środa, 29 marca 2023 07:58

Kraków: Protest pielęgniarek i położnych. „Pokojowe działania poniosły fiasko”

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Protest pielęgniarek i położnych. „Pokojowe działania poniosły fiasko”

Najpierw pikieta pod siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego, potem wręczenie stanowiska pielęgniarek i położnych Dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego, a na końcu spotkanie w auli wykładowej NSSU – tak wygląda program protestu pielęgniarek i położnych, który organizuje Zakładowa Organizacja Związkowa Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych przy Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie 30 marca 2023 r. o godz. 11.00 pod Nową Siedzibą Szpitala Uniwersyteckiego przy ul. Jakubowskiego.

Jaki jest powód protestu? Brak właściwej realizacji tzw. ustawy Radziwiłła o minimalnym wynagrodzeniu w ochronie zdrowia dla pielęgniarek i położnych, które posiadają tylko tytuł magistra i tych, które posiadają tytuł magistra oraz specjalizację. – W największym i najnowocześniejszym szpitalu w Europie Środkowej uzyskane wykształcenie nie ma przełożenia na wynagrodzenie w odniesieniu do grupy pielęgniarek i położnych. Z uwagi na fakt, że żaden dialog w przedmiotowym zakresie z pracodawcą nie jest możliwy, a wszelkie pokojowe działania w przedmiotowej sprawie poniosły fiasko, pielęgniarkom i położnym nie pozostało nic innego jak publiczne wyrażanie swojego niezadowolenia. Organizowana PIKIETA jest pierwszym tego przejawem – piszą organizatorki protestu.

I właśnie niezrealizowanie przepisów ustawy z 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t. j. Dz.U. z 2020 r. poz. 830 z późn. zm.) wobec grupy zawodowej pielęgniarek i położnych legitymujących się tytułem zawodowym magistra oraz magistra ze specjalizacją i wypłacanie począwszy od 1 lipca 2022 r. zaniżonego wynagrodzenia zasadniczego jest powodem protestu. Pielęgniarki/położne z tytułem magistra zakwalifikowane zostały do grupy 6. zamiast 5. (wynagrodzenie zasadnicze niższe o 453 zł brutto) i pielęgniarki/położne z tytułem magistra i specjalizacją zakwalifikowane do grupy 5. zamiast 2. (wynagrodzenie zasadnicze mniejsze o 1529 zł brutto).

Program protestu:

  • Godz. 11.00 – 11.30 Spotykanie przy ul. Jakubowskiego 2 (chodnik wzdłuż Szpitala)
  • Godz. 11.30 – rozpoczęcie protestu - PIKIETY.
  • Godz. 11.30 – 12.30 – PIKIETA przy ul. Jakubowskiego 2.
  • Godz. 12.30 – wręczenie STANOWISKA pielęgniarek i położnych Dyrektorowi Szpitala Uniwersyteckiego.
  • Godz. 12.30 – 14.00 – spotkanie gości oraz pielęgniarek i położnych w auli wykładowej NSSU.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka