otwartym punkcie pobrań w Skawinie odeszli z kwitkiem.  Tak się robi niższe statystyki.

W ciągu ostatniej doby było ich WSSE w Krakowie poinformowało o zakażeniu koronawirusem u  kolejnych 1144 osób, z miast i powiatów:

 • Krakowa (231),
 • limanowskiego (95),
 • suskiego (91),
 • nowosądeckiego (85),
 • krakowskiego (70),
 • tarnowskiego (70),
 • myślenickiego (60),
 • wadowickiego (60),
 • nowotarskiego (55),
 • gorlickiego (50),
 • Tarnowa (48),
 • Nowego Sącza (48), .
 • tatrzańskiego (35),
 • chrzanowskiego (23),
 • olkuskiego (22),
 • miechowskiego (21),
 • proszowickiego (20),
 • dąbrowskiego (19),
 • oświęcimskiego (17),
 • bocheńskiego (13),
 • brzeskiego (11).

Aktualnie 47 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 33 641 osób.  

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Sanepid poinformował też o śmierci o śmierci 4 osób chorych na COVID w wieku od 61 do 82 lat, z Krakowa (3) oraz powiatu krakowskiego (1). Jedna osoba miała choroby współistniejące. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 449.

WSSE w Krakowie poinformował też o kolejnych 291 ozdrowieńcach z naszego województwa. To osoby z miast i powiatów:

 • olkuskiego (76),
 • limanowskiego (51),
 • suskiego (47),
 • nowotarskiego i wadowickiego (po 23),
 • nowosądeckiego i oświęcimskiego (po 18),
 • proszowickiego (16),
 • Nowego Sącza (15)
 • oraz powiatu dąbrowskiego (4),

którzy w większości przebywali w izolacji.

Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dwóch przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano.

W sumie w Małopolsce mamy 17807 ozdrowieńców.

zobacz też:

Małopolska. 26.10. Mniej zakażeń? Wiemy, w których powiatach ciągle jest najgorzej!
Dzisiejsze wyniki w Małopolsce mogą pozytywnie zaskoczyć. Tylko 1144 przypadki, w Krakowie zaledwie 231, w powiatach dąbrowskim, oświęcimskim, bocheńskim i brzeskim zaledwie kilkanaście. Ten optymizm kończy się jednak, gdy spojrzymy na liczbę wykonanych testów.

Małopolska [25 października]

 • zakażonych:  32 497  (+1 121 )
 • zmarło: 445 (+1)
 • wyzdrowiało: 17 517 (+631)
 • aktywnych przypadków: 14 487 (+486)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie #koronawirus SARS-CoV-2 u kolejnych 1 121 osób – z:

 • Krakowa (336),
 • pow. krakowskiego (117),
 • nowosądeckiego (89),
 • suskiego (60),
 • limanowskiego (55),
 • nowotarskiego (53),
 • myślenickiego (50),
 • wadowickiego (43),
 • Nowego Sącza (41),
 • pow. oświęcimskiego (40),
 • tatrzańskiego (39),
 • Tarnowa (34),
 • pow. olkuskiego (30),
 • brzeskiego (29),
 • tarnowskiego (22),
 • chrzanowskiego (20),
 • miechowskiego (20),
 • proszowickiego (13),
 • dąbrowskiego (11),
 • gorlickiego (10)
 • bocheńskiego (9).

Aktualnie 70 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.  WSSE w Krakowie poinformowało o usunięciu 2 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano. Przekazujemy także, że została zaktualizowana liczba przypadków w powiatach.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 32497 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Aktywne zakażenia w Małopolsce od lipca:

WSSE w Krakowie informuje o śmierci 69-letniego mieszkańca powiatu chrzanowskiego, który nie miał chorób współistniejących. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 445.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 631 ozdrowieńcach z naszego województwa – z:

 • Krakowa (269),
 • pow. krakowskiego (64),
 • suskiego (59),
 • myślenickiego (33),
 • nowosądeckiego (30),
 • limanowskiego (28),
 • chrzanowskiego (25)
 • nowotarskiego (25),
 • proszowickiego (24)
 • tarnowskiego (24),
 • Tarnowa (19),
 • pow. wadowickiego (13),
 • dąbrowskiego (9),
 • Nowego Sącza (6)
 • pow. miechowskiego (3).

W sumie w Małopolsce mamy 17517 ozdrowieńców.

Zobacz też:

Małopolska, 25.10: Ponad 14 tys. aktywnych przypadków. Brakuje testów, za mało miejsc w szpitalach i tylko 12 rezerwowych respiratorów
Dziś w Małopolsce potwierdzono 1121 nowych zakażeń koronawirusem, tylko jedna z nich trafiła do szpitala. Zmarła też tylko 1 osoba zakażona koronawirusem. Wojewoda Łukasz Kmita informuje o tworzeniu szpitali tymczasowych dla zakazonych. Czy mamy powody do optymizmu?

Małopolska [24 października]

 • zakażonych:  29 896  (+1 484 )
 • zmarło: 444 (+21)
 • wyzdrowiało: 16 886 (+962)
 • aktywnych przypadków: 14 001 (+724)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1484 osób – z:

 • Krakowa (396),
 • pow. myślenickiego (130),
 • krakowskiego (103),
 • suskiego (83),
 • nowotarskiego (75),
 • tatrzańskiego (68),
 • nowosądeckiego (64),
 • wadowickiego (57),
 • dąbrowskiego (52),
 • limanowskiego (48),
 • bocheńskiego (46),
 • olkuskiego (43),
 • tarnowskiego (43),
 • chrzanowskiego (42),
 • Nowego Sącza (40),
 • powiatu oświęcimskiego (38),
 • gorlickiego (36),
 • miechowskiego (36),
 • Tarnowa (29),
 • powiatu brzeskiego (23),
 • wielickiego (22),
 • proszowickiego (10).

Aktualnie 48 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie poinformowało o usunięciu 2 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 31378 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie poinformowało także o śmierci 21 osób, w wieku od 44 do 96 lat, z:

 • powiatu nowosądeckiego (7 osób),
 • Krakowa (6),
 • powiatu krakowskiego (2),
 • olkuskiego (1),
 • limanowskiego (1),
 • myślenickiego (1),
 • wielickiego (1),
 • Nowego Sącza (1),
 • Tarnowa (1).

Trzynaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 444.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 692 ozdrowieńcach z naszego województwa – z:

 • Krakowa (423 osoby),
 • powiatu krakowskiego (101),
 • nowotarskiego (51),
 • tatrzańskiego (32),
 • suskiego (28),
 • limanowskiego (19),
 • olkuskiego (15),
 • dąbrowskiego (7),
 • wielickiego (6),
 • oświęcimskiego (4),
 • proszowickiego (4),
 • bocheńskiego (2).

WSSE w Krakowie poinformowało o usunięciu 2 przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 16886 ozdrowieńców.

zobacz też:

Małopolska (24.10): „Jesteśmy w krytycznym momencie pandemii”. Seniorzy jednak MUSZĄ zostać w domu
13 628 przypadków koronawirusa. Do wczorajszego rekordu brakuje zaledwie 4 zachorowań. Od dziś cała Polska znajduje się w strefie czerwonej. Czy nowe restrykcje zahamują rozwój epidemii? Wczoraj premier Morawiecki przedstawił, opracowane po konsultacjach z epidemiologami, restrykcje. Wśród nich zna…

Małopolska [23 października]

 • zakażonych:  29 896  (+1 554 )
 • zmarło: 423 (+18)
 • wyzdrowiało: 16 196 (+971)
 • aktywnych przypadków: 13 277 (+568)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie SARS-CoV-2 u kolejnych 1558 osób, z:

 • Krakowa (612 osób),
 • powiatu krakowskiego (111 osób),
 • wadowickiego (74 osoby),
 • tarnowskiego (69 osób),
 • limanowskiego (64 osoby),
 • suskiego (59 osób),
 • nowosądeckiego (57 osób
 • nowotarskiego (57 osób),
 • chrzanowskiego  (48 osób),
 • myślenickiego  (48 osób),
 • wielickiego (48 osób),
 • bocheńskiego (46 osób),
 • Tarnowa (44 osoby),
 • Nowego Sącza (36 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (36 osób),
 • powiatu olkuskiego (34 osoby),
 • miechowskiego (26 osób),
 • brzeskiego (24 osoby),
 • tatrzańskiego (18 osób),
 • dąbrowskiego (17 osób),
 • gorlickiego (16 osób)
 • oraz proszowickiego (14 osób).

