piątek, 22 stycznia 2021 11:31

Kraków. Jest chętny, żeby kupić kościół na Wesołej. To nie jest kuria!

Autor Marzena Gitler
Kraków. Jest chętny, żeby kupić kościół na Wesołej. To nie jest kuria!

Jest chętny żeby za canę rynkową wydzierżawić lub kupić kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. przy ul. Kopernika w Krakowie, który kupiło miasto od Szpitala Uniwersyteckiego. Co na to prezydent?

Kościołem zainteresowane jest Bractwo Kapłańskie św. Piusa X. Zakup lub dzierżawę kościoła Przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce proponował dyrekcji Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie  już w piśmie z 18 stycznia 2019 r., gdy jeszcze kościół należał jeszcze do szpitala. Chciał, aby przeznaczyć go dla duszpasterstwa Tradycji katolickiej. 24 stycznia 2019 roku odbyło się spotkanie z dyrekcją szpitala, która o złożonej jej propozycji poinformowała w międzyczasie przedstawicieli gminy, z którą szpital prowadził rozmowy dotyczące sprzedaży swych nieruchomości.

Gdy podczas rozmów z dyrekcją szpitala okazało się, że gmina ostatecznie zakupi całość sprzedawanych przez szpital nieruchomości, 24 czerwca 2019 r. doszło do spotkania z dyrekcją Wydziału Skarbu Miasta UMK, na którym podtrzymano stanowisko Bractwa, zaznaczając, że prowadzi ono w Krakowie duszpasterstwo Tradycji katolickiej już od 1996 r., tworzące stabilną i rozwijającą się wspólnotę religijną, która potrzebuje odpowiedniego miejsca do sprawowania kultu Bożego oraz prowadzenia działalności duszpasterskiej. Wyrażono nadzieję, że władze Krakowa – pomne na zasadę pomocniczości samorządu względem wspólnot religijnych – przychylnie przyjmą tę ofertę zagospodarowania terenu kościoła w chwili, gdy zakończy w nim posługę kapelania szpitalna.

Kiedy miasto stało się prawnym właścicielem świątyni, dyrekcja Wydziału Skarbu Miasta w piśmie z 17 grudnia 2019 r. poinformowała, że „z uwagi […] na odległy termin przekazania ww. nieruchomości […] dalsze działania związane z terenem, na którym znajduje się budynek kościelny, będą mogły być podjęte po protokolarnym przejęciu ww. nieruchomości od Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej o nazwie Szpital Uniwersytecki w Krakowie”.

"Przekazanie to nie nastąpiło do dziś, tymczasem zarówno prof. Jacek Majchrowski, prezydent Krakowa, jak i miejscy urzędnicy kilkukrotnie ogłaszali chęć przeznaczenia kościoła na salę prób dla Capella Cracoviensis, a także centrum artystyczne. Urząd Miasta Krakowa prowadzi obecnie działania zmierzające do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego terenu kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P., aby umożliwić w nim prowadzenie działalności innej niż religijna" - informuje Bractwo w komunikacie na temat kościoła.

Przełożony Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce pismem z 18 stycznia 2021 r., skierowanym do prezydenta Krakowa, ponownie potwierdził zainteresowanie dzierżawą bądź zakupem  świątyni, wskazując, że skoro istnieje w Krakowie stabilna, rozwijająca się od 25 lat wspólnota, która potrzebuje odpowiedniego miejsca dla kultu religijnego i pracy duszpasterskiej i która jest gotowa wydzierżawić bądź zakupić świątynię będącą obecnie własnością gminy, to przeznaczenie budynku na działalność inną niż religijna stanowi w praktyce naruszenie swobód religijnych chronionych konstytucyjnie oraz zaprzeczenie stosowanej dotychczas przez miasto zasady pomocniczości samorządu względem wspólnot religijnych. " Wszak to właśnie w ramach tej zasady w XIX w. władze Krakowa przekazały pokarmelitański kościół pw. św. Marcina przy ul. Grodzkiej wspólnocie protestanckiej, obecnej tam do dziś, zaś w 2019 r. sprzedały z bonifikatą gminną działkę pod budowę cerkwi prawosławnej. Kopia pisma przełożonego Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X w Polsce do prezydenta Krakowa została także rozesłana do radnych (od których głosów będzie zależało dalsze zagospodarowanie terenu ww. kościoła), z prośbą o stosowne potraktowanie naszej propozycji - czytamy w komunikacie. - Ponad pięćdziesięcioletnia działalność naszego zgromadzenia na świecie i towarzyszące jej doświadczenie gospodarowania budynkami kościelnymi, w tym zabytkami historycznymi, dają gwarancję, że barokowy kościół pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krakowie byłby – w przypadku jego zakupu lub dzierżawy – należycie utrzymany przez Bractwo św. Piusa X, stale otwarty i bezpłatnie dostępny dla wszystkich mieszkańców miasta, przyjezdnych i turystów odwiedzających Kraków, co w konsekwencji ponownie nadałoby tej świątyni charakter miejsca tradycyjnego kultu religijnego, a sam zabytek pozostałby chlubą miasta i Polski."

Bractwo zaapelowało też do wszystkich wiernych o modlitwę i składanie ofiar ze swoich cierpień w tej intencji pozyskania kościoła. Zbiórkę funduszy na kupno kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia N.M.P. w Krakowie w sposób wskazany tutaj. W przypadku niemożności nabycia tej świątyni, zebrane fundusze zostaną przeznaczone na zakup działki i budowę nowego kościoła - deklaruje Bractwo.

Warto dodać, że wczoraj ukazały się komunikaty Miasta Krakowa i Kurii Archidiecezji Krakowskiej na temat świątyni w Wesołej. Poinformowano w nich, że Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP przy ul. Kopernika pozostanie miejscem sprawowania kultu, będzie służył także Capelli Cracoviensis, jako miejsce organizowania koncertów muzyki klasycznej. W przyszłości możliwa będzie zamiana nieruchomości pomiędzy Gminą Miejską Kraków a stroną kościelną.

foto: Wikipedia

zobacz też:

Kraków. Dominik Jaśkowiec o przekazaniu kościoła Kurii: “Powinniśmy zamienić się złotówka do złotówki”
- Moja propozycja jest taka, aby kuria i miasto zamieniły się nieruchomościami - mówi Dominik Jaśkowiec. Przewodniczący Rady Miasta ma pomysł jak przekonać kurię, by bez straty dla budżetu miasta przejęła kościół. Zobacz naszą rozmowę.
Kraków

Kraków - najnowsze informacje