Aktualnie 66 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 4 przypadków z raportu zbiorczego – raport skorygowano.
Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 29 896 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:


Niestety WSSE w Krakowie przekazała również informację o śmierci 18 osób w wieku od 40 do 85 lat, z:

 • Krakowa (4 osoby),
 • Nowego Sącza (3 osoby),
 • powiatu nowosądeckiego (3 osoby),
 • olkuskiego (3 osoby),
 • wielickiego (1 osoba),
 • suskiego (1 osoba),
 • bocheńskiego (1 osoba),
 • brzeskiego (1 osoba),
 • i chrzanowskiego (1 osoba).

Jedenaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 423.

Dzisiaj przybyło kolejnych 971 ozdrowieńcach z województwa, z:

 • Krakowa (480 osób),
 • powiatu myślenickiego (161 osób),
 • krakowskiego (127 osób),
 • nowotarskiego (39 osób),
 • tatrzańskiego (31 osób),
 • nowosądeckiego (20 osób),
 • olkuskiego (20 osób),
 • Nowego Sącza (19 osób),
 • powiatu wadowickiego (18 osób),
 • suskiego (13 osób),
 • chrzanowskiego (12 osób),
 • oświęcimskiego (12 osób),
 • limanowskiego (9 osób),
 • bocheńskiego (3 osoby),
 • dąbrowskiego (3 osoby),
 • miechowskiego (3 osoby),
 • oraz powiatu proszowickiego (1 osoba),

którzy w większości przebywali w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu jednego przypadku z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce jest 16 196 ozdrowieńców.

zobacz też:

Małopolska 23.10: Sytuacja systematycznie się pogarsza. Dzisiaj 1554 zakażenia i 18 zgonów
Koniec tygodnia nie przynosi dobrych wiadomości. Ostatnie dni przyniosły nowe rekordy zakażeń, liczba aktywnie chorych systematycznie rośnie, a stolica Małopolski jest miastem z najwyższą liczbą odnotowanych przypadków, których jest już prawie 9 tysięcy. W dzisiejszym, rekordowym raporcie Ministers…

Małopolska [22 października]

 • zakażonych:  28 342  (+1 430 )
 • zmarło: 405 (+33)
 • wyzdrowiało: 15 226 (+413)
 • aktywnych przypadków: : 12 664 (+884)

1430 zakażeń w Małopolsce i aż 490 w Krakowie. To bilans wczorajszej doby. Ile jest dokładnie zakażeń chyba nie wie nawet sam małopolski sanepid. Dziś ze statystyk usunięto aż 99 pozycji z powiatu krakowskiego i miasta Krakowa. Jak poinformowano powodem był "niezależne od WSSE niewłaściwe przekazanie danych przez osoby sprawozdające".

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 1430 osób. To mieszkańcy miast i powiatów:

 • Krakowa (490 osób),
 • krakowskiego (218 osób),
 • nowotarskiego (89 osób),
 • wielickiego (80 osób),
 • tarnowskiego (48 osób),
 • myślenickiego (46 osób),
 • Tarnowa (44 osoby),
 • suskiego (43 osoby),
 • wadowickiego (41 osób),
 • oświęcimskiego (40 osób),
 • nowosądeckiego (38 osób),
 • olkuskiego (35 osób),
 • gorlickiego (32 osoby),
 • chrzanowskiego (32 osoby),
 • brzeskiego (29 osób),
 • bocheńskiego (27 osób),
 • limanowskiego (25 osób),
 • Nowego Sącza (23 osoby),  
 • powiatu miechowskiego (23 osoby),
 • dąbrowskiego (13 osób),
 • proszowickiego (8 osób)
 • powiatu tatrzańskiego (6 osób).

Aktualnie 73 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 28 342 osób.  

Niestety w ciągu ostatniej doby odnotowano też wysoką liczbę zgonów na COVID, w tym aż 7 z powiatu krakowskiego. W sumie w Małopolsce zmarły 33 osoby, w wieku od 50 do 95 lat, z powiatów i miast:

 • krakowskiego (7 osób),
 • Krakowa (6 osób),
 • tatrzańskiego (4 osoby),
 • limanowskiego (3 osoby),
 • Tarnowa, Nowego Sącza i powiatów: nowosądeckiego, myślenickiego (po 2 osoby)
 • powiatów: tarnowskiego, oświęcimskiego, olkuskiego, chrzanowskiego i suskiego (po 1 osobie).

Dwadzieścia pięć osób miało choroby współistniejące.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 405.

WSSE w Krakowie poinformowało też o kolejnych 413 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • Krakowa (127 osób),
 • powiatu olkuskiego (34 osoby),
 • nowotarskiego (29 osób),
 • Tarnowa oraz powiatów: suskiego i tarnowskiego (po 27 osób),
 • limanowskiego (23 osoby),
 • krakowskiego (21 osób),
 • nowosądeckiego (19 osób),
 • Nowego Sącza i powiatów: brzeskiego, tatrzańskiego (po 14 osób),
 • bocheńskiego (10 osób),
 • chrzanowskiego i wadowickiego (po 9 osób),
 • proszowickiego (5 osób),
 • dąbrowskiego (4 osoby),

którzy w większości przebywali w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dwóch przypadków z raportu ozdrowieńców – raport skorygowano. W sumie w Małopolsce mamy 15 226 ozdrowieńców.  

WSSE w Krakowie przekazała także informację o usunięciu 99 zdublowanych przypadków z raportu zbiorczego.

Źródło informacji: WSSE w Krakowie.

Więcej o stytuacji epidemicznej w Małopolsce tu:

Małopolska. Kolejny wzrost zakażeń. Gigantyczne kolejki do testów. Czy nowe restrykcje “wypłaszczą” epidemię?
W Małopolsce mamy już prawie 13 tys. aktywnych przypadków zakażeń. A będzie wiecej. Ministar zdrowia Adam Niedzielski zapowiadał, że w poniedziałek w Poslec może być to 15 do 20 nowych zakażeń dziennie. Nasze województwo to ok. 10% wszystkich zakazeń, czyli może ich być u nas nawet 2 tysiące. Dziś o…

Małopolska [21 października]

 • zakażonych:  27 011 (+1 322)
 • zmarło: 372 (+14)
 • wyzdrowiało: 14 815 (+640)
 • aktywnych przypadków: : 11 780

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1322 osób, z:

 • Krakowa (523 osoby),
 • powiatu krakowskiego (120 osób),
 • powiatu nowotarskiego (75 osób),
 • powiatu myślenickiego (57 osób),
 • powiatu wadowickiego (53 osoby),
 • powiatu oświęcimskiego (52 osoby),
 • powiatu nowosądeckiego (52 osoby),
 • powiatu chrzanowskiego (51 osób),
 • powiatu miechowskiego (43 osoby),
 • powiatu tarnowskiego (37 osób),
 • Nowego Sącza (36 osób),
 • powiatu olkuskiego (34 osoby),
 • Tarnowa (33 osoby),
 • powiatu gorlickiego (29 osób),
 • powiatu brzeskiego (27 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (21 osób),
 • powiatu wielickiego (21 osób),
 • powiatu suskiego (15 osób),
 • powiatu limanowskiego (14 osób),
 • powiatu bocheńskiego (12 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (12 osób),
 • powiatu proszowickiego (5 osób).

Aktualnie 50 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu jednego przypadku z raportu ozdrowieńców oraz siedmiu zdublowanych przypadków z raportu zbiorczego. Raporty skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 27 011 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE poinformowało także o śmierci 14 osób w wieku od 47 do 92 lat, z:

 • Krakowa (5 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (3 osoby),
 • powiatu suskiego (2 osoby)
 • powiatu dąbrowskiego (1 osoba),
 • powiatu olkuskiego (1 osoba),
 • powiatu oświęcimskiego (1 osoba),
 • powiatu tatrzańskiego (1 osoba).

Osiem osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 372.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 640 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • Krakowa (295 osób),
 • powiatu myślenickiego (71 osób),
 • powiatu krakowskiego (55 osób),
 • powiatu tarnowskiego (44 osoby),
 • Tarnowa (35 osób),
 • powiatu nowotarskiego (24 osoby),
 • powiatu nowosądeckiego (21 osób),
 • powiatu olkuskiego (17 osób),
 • powiatu suskiego (15 osób),
 • powiatu limanowskiego (13 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (11 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (9 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (8 osób),
 • powiatu proszowickiego (7 osób),
 • powiatu brzeskiego (5 osób),
 • powiatu bocheńskiego (4 osoby),
 • powiatu wielickiego (2 osoby),  
 • powiatu miechowskiego (2 osoby),
 • Nowego Sącza (1 osoba),
 • powiatu dąbrowskiego (1 osoba),

którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 14 815 ozdrowieńców.

Małopolska [20 października]

 • zakażonych:  25 696 (+1 492)
 • zmarło: 358 (+25)
 • wyzdrowiało: 14 176 (+582)
 • aktywnych przypadków: : 11 120

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1 492 osób, z:

 • Krakowa (534 osoby),
 • powiatu suskiego (81 osób),
 • nowotarskiego (po 80 osób),
 • limanowskiego (po 80 osób),
 • krakowskiego (79 osób),
 • myślenickiego (65 osób),
 • wielickiego (63 osoby),
 • wadowickiego (60 osób),
 • nowosądeckiego (po 52 osoby),
 • bocheńskiego (po 52 osoby),
 • Tarnowa (45 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (40 osób),
 • miechowskiego (38 osób),
 • tarnowskiego (37 osób),
 • brzeskiego (33 osoby),
 • oświęcimskiego (31 osób),
 • olkuskiego (28 osób),
 • gorlickiego (27 osób),
 • chrzanowskiego (24 osoby),
 • Nowego Sącza (20 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (14 osób),
 • proszowickiego (9 osób).

Aktualnie 31 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu czterech przypadków z raportu ozdrowieńców oraz sześciu zdublowanych przypadków z raportu zbiorczego. Raporty skorygowano. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 25 696 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety musimy również poinformować o śmierci 25 osób w wieku od 48 do 94 lat, z:

 • Tarnowa (9 osób),
 • Krakowa (7 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (4 osoby),
 • tarnowskiego, krakowskiego (po 2 osoby),
 • nowotarskiego (1 osoba).

Dwadzieścia dwie osoby miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 358.

Małopolska [19 października]

 • zakażonych:  24 210 (+1 201)
 • zmarło: 333 (+8)
 • wyzdrowiało: 13 598 (+512)
 • aktywnych przypadków: 10 239 (+681)

Badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1204 osób, z:

 • Krakowa (490 osób),
 • powiatu krakowskiego (127 osób),
 • limanowskiego (75 osób),
 • myślenickiego (71 osób),
 • oświęcimskiego (45 osób),
 • suskiego  (43 osoby),
 • miechowskiego (43 osoby),
 • nowotarskiego (39 osób),
 • tarnowskiego (36 osób),
 • nowosądeckiego (34 osoby),
 • Tarnowa (30 osób),
 • bocheńskiego (30 osób),
 • powiatu wadowickiego (29 osób),
 • tatrzańskiego (28 osób),
 • gorlickiego (24 osoby),
 • olkuskiego (19 osób),
 • proszowickiego (15 osób),
 • Nowego Sącza (9 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (7 osób),
 • brzeskiego (5 osób),
 • dąbrowskiego (5 osób).

Aktualnie 28 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy  także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dwóch zdublowanych  przypadków z raportu ozdrowieńców oraz trzech zdublowanych przypadków z  raportu zbiorczego. Raporty  skorygowano. Przekazujemy także, że WSSE w Krakowie zaktualizowała  liczbę przypadków w Krakowie i powiecie krakowskim.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 24210 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety WSSE w Krakowie poinformowała także o śmierci 8 osób w wieku od 62 do 92 lat, z:

 • Krakowa (4 osoby),
 • powiatu olkuskiego (3 osoby)
 • oraz bocheńskiego (1 osoba).

Siedem osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 333.

Inf.: WSSE w Krakowie.

Małopolska [18 października]

 • zakażonych:  23 009 (+936)
 • zmarło: 325 (+4)
 • wyzdrowiało: 13 086 (+138)
 • aktywnych przypadków: 9 558 (+792)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 936 osób, z:

 • Krakowa (324 osoby),
 • powiatu myślenickiego (73 osoby),
 • powiatu krakowskiego (67 osób),
 • powiatu suskiego (51 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (49 osób),
 • powiatu olkuskiego (44 osoby),
 • powiatu nowotarskiego (41 osób),
 • powiatu wadowickiego (34 osoby),
 • powiatu tatrzańskiego (33 osoby),
 • powiatu nowosądeckiego (29 osób),
 • powiatu limanowskiego (29 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (27 osób),
 • powiatu tarnowskiego (26 osób),
 • Tarnowa (24 osoby),
 • powiatu miechowskiego (19 osób),
 • powiatu bocheńskiego (18 osób),
 • powiatu gorlickiego (15osób),
 • powiatu brzeskiego (15 osób),
 • Nowego Sącza (11 osób),
 • powiatu proszowickiego (6 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (1 osoba).

Aktualnie 29 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dwóch zdublowanych przypadków. Raport skorygowano.  

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 23009 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE poinformowało także o śmierci 4 osób w wieku od 59 do 84 lat, z:

 • Tarnowa (1 osoba),
 • powiatu chrzanowskiego (1 osoba),
 • powiatu dąbrowskiego (1 osoba),
 • powiatu nowosądeckiego (1 osoba).

Trzy osoby miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 325.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 138 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • powiatu suskiego (49 osób),
 • powiatu olkuskiego (19 osób),
 • powiatu gorlickiego (17 osób),
 • Krakowa (11 osób),
 • powiatu wadowickiego (11 osób),
 • powiatu krakowskiego (10 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (5 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (4 osoby),
 • powiatu proszowickiego (4 osoby),
 • powiatu oświęcimskiego (3 osoby),
 • powiatu brzeskiego (3 osoby),
 • powiatu bocheńskiego (2 osoby), którzy przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 13 086 ozdrowieńców.

Małopolska [17 października]

 • zakażonych:  22 075 (+1 264)
 • zmarło: 321 (+16)
 • wyzdrowiało: 12 948 (+ 579)
 • aktywnych przypadków: 8 766 (+658)

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie #koronawirus SARS-CoV-2 u kolejnych 1264 osób, z:

 • Krakowa (489 osób),
 • powiatu krakowskiego (95 osób),
 • suskiego (83 osoby),
 • myślenickiego (72 osoby),
 • nowotarskiego (64 osoby),
 • wadowickiego (61 osób),
 • limanowskiego (60 osób),
 • chrzanowskiego (37 osób),
 • tatrzańskiego (35 osób),
 • olkuskiego i oświęcimskiego (po 33 osoby),
 • nowosądeckiego (27 osób),
 • tarnowskiego (25 osób),
 • bocheńskiego (24 osoby),
 • Tarnowa i powiatu  brzeskiego (po 23 osoby),
 • gorlickiego (20 osób),
 • wielickiego (15 osób),
 • dąbrowskiego i proszowickiego (po 13 osób),
 • miechowskiego (12 osób) i Nowego Sącza (7 osób).

Aktualnie 35 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dziesięciu przypadków błędnie wskazanych we wcześniejszych raportach oraz jednego przypadku z raportu zgonów i ozdrowieńców. Raporty skorygowano. Przekazujemy także, że WSSE w Krakowie zaktualizowała liczbę przypadków w powiecie limanowskim i myślenickim. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 22075 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety musimy również poinformować o śmierci 16 osób w wieku od 59 do 94 lat,z powiatu tatrzańskiego (5 osób), nowosądeckiego i miechowskiego (po 3 osoby) oraz Nowego Sącza i powiatów: olkuskiego, nowotarskiego, brzeskiego i suskiego (po 1 osobie). Piętnaście osób miało choroby współistniejące.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 321.

Małopolska [16 października]

 • zakażonych:  20821 19 718 (+1 114)
 • zmarło: 305 (+24)
 • wyzdrowiało: 12 369 (+ 655)
 • aktywnych przypadków: 8108 (+421)

WSSE w Krakowie poinformowało dziś o kolejnych 1114 nowych zakażeniach koronawirusem. To osoby z:

 • Krakowa (269 osób),
 • powiatu  krakowskiego (91 osób),
 • powiatu  limanowskiego  (85 osób),
 • powiatu  myślenickiego (79 osób),
 • powiatu  nowotarskiego (74 osoby),  
 • powiatu  wadowickiego (61 osób),
 • powiatu  nowosądeckiego (58 osób),
 • powiatu  bocheńskiego (48  osób),
 • powiatu  uskiego (47 osób),
 • powiatu  wielickiego (44 osoby),
 • powiatu  olkuskiego (41 osób),  
 • Tarnowa (32 osoby),
 • powiatu  tarnowskiego (27 osób),
 • powiatu proszowickiego  (24 osoby),
 • powiatu oświęcimskiego (22 osoby),
 • powiatu Nowego Sącza (21 osób),  
 • powiatu gorlickiego (20 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (20 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (17  osób),
 • powiatu miechowskiego (13 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (12 osób),
 • powiatu brzeskiego (9  osób).

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Aktualnie 54 osoby są hospitalizowane, pozostałe  przebywają w izolacji.

Otrzymaliśmy  także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dziewięciu przypadków  błędnie wskazanych we wcześniejszych raportach oraz jednego przypadku z  raportu zgonów i ozdrowieńców.  Raporty skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 20821 osób.

W ciągu ostatniej doby zmarły kolejne 24 osóby chore na COVID. To mieszkańcy Małopolski w wieku od 52 do 101 lat,  z:

 • Nowego Sącza i powiatów: oświęcimskiego i nowosądeckiego (po 4  osoby),
 • powiatu tatrzańskiego (3 osoby),
 • powiatu miechowskiego i krakowskiego (po 2  osoby)
 • oraz Krakowa, Tarnowa i powiatów: wadowickiego, wielickiego,  limanowskiego (po 1 osobie).

Dwadzieścia osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.  Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 305.

WSSE w Krakowie poinformowało też o kolejnych 655 ozdrowieńcach z naszego województwa:

 • z Krakowa (427 osób),
 • powiatu  krakowskiego (75 osób),
 • tarnowskiego  (33 osoby),
 • nowotarskiego (26 osób),
 • tatrzańskiego (24 osoby),
 • Tarnowa i  powiatu oświęcimskiego (po 12 osób),
 • olkuskiego (11 osób),
 • suskiego (9  osób),
 • powiatów: chrzanowskiego i limanowskiego (po 8 osób),
 • brzeskiego  (5 osób),
 • bocheńskiego (3 osoby)
 • dąbrowskiego  i proszowickiego (po 1 osobie). W sumie w Małopolsce mamy 12 369 ozdrowieńców.

Małopolska [15 października]

 • zakażonych: 19 718 (+1 305)
 • zmarło: 281 (+11)
 • wyzdrowiało: 11 391 (+332)
 • aktywnych przypadków: 7 687

WAŻNE!

Z naszych informacji wynika, że zaszła zmiana w publikowaniu raportów dotyczących sytuacji epidemiologicznej w Małopolsce. Jak informuje rzecznik prasowy WSSE w Krakowie - od dzisiaj zaszły zmiany w godzinach publikowania raportów. Codziennie nowe dane BĘDĄ DOSTĘPNE O GODZINIE 11.

W związku z tym, nasza aktualizowana Małopolska również będzie pojawiała się w późniejszych godzinach.

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1 305 osób z:

 • Krakowa (540 osób),
 • powiatu krakowskiego (99 osób),
 • miechowskiego (57 osób),
 • nowotarskiego (54 osoby),
 • myślenickiego (52 osoby),
 • tatrzańskiego (51 osób),
 • nowosądeckiego (46 osób),
 • wielickiego (45 osób),
 • Nowego Sącza (43 osoby)
 • powiatu wadowickiego (43 osoby),
 • powiatu suskiego (42 osoby),
 • limanowskiego (33 osoby),
 • Tarnowa (31 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (30 osób),
 • powiatu gorlickiego (30 osób),
 • powiatu tarnowskiego (26 osób),
 • powiatu olkuskiego (20 osób),
 • powiatu brzeskiego (19 osób),
 • powiatu bocheńskiego (15 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (11 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (10 osób)
 • powiatu proszowickiego (8 osób).

Aktualnie 41 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 19 716 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety musimy również poinformować o śmierci 11 osób w wieku od 65 do 88 lat z Nowego Sącza oraz powiatu oświęcimskiego (po 2 osoby), z Krakowa oraz powiatów: suskiego, wadowickiego, bocheńskiego, nowosądeckiego, proszowickiego oraz krakowskiego (po 1 osobie).

Wszystkie miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 281.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 325 ozdrowieńcach z naszego województwa, z:

 • powiatu myślenickiego (130 osób),
 • Krakowa (86 osób),
 • powiatu nowotarskiego (26 osób),
 • powiatów: suskiego oraz krakowskiego (po 18 osób), brzeskiego (9 osób), oświęcimskiego (7 osób), chrzanowskiego (6 osób), wadowickiego (5 osób),
 • powiatów: limanowskiego, wielickiego oraz olkuskiego (po 4 osoby),
 • gorlickiego oraz miechowskiego (po 3 osoby) i dąbrowskiego (2 osoby).

W sumie w Małopolsce mamy 11 715 ozdrowieńców.

Małopolska [14 października]

 • zakażonych: 18 413 (+1 143)
 • zmarło: 270 (+19)
 • wyzdrowiało: 11 391 (+332)
 • aktywnych przypadków: 6 725 (+785)

Kolejny rekord padł dziś w Małopolsce. Potwierdzono 1 143 zakażenia. Jeszcze niedawno tak wysokie liczby notowano w całej Polsce. Dziś jest to wynik zaledwie jednego województwa. Poprzedni rekord, odnotowany zaledwie wczoraj, był niższy od dzisiejszego o ponad 240 przypadków.

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 1 143 osób – z:

 • Krakowa (499 osób),
 • powiatu krakowskiego (107 osób),
 • powiatu miechowskiego (55 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (53 osoby),
 • powiatu wielickiego (50 osób),
 • powiatu myślenickiego (50 osób),
 • powiatu wadowickiego (47 osób),
 • powiatu suskiego (33 osoby),
 • powiatu nowotarskiego (29 osób),
 • Nowego Sącza (26 osób),
 • powiatu olkuskiego (24 osoby),
 • Tarnowa (23 osoby),
 • powiatu tatrzańskiego (23 osoby),
 • powiatu gorlickiego (21 osób),
 • powiatu tarnowskiego (20 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (18 osób),
 • powiatu bocheńskiego (17 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (17 osób),
 • powiatu limanowskiego (12 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (8 osób),
 • powiatu brzeskiego (7 osób),
 • powiatu proszowickiego (4 osoby).

Aktualnie 39 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu sześciu przypadków z raportu zbiorczego oraz jednego przypadku z raportu zgonów i ozdrowieńców. Raporty skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 18 413 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE poinformowało także o śmierci 19 osób w wieku od 62 do 96 lat z:

 • powiatu chrzanowskiego (3),
 • Krakowa (3),
 • powiatu nowotarskiego (3),
 • powiatu wadowickiego (2),
 • powiatu bocheńskiego (1),
 • powiatu brzeskiego (1),
 • powiatu gorlickiego (1),
 • powiatu limanowskiego (1),
 • powiatu myślenickiego (1),
 • powiatu nowosądeckiego (1),
 • powiatu oświęcimskiego (1),
 • powiatu tatrzańskiego (1).

Dwanaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 270.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 332 ozdrowieńcach z naszego województwa - z:

 • Krakowa (174 osoby),
 • powiatu krakowskiego (47 osób),
 • powiatu limanowskiego (21 osób),
 • powiatu wadowickiego (18 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (16 osób),
 • powiatu nowotarskiego (15 osób),
 • powiatu suskiego (10 osób),
 • powiatu wielickiego (9 osób),  
 • powiatu oświęcimskiego (4 osoby),
 • powiatu olkuskiego (4 osoby),
 • powiatu chrzanowskiego (4 osoby),
 • powiatu bocheńskiego (4 osoby),
 • powiatu proszowickiego (3 osoby),
 • powiatu miechowskiego (2 osoby),
 • powiatu brzeskiego (1 osoba),

którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 11 391 ozdrowieńców.

Małopolska [13 października]

 • zakażonych: 17 276 (+898)
 • zmarło: 251 (+10)
 • wyzdrowiało: 11 060 (+300)
 • aktywnych przypadków: 5 940 (+588)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 898 osób – z:

 • Krakowa (387)
 • powiatu krakowskiego (89)
 • limanowskiego (64)
 • nowotarskiego (47)
 • wadowickiego (43)
 • suskiego (37)
 • nowosądeckiego (33)
 • myślenickiego (26)
 • bocheńskiego (21)
 • gorlickiego (21)
 • miechowskiego (19)
 • Nowego Sącza (17)
 • Tarnowa (16)
 • olkuskiego (15)
 • tarnowskiego (14)
 • oświęcimskiego (12)
 • proszowickiego (9)
 • chrzanowskiego (8)
 • wielickiego (8)
 • tatrzańskiego (5)
 • brzeskiego (4)
 • dąbrowskiego (3)

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 17 276 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie poinformowało także o śmierci 10 osób, mieszkańców:

 • 62-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu dąbrowskiego, który przebywał w Specjalistycznym Szpitalu im. Edwarda Szczeklika w Tarnowie,
 • 65-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu dąbrowskiego, który przebywał w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej, 91-letniej kobiety, mieszkanki powiatu limanowskiego, która przebywała w Szpitalu Powiatowym w Limanowej,
 • 83-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu wielickiego, który przebywał w Szpitalu Jana Pawła II w Krakowie,
 • 91-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który przebywał w Szpitalu Specjalistycznym nr 1 w Bytomiu,
 • 68-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowosądeckiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 73-letniej kobiety oraz
 • 59-letniego mężczyzny, mieszkańców powiatu nowosądeckiego, którzy przebywali w Szpitalu Specjalistycznym im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu,
 • 51-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu tatrzańskiego oraz
 • 84-letniej kobiety, mieszkanki powiatu myślenickiego, która przebywała w Szpitalu w Myślenicach.

Dziewięć osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 251.

Średnia dzienna liczba zgonów w Małopolsce:

WSSE w Krakowie poinformowała o kolejnych 300 ozdrowieńcach z naszego województwa - z:

 • Krakowa (214 osób),
 • powiatu krakowskiego (31 osób),
 • limanowskiego (16 osób),
 • gorlickiego (9 osób),
 • suskiego (7 osób)
 • tatrzańskiego (7 osób),
 • olkuskiego (3 osoby)
 • miechowskiego (3 osoby),
 • oświęcimskiego (2 osoby),
 • proszowickiego (2 osoby),
 • bocheńskiego (2 osoby)
 • brzeskiego (2 osoby)
 • chrzanowskiego (1 osoba)
 • dąbrowskiego (1 osoba), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 11 060 ozdrowieńców.

Małopolska [12 października]

 • zakażonych: 16 379 (+691)
 • zmarło: 241 (+1)
 • wyzdrowiało: 10 761 (+56)
 • aktywnych przypadków: 5 352 (+634)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 691 osób – z:

 • Krakowa (278 osób),
 • powiatu krakowskiego (70 osób),
 • powiatu myślenickiego (39 osób),
 • powiatu nowotarskiego (39 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (33 osoby),
 • powiatu nowosądeckiego (28 osób),
 • powiatu gorlickiego (26 osób),
 • powiatu suskiego (25 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (20 osób),
 • powiatu limanowskiego (19 osób),
 • powiatu olkuskiego (18 osób),
 • powiatu wielickiego (16 osób),
 • powiatu wadowickiego (13 osób),
 • powiatu brzeskiego (11 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (10 osób),
 • powiatu tarnowskiego (10 osób),
 • powiatu bocheńskiego (9 osób),
 • Tarnowa (9 osób),
 • Nowego Sącza (5 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (5 osób),
 • powiatu miechowskiego (4 osoby),
 • powiatu proszowickiego (4 osoby).

Aktualnie 31 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o zaktualizowaniu łącznej liczby przypadków w Krakowie i powiecie krakowskim oraz usunięciu jednego przypadku, błędnie wykazanego we wcześniejszych raportach – raport skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 16378 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie poinformowało także o śmierci:

 • 74-letniej kobiety z powiatu krakowskiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarła miała choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 241.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 56 ozdrowieńcach z naszego województwa – z:

 • powiatu suskiego (15 osób),
 • powiatu limanowskiego (13 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (13 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (8 osób),
 • powiatu olkuskiego (3 osoby),
 • powiatu dąbrowskiego (2 osoby),
 • powiatu miechowskiego (2 osoby), którzy przebywali w izolacji.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o usunięciu jednego przypadku, błędnie wykazanego we wcześniejszych raportach – raport skorygowano.

W sumie w Małopolsce mamy 10761 ozdrowieńców.

Małopolska [11 października]

 • zakażonych: 15 688 (+685)
 • zmarło: 240 (+2)
 • wyzdrowiało: 10 706 (+127)
 • aktywnych przypadków: 4 718 (+555)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych u kolejnych 685 osób z:

 • Krakowa (268 osób),
 • powiatu myślenickiego (53),
 • krakowskiego (35),
 • nowosądeckiego (35),
 • nowotarskiego (32),
 • limanowskiego (29),
 • olkuskiego (28),
 • wadowickiego (26),
 • wielickiego (26),
 • Tarnowa (23),
 • powiatu chrzanowskiego (21),
 • tatrzańskiego (19),
 • tarnowskiego (15),
 • Nowego Sącza (14),
 • powiatu oświęcimskiego (14),
 • bocheńskiego (12),
 • miechowskiego (10),
 • suskiego (9),
 • brzeskiego (6),
 • gorlickiego (4),
 • dąbrowskiego (3)
 • proszowickiego (3).

Aktualnie 21 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 15688 osób.

Rośnie stale liczba osób hospitalizowanych. W ciągu miesiąca liczba ta prawie się podwoiła:

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie informuje również o Niestety śmierci:

 • 74-letniego mężczyzny z powiatu nowosądeckiego, który przebywał w Szpitalu w Krynicy-Zdroju
 • 64-letniej kobiety z powiatu nowosądeckiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zmarli mieli choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 240.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 127 ozdrowieńcach z naszego województwa – z:

 • powiatu limanowskiego (18 osób),
 • nowotarskiego (18),
 • tatrzańskiego (16),
 • wadowickiego (15),
 • myślenickiego (13),
 • olkuskiego (12),
 • nowosądeckiego (11),
 • Nowego Sącza (7),
 • powiatu suskiego (7),
 • oświęcimskiego (3),
 • miechowskiego (2),
 • proszowickiego (2),
 • bocheńskiego (1),
 • chrzanowskiego (1)
 • gorlickiego (1), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 10706 ozdrowieńców.

Małopolska [10 października]

 • zakażonych: 15 005 (+633)
 • zmarło: 238 (+4)
 • wyzdrowiało: 10 579 (+173)
 • aktywnych przypadków: 4 163 (+453)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 633 osób, w wieku 1 miesiąca do 95 lat, z:

 • Krakowa (130 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (50 osób),
 • powiatu myślenickiego (45 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (40 osób),
 • powiatu limanowskiego (37 osób),
 • powiatu suskiego (33 osoby),
 • powiatu krakowskiego (31 osób),
 • powiatu olkuskiego (31 osób),
 • powiatu wadowickiego (30 osób),
 • powiatu gorlickiego (28 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (28 osób),
 • powiatu miechowskiego (23 osoby),
 • powiatu tatrzańskiego (23 osoby),
 • Nowego Sącza (20 osób),
 • powiatu tarnowskiego (19 osób),
 • Tarnowa (17 osób),
 • powiatu bocheńskiego (15 osób),
 • powiatu brzeskiego (11 osób),
 • powiatu dąbrowskiego (6 osób),
 • powiatu wielickiego (6 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (5 osób)  
 • powiatu proszowickiego (5 osób).

Aktualnie 74 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 15 003 osób.

Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu dwóch osób z raportu zbiorczego. Raport skorygowano.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

W Małopolsce padł dziś rekord aktywnych przypadków zakażenia od początku epidemii!

WSSE w Krakowie poinformowało także o śmierci:

 • 83-letniego mieszkańca powiatu suskiego, który przebywał w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej,
 • 76-letniej mieszkanki powiatu nowosądeckiego, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 74-letniego mieszkańca powiatu dąbrowskiego, który przebywał w Szpitalu w Dąbrowie Tarnowskiej,
 • 55-letniego mieszkańca powiatu limanowskiego.

Wszyscy mieli choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 238.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 173 ozdrowieńcach z naszego województwa, od roku do 86 lat, z:

 • Krakowa (62 osoby),
 • powiatu tatrzańskiego (17 osób),
 • powiatu limanowskiego (14 osób),
 • powiatu krakowskiego (12 osób),
 • powiatu tarnowskiego (12 osób),
 • Tarnowa (8 osób),  
 • powiatu myślenickiego (7 osób),
 • powiatu olkuskiego (7 osób),
 • powiatu brzeskiego (5 osób),
 • powiatu chrzanowskiego (5 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (5 osób),  
 • powiatu wielickiego (5 osób),
 • powiatu miechowskiego (4 osoby),
 • powiatu dąbrowskiego (3 osoby),
 • powiatu gorlickiego (3 osoby),
 • powiatu proszowickiego (2 osoby),
 • powiatu suskiego (2 osoby),

którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 10 579 ozdrowieńców.

Małopolska [9 października]

 • zakażonych: 14 372 (+725)
 • zmarło: 234 (+4)
 • wyzdrowiało: 10 406 (+184)
 • aktywnych przypadków: 3 710 (+536)

273, 360, 552 i dziś 725! To ilości nowych przypadków zakażenia koronawirusem w Małopolsce w ciągu ostatnich dni. W ciągu czterech dni liczba zakażeń praktycznie się potroiła! Można już mówić o lawinowym wzroście liczby zakażonych w Małopolsce.

Znany z tego, że nie owija w bawełnę dyrektor Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, Marcin Jędrychowski powiedział stacji TVN24 wprost: – Gdyby to ode mnie zależało, to zastanowiłbym się nad tym, w której krakowskiej szkole lub sali amfiteatralnej należałoby szykować łóżka dla potencjalnych pacjentów. Tymczasem dalej podejmujemy działania mające na celu wytworzenie pewnej liczby łóżek w obrębie istniejących szpitali, które zapełniają się, zanim jeszcze powstają.

Dziś w Małopolsce mamy 725 nowych przypadków zakażeń. To 427 kobiet i 298 mężczyzn, w wieku od roku do 91 lat. Jak informuje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna COVID-19 wykryto w powiatach:

 • Krakowa (200),
 • suskiego (70),
 • nowotarskiego (55),
 • limanowskiego (51),
 • myślenickiego (45),
 • tatrzańskiego (33),
 • nowosądeckiego (32),
 • wadowickiego (30),
 • krakowskiego (25),
 • chrzanowskiego (24),
 • wielickiego (24),
 • oświęcimskiego (20),
 • olkuskiego (19),
 • bocheńskiego (14),
 • Nowego Sącza (14),
 • tarnowskiego (13),
 • gorlickiego (12),
 • miechowskiego (12),
 • brzeskiego (9),
 • proszowickiego (8),
 • Tarnowa (8),
 • dąbrowskiego (7).

Aktualnie 46 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu jednego przypadku z raportu zbiorczego. Raport skorygowano. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 14 372 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Wojewódzki Sanepid poinformował niestety o śmierci 74-letniej kobiety, 76-letniego mężczyzny oraz 74-letniej kobiety, mieszkańców powiatu oświęcimskiego, którzy przebywali w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu oraz 64-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu chrzanowskiego, który przebywał w Szpitalu Powiatowym w Chrzanowie.

Wszyscy mieli choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 234.

Dziś mamy 184 ozdrowieńców. To mieszkańcy powiatów:

 • myślenickiego (68),
 • Krakowa (28),
 • bocheńskiego (18),
 • nowotarskiego (17),
 • nowosądeckiego (10),
 • tatrzańskiego (10),
 • krakowskiego (8),
 • olkuskiego (7),
 • chrzanowskiego (3),
 • limanowskiego (3),
 • proszowickiego (2),
 • suskiego (2),
 • dąbrowskiego (1),
 • oświęcimskiego (1).

W sumie w Małopolsce mamy 10 406 ozdrowieńców.

Małopolska [8 października]

 • zakażonych: 13 648 (+552)
 • zmarło: 230 (+12)
 • wyzdrowiało: 10 222 (+314)
 • aktywnych przypadków: 3174 (+220)

Dziś w Małopolsce padł kolejny rekord - zdiagnozowano 552 nowe przypadki zakażenia koronawirusem i to przy zaledwie 2 223 ilości testów (o 1000 mniej niż ostaniej doby).

To 290 kobiet i 262 mężczyzn, w wieku od roku do 96 lat, z:

 • Krakowa (166)
 • nowotarskiego (49)
 • suskiego (44)
 • myślenickiego (29)
 • nowosądeckiego (29)
 • wielickiego (29)
 • krakowskiego (26)
 • limanowskiego (24)
 • tatrzańskiego (19)
 • olkuskiego (17)
 • chrzanowskiego (16)
 • wadowickiego (16)
 • miechowskiego (14)
 • oświęcimskiego (14)
 • bocheńskiego (13)
 • Nowego Sącza (10)
 • Tarnowa (9)
 • brzeskiego (6)
 • proszowickiego (6)
 • tarnowskiego (6)
 • dąbrowskiego (5)
 • gorlickiego (5)

Aktualnie 37 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu czterech przypadków z raportu zbiorczego. Raporty skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 13 648 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Odnotowano też rekord zgonów na COVID. WSSE w Krakowie poinformował o śmierci 12 mieszkańców Małopolski. To osoby z powiatów i miast:

 • 81-letniej kobiety, mieszkanki powiatu oświęcimskiego,
 • 82-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu olkuskiego,
 • 80-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu tatrzańskiego,
 • 76-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowotarskiego,
 • 75-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowotarskiego,
 • 83-letniej kobiety, mieszkanki powiatu nowotarskiego, którzy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 72-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu oświęcimskiego, który przebywał w Szpitalu Powiatowym w Oświęcimiu,
 • 66-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu wadowickiego, który przebywał w Szpitalu w Wadowicach,
 • 79-letniej kobiety, mieszkanki powiatu wadowickiego,
 • 87-letniej kobiety, mieszkanki powiatu olkuskiego, która przebywała w Nowym Szpitalu w Olkuszu,
 • 86-letniej kobiety, mieszkanki Krakowa, która przebywała w Szpitalu im. Dietla w Krakowie
 • 95-letniego mężczyzny, mieszkańca Krakowa, który przebywał w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie.

Jedenaście osób miało choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 230.

Ostatni rekord dobowej liczy zgonów z powodu koronawirusa był 6 października. Poinformowano wtedy o 10 zakażonych zmarłych.

Dziś poinformowano też o rekordowej liczbie osób uznanych za zdrowe. To aż 314 ozdrowieńców. Są to mieszkańcy miast i powiatów:

 • Krakowa (186)
 • krakowskiego (31)
 • nowotarskiego (26)
 • Nowego Sącza (16)
 • tatrzańskiego (11)
 • tarnowskiego (8)
 • Tarnowa (7)
 • limanowskiego (6)
 • wadowickiego (6)
 • chrzanowskiego (4)
 • myślenickiego (3)
 • oświęcimskiego (3)
 • bocheńskiego (2)
 • olkuskiego (2)
 • dąbrowskiego (1)
 • miechowskiego (1)
 • suskiego (1)

W sumie w Małopolsce koronawirusa pokonało 10 222 osób.

Małopolska [7 października]

 • zakażonych: 13 100 (+360)
 • zmarło: 218 (+4)
 • wyzdrowiało: 9 908 (+275)
 • aktywnych przypadków: 2 954 (+78)

W Małopolsce padł kolejny rekord! WSSE w Krakowie poinformowało, że ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 360 osób. To 195 kobiet i 165 mężczyzn, w wieku od miesiąca do 91 lat, z:

 • Krakowa (140),
 • powiatu myślenickiego (33),
 • powiatu krakowskiego (19),
 • powiatu suskiego (19),
 • powiatu nowotarskiego (17),
 • powiatu nowosądeckiego (15),
 • powiatu wielickiego (15),
 • powiatu brzeskiego (14),
 • powiatu tatrzańskiego (14),
 • powiatu chrzanowskiego (12),
 • powiatu olkuskiego (11),
 • powiatu bocheńskiego (10),
 • powiatu limanowskiego (9),
 • powiatu oświęcimskiego (9),
 • Nowego Sącza (5),
 • powiatu wadowickiego (5),
 • powiatu gorlickiego (4),
 • Tarnowa (3),
 • powiatu dąbrowskiego (2),
 • powiatu proszowickiego (2),
 • powiatu tarnowskiego (2).

Aktualnie 26 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 13100 osób.

Otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o usunięciu trzech przypadków z raportu zbiorczego. Raporty skorygowano.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie poinformowało również o śmierci:

 • 56-letniej kobiety, mieszkanki powiatu suskiego, która przebywała w Szpitalu w Suchej Beskidzkiej,
 • 70-letniego mężczyzny, mieszkańca Krakowa,
 • 74-letniego mężczyzny, mieszkańca Nowego Sącza, którzy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 84-letniej kobiety, mieszkanki powiatu tatrzańskiego, która przebywała w izolacji.

Trzy osoby miały choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 218.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 275 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 170 kobiet i 105 mężczyzn, w wieku od 8 do 92 lat, z:

 • Krakowa (139 osób),
 • powiatu krakowskiego (31 osób),
 • powiatu nowotarskiego (19 osób),
 • powiatu limanowskiego (17 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (14 osób),
 • Nowego Sącza (11 osób),
 • powiatu olkuskiego (10 osób),
 • powiatu wadowickiego (6 osób),  
 • powiatu myślenickiego (6 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (5 osób),
 • powiatu tatrzańskiego (4 osoby),
 • powiatu gorlickiego (4 osoby),
 • powiatu suskiego (3 osoby),
 • powiatu chrzanowskiego (2 osoby),
 • powiatu dąbrowskiego (2 osoby),
 • powiatu bocheńskiego (2 osoby),

którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 9908 ozdrowieńców.

Małopolska [6 października]

 • zakażonych: 12 743 (+273)
 • zmarło: 214 (+10)
 • wyzdrowiało: 9 633 (+279)
 • aktywnych przypadków: 2 876 (–21)

Bardzo złe informacje z WSSE w Krakowie. Dziś w Krakowie na z powodu COVID-19 zmarł 46-letni mężczyzna, mieszkaniec Nowego Sącza. Nie miał żadnych chorób współistniejących. Dodatkowo dziś zmarło 9 osób z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami. Łącznie - 10 osób. To rekord zgonów w Małopolsce jednego dnia. Do tej pory najwięcej 7 zgonów - odnotowano 30 lipca i 5 września. Niestety liczba zgonów w naszym województwie ciągle rośnie.

Średnia dzienna liczba zgonów w Małopolsce w poszczególnych miesiącach:

Dziś Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał informację o wykryciu zakażenia koronawirusem u 273 osób. To o 147 kobiet i 126 mężczyzn, w wieku od 3 do 94 lat z:

 • Krakowa (53)
 • powiatu myślenickiego (34)
 • suskiego (23)
 • wielickiego (17)
 • oświęcimskiego (17)
 • nowotarskiego (15)
 • nowosądeckiego (13)
 • chrzanowskiego (12)
 • Nowego Sącza (11)
 • Tarnowa (11)
 • powiatu tarnowskiego (10)
 • tatrzańskiego (9)
 • limanowskiego (9)
 • krakowskiego (8)
 • bocheński (7)
 • gorlickiego (7)
 • olkuskiego (7)
 • wadowickiego (4)
 • miechowskiego (3)
 • brzeskiego (2)
 • dąbrowskiego (1)

Aktualnie 27 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Otrzymaliśmy także informację z WSSE w Krakowie o usunięciu pięciu przypadków z raportu zbiorczego oraz jednego przypadku z raportu ozdrowieńców. Raporty skorygowano.

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 743 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie poinformowała także o śmierci 10 osób:

 • 83-letniej kobiety, mieszkanki powiatu suskiego, która przebywała w Zespole Opieki Zdrowotnej w Suchej Beskidzkiej,
 • 73-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowosądeckiego,
 • 88-letniej kobiety, mieszkanki powiatu nowosądeckiego,
 • 88-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowosądeckiego,
 • 85-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowosądeckiego, którzy przebywali w Szpitalu w Nowym Sączu
 • 46-letniego mężczyzny, mieszkańca Nowego Sącza, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 79-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu limanowskiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie,
 • 46-letniej kobiety, mieszkanki powiatu wadowickiego, która przebywała w Domu Pomocy Społecznej w Izdebniku,
 • 74-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu nowotarskiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie
 • 72-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu tatrzańskiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 214.

Otrzymaliśmy też z WSSE w Krakowie informację o kolejnych 279 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 137 kobiet i 142 mężczyzn, od roku do 89 lat, z:

 • Krakowa (118 osób),
 • powiatu limanowskiego (45 osób),
 • krakowskiego (25 osób),
 • bocheńskiego (15 osób),
 • nowotarskiego (13 osób)
 • suskiego (13 osób),
 • olkuskiego ( 10 osób),
 • myślenickiego (7 osób)
 • miechowskiego (7 osób),
 • nowosądeckiego (6 osób)
 • tatrzańskiego (6 osób)
 • wadowickiego (6 osób),
 • oświęcimskiego (4 osoby),
 • chrzanowskiego (2 osoby),
 • Nowego Sącza (1 osoba)
 • powiatu proszowickiego (1 osobie), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 9633 ozdrowieńców.

Małopolska [5 października]

 • zakażonych: 12 475 (+217)
 • zmarło: 204
 • wyzdrowiało: 9 355 (+126)
 • aktywnych przypadków: 2 897 (+59)

Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał informację o wykryciu zakażenia koronawirusem u 217 osób. To 121 kobiet i 96 mężczyzn, w wieku od 4 miesięcy do 94 lat, z Krakowa (35 osób), powiatu limanowskiego (30 osób), nowotarskiego (25 osób), powiatów:

 • myślenickiego (22 osoby),
 • chrzanowskiego (22 osoby),
 • wadowickiego (15 osób),
 • tatrzańskiego (12 osób),
 • nowosądeckiego (8 osób),
 • krakowskiego (8 osób),
 • suskiego (7 osób),
 • tarnowskiego (6 osób),
 • wielickiego (6 osób),
 • oświęcimskiego (5 osób),
 • olkuskiego (4 osoby),
 • miechowskiego (4 osoby),
 • bocheńskiego (2 osoby),
 • Nowego Sącza (2 osoby),
 • Tarnowa (1 osoba),
 • gorlickiego (1 osoba),
 • dąbrowskiego (1 osoba),
 • brzeskiego (1 osoba).

Aktualnie 18 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 475 osób. Ostatniej doby nie stwierdzono żadnych zgonów. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 204.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Średnia dzienna liczba zgonów w Małopolsce jest w październiku najwyższa od początku pandemii.

MUW w Krakowie poinformował także o kolejnych 158 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 76 kobiet i 82 mężczyzn, w wieku od 5 do 95 lat, z:

 • Krakowa (74 osoby),
 • powiatu myślenickiego (18 osób),
 • krakowskiego (17 osób),
 • nowosądeckiego (14 osób),
 • z Nowego Sącza (11 osób),
 • powiatu proszowickiego (9 osób),
 • powiatu wadowickiego (7 osób),
 • powiatu suskiego (5 osób),
 • oraz powiatu wielickiego (3 osoby),

którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 9 355 ozdrowieńców.

Małopolska [4 października]

 • zakażonych: 12 258 (+185)
 • zmarło: 204 (+4)
 • wyzdrowiało: 9 197 (+126)
 • aktywnych przypadków: 2 838 (+55)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 185 osób. To 107 kobiet i 78 mężczyzn, w wieku od 7 do 92 lat, z:

 • Krakowa (40 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (22 osoby),
 • myślenickiego (20 osób),
 • tatrzańskiego (12 osób),
 • miechowskiego (10 osób)
 • krakowskiego (10 osób),
 • wadowickiego (9 osób),
 • powiatu nowotarskiego (8 osób),
 • nowosądeckiego (8 osób),
 • limanowskiego (7 osób)
 • brzeskiego (7 osób),
 • tarnowskiego (6 osób),
 • suskiego (5 osób)
 • bocheńskiego (5 osób),
 • Tarnowa (4 osoby)
 • powiatu olkuskiego (4 osoby),
 • gorlickiego (3 osoby),
 • Nowego Sącza (2 osoby)
 • powiatu chrzanowskiego (2 osoby)
 • powiatu dąbrowskiego (1 osoba).

Aktualnie 26 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 258 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Średnia dzienna liczba zgonów w Małopolsce jest w październiku najwyższa od początku pandemii.

WSSE w Krakowie informuje o śmierci:

 • 82-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu suskiego,
 • 79-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu tatrzańskiego,
 • 81-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu myślenickiego
 • 88-letniej kobiety, mieszkanki powiatu wielickiego, którzy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Trzy osoby miały choroby współistniejące.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 204.

Otrzymaliśmy też informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 126 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 70 kobiet i 56 mężczyzn, w wieku od 10 do 93 lat, z:

 • powiatu limanowskiego (38 osób),
 • nowosądeckiego (27 osób),
 • Nowego Sącza (12 osób),
 • powiatu nowotarskiego (10 osób),
 • myślenickiego (8 osób),
 • suskiego (7 osób),
 • powiatu wadowickiego (4 osoby),
 • tatrzańskiego (4 osoby),
 • gorlickiego (4 osoby)
 • chrzanowskiego (4 osoby),
 • proszowickiego (3 osoby),
 • oświęcimskiego (2 osoby)
 • olkuskiego (2 osoby)
 • oraz powiatu dąbrowskiego (1 osoba), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 9197 ozdrowieńców.

Małopolska [3 października]

 • zakażonych: 12 073 (+290)
 • zmarło: 200 (+2)
 • wyzdrowiało: 9 071 (+210)
 • aktywnych przypadków: 2 783 (+77)

Ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem u kolejnych 290 osób. To 147 kobiet i 143 mężczyzn, w wieku od 3 do 90 lat, z:

 • Krakowa (62 osoby),
 • powiatu nowotarskiego (37 osób),
 • limanowskiego (30 osób),
 • oświęcimskiego (24 osoby)
 • myślenickiego (24 osoby),
 • tatrzańskiego (15 osób),
 • wadowickiego (14 osób),
 • wielickiego (13 osób),
 • chrzanowskiego (11 osób),  
 • olkuskiego (11 osób),
 • suskiego (10 osób),
 • nowosądeckiego (8 osób)
 • krakowskiego (8 osób),
 • tarnowskiego (6 osób),
 • gorlickiego (5 osób),
 • brzeskiego (4 osoby),
 • Nowego Sącza (3 osoby),
 • powiatu bocheńskiego (3 osoby),
 • Tarnowa (1 osoba),
 • powiatu dąbrowskiego (1 osobie).

Aktualnie 31 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 12 073 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

Niestety, WSSE w Krakowie poinformowało o śmierci 75-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu dąbrowskiego oraz 94-letniej kobiety, mieszkanki powiatu suskiego, którzy przebywali w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie.

Zmarli mieli choroby współistniejące. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19.

Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 200.

Przekazujemy, że otrzymaliśmy informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 210 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 120 kobiet i 90 mężczyzn, w wieku od 2 do 94 lat, z:

 • powiatu limanowskiego (72 osoby),
 • Krakowa (28 osób),
 • powiatu nowotarskiego (27 osób),
 • nowosądeckiego (23 osoby),
 • krakowskiego (17 osób),
 • myślenickiego (10 osób),
 • wadowickiego (8 osób),
 • suskiego (6 osób),
 • Nowego Sącza (5 osób),
 • powiatu oświęcimskiego (4 osoby),
 • powiatów: tatrzańskiego, tarnowskiego, olkuskiego, brzeskiego (2 osoby)
 • bocheńskiego i proszowickiego (po 1 osobie),

którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 9071 ozdrowieńców.

Małopolska [2 października]

 • zakażonych: 11 783 (+282)
 • zmarło: 198 (+1)
 • wyzdrowiało: 8 861 (+123)
 • aktywnych przypadków: 2 706 (+123)

Jak przekazała WSSE w Krakowie ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 282 osób. To - po wczorajszym dniu, gdzie odnotowano 285 zakażeń - drugi najwyższy wynik w Małopolsce od początku pandemii. Niepokojące jest też to, że tak duża ilość zakażeń wykryto, mimo że ilość wykonywanych testów pozostaje na poziomie z ubiegłego czy sprzed dwóch tygodni. W ciągu ostatniej doby wykonano ich 2 399 (poprzednia doba: 2 283 badań).

Dziś wśród zakażonych mamy 171 kobiet i 111 mężczyzn, w wieku od roku do 96 lat, z:

 • Krakowa (75 osób),
 • powiatu wadowickiego (31 osób),
 • nowotarskiego (29 osób),
 • tatrzańskiego (20 osób),
 • nowosądeckiego (18 osób)
 • myślenickiego (18 osób),
 • krakowskiego (14 osób),
 • wielickiego (10 osób),
 • bocheńskiego (8 osób)
 • limanowskiego (8 osób),
 • suskiego (7 osób)
 • oświęcimskiego (7 osób),
 • Tarnowa (6 osób)
 • powiatu tarnowskiego (6 osób),
 • Nowego Sącza (5 osób)
 • powiatu miechowskiego (5 osób)
 • powiatu olkuskiego (5 osób),
 • gorlickiego (3 osoby)
 • chrzanowskiego (3 osoby),
 • brzeskiego (2 osoby)
 • dąbrowskiego (1 osoba)
 • proszowickiego (1 osobie).

Aktualnie 23 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji. Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 11 783 osób.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie informuje o śmierci:

 • 89-letniego mężczyzny, mieszkańca powiatu wadowickiego, który przebywał w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Zmarły miał choroby współistniejące.

Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 198.

Otrzymaliśmy też informację z WSSE w Krakowie o kolejnych 123 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 65 kobiet i 58 mężczyzn, w wieku od 4 do 86 lat, z:

 • Krakowa (37 osób),
 • powiatu myślenickiego (19 osób),
 • nowotarskiego (14 osób),
 • krakowskiego (10 osób)
 • tatrzańskiego (10 osób),
 • limanowskiego (7 osób),
 • olkuskiego (6 osób),
 • suskiego (5 osób),
 • chrzanowskiego (3 osoby),
 • nowosądeckiego (3 osoby),
 • bocheńskiego (2 osoby),
 • brzeskiego (2 osoby),
 • wadowickiego (2 osoby)
 • gorlickiego (1 osoba),
 • oświęcimskiego (1 osoba),
 • miechowskiego (1 osoba), którzy w większości przebywali w izolacji.

W sumie w Małopolsce mamy 8861 ozdrowieńców.

Małopolska [1 października]

 • zakażonych: 11 501 (+285)
 • zmarło: 197 (+2)
 • wyzdrowiało: 8 738 (+105)
 • aktywnych przypadków: 2 548 (+158)

Jak przekazała WSSE w Krakowie ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych 286 osób. To 155 kobiet i 131 mężczyzn, w wieku od 8 miesięcy do 97 lat, z:

 • Krakowa (62 osoby),
 • powiatu limanowskiego (29 osób),
 • myślenickiego (27 osób),
 • nowotarskiego (22 osoby),
 • nowosądeckiego (20 osób),
 • krakowskiego (19 osób),
 • tatrzańskiego (17 osób),
 • wadowickiego (15 osób),
 • wielickiego (11 osób),
 • olkuskiego (10 osób),
 • oświęcimskiego (8 osób),
 • chrzanowskiego (8 osób),
 • powiatu suskiego (7 osób),
 • miasta Nowy Sącz (7 osób),
 • gorlickiego (6 osób),
 • bocheńskiego (6 osób),
 • tarnowskiego (4 osoby),
 • miechowskiego (3 osoby),
 • dąbrowskiego (2 osoby)
 • proszowickiego (1 osoba),
 • brzeskiego (1 osoba),
 • miasta Tarnów (1 osoba).

Aktualnie 25 osób jest hospitalizowanych, pozostałe przebywają w izolacji. WSSE w Krakowie poinformowała także o usunięciu jednego przypadku, błędnie wykazanego we wcześniejszych raportach – raport skorygowano.

Nowe przypadki zakażeń w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg.:

Liczba aktywnych przypadków w Małopolsce w poszczególnych powiatach:

Zmiany ilości aktywnie chorych na Covid-19 w Małopolsce w ciągu ostatnich 3 tyg:

WSSE w Krakowie informuje również o śmierci 81-letniej kobiety, mieszkanki powiatu miechowskiego, która przebywała w Szpitalu Świętej Anny w Miechowie oraz 82-letniej kobiety, mieszkanki Krakowa, która przebywała w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie. Potwierdzono, że przyczyną zgonu był COVID-19. Tym samym w Małopolsce liczba zgonów spowodowanych COVID-19 wynosi 197.

WSSE w Krakowie poinformowała o kolejnych 105 ozdrowieńcach z naszego województwa. To 58 kobiet i 47 mężczyzn, w wieku od 9 do 88 lat, z:

 • Krakowa (22 osoby),
 • powiatu myślenickiego (19 osób),
 • limanowskiego (16 osób),
 • nowotarski (14 osób),
 • olkuskiego (8 osób),
 • wielickiego (6 osób),
 • powiatu krakowskiego (5 osób),
 • powiatu nowosądeckiego (5 osób),
 • tatrzańskiego (3 osoby),
 • wadowickiego (2 osoby),
 • miechowskiego (2 osoby),
 • oświęcimskiego (2 osoby),
 • suskiego (2 osoby),
 • brzeskiego (1 osoba),

którzy w większości przebywali w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 8738 ozdrowieńców.


Koronawirus w Małopolsce [wrzesień 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA wrzesień 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce wrzesień 2020

Koronawirus w Małopolsce [21-31 sierpnia 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA 21-31 sierpień 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce 20-31 sierpień 2020

Koronawirus w Małopolsce [11-20 sierpnia 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA 11-20 sierpień 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce 11-20 sierpień 2020 Małopolska [20 sierpnia] * zakażonych: 5 898 (+151) * zmarło: 103 (+1) * wyzdrowiało: 2 279 (+77) * aktywnie chorych: 3 587 Małopolski Urząd Wojewódzki przekazał informację o 151 nowych zakażeniach w regionie. 151 osób. To…

Koronawirus w Małopolsce [1-10 sierpnia 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA 1-10 sierpień 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce 1-10 sierpień 2020 Małopolska [10 sierpnia] * zakażonych: 4 693 (+175) * zmarło: 81 * wyzdrowiało: 1 843 (+3) * aktywnie chorych: 2 759 (+275) Małopolski Urząd Wojewódzki podał najnowsze dane dotyczące zakażeń w regionie. Ostatnie badania lab…

Koronawirus w Małopolsce [lipiec 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA lipiec 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce w lipcu 2020

Koronawirus w Małopolsce [czerwiec 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA czerwiec 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce w czerwcu 2020

Koronawirus w Małopolsce [maj 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA maj 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce w kwietniu 2020

Koronawirus w Małopolsce [kwiecień 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA kwiecień 2020]
Raport - zachorowania na koronawirusa w Małopolsce w kwietniu 2020 [godz. 18:25, czwartek, 30 kwietnia] W wieczornym raporcie poinformowano o kolejnych 19 osobach zakażonych z Małopolski. To 14 kobiet i 5 mężczyzn, w wieku od 22 miesięcy do 69 lat. Nowe przypadki zakażenia to: * 3 osoby z Krako…

Koronawirus w Małopolsce [marzec 2020]:

Koronawirus Małopolska [AKTUALIZACJA marzec 2020]

fot:

koronawirus kraków

Małopolska - najnowsze informacje

Rozrywka