środa, 30 września 2020 13:12

Kraków. Miasto chce wprowadzić "opłatę reklamową". Ile będą płacić właściciele nośników?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Miasto chce wprowadzić "opłatę reklamową". Ile będą płacić właściciele nośników?

2,7 zł plus 24 gr za każdy metr kwadratowy powierzchni tablicy lub urządzenia reklamowego – tak kształtują się proponowane dzienne stawki tzw. opłaty reklamowej. Razem z obowiązującą od 1 lipca tego roku uchwałą krajobrazową ma ona być narzędziem w walce o uporządkowanie przestrzeni publicznej. Dziś odbędzie się pierwsze czytanie projektu, którym zajmą się radni.

Zgodnie z zapisami projektu uchwały, obowiązek uiszczenia opłaty reklamowej ciążyłby na: właścicielu, użytkowniku wieczystym lub samoistnym posiadaczu nieruchomości lub obiektu budowlanego, na których znajdowałaby się tablica lub urządzenie reklamowe. Nie obejmowałaby ona tylko reklam niewidocznych z przestrzeni dostępnych publicznie lub stanowiących szyld reklamowy (informujących o działalności gospodarczej prowadzonej na danym terenie).

W prezydenckim projekcie uchwały zapisano, że obowiązek uiszczenia opłaty powstawałby w dniu, w którym na danej nieruchomości umieszczono tablicę lub urządzenie reklamowe. Podmioty zobowiązane do uiszczenia opłaty reklamowej składałyby specjalne deklaracje w terminie 7 dni od dnia zaistnienia tablicy lub urządzenia reklamowego. Deklaracje miałyby być przesyłane za pomocą Krakowskiego Portalu Podatnika lub e-PUAP. Z kolei sama opłata byłaby regulowana co kwartał, a na jej poczet liczony ma być zapłacony podatek od nieruchomości. Wszystko po to, by – jak czytamy w uzasadnieniu uchwały – opłata reklamowa stanowiła jedno z narzędzi porządkowania przestrzeni publicznej, a nie tylko dodatkowy dochód dla gminy.

Opłata reklamowa składałaby się z dwóch części:

  • stałej równej 2,7 zł dziennie,
  • zmiennej – w wysokości 24 gr za każdy metr kwadratowy powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy dziennie.

Uchwała miałaby wejść w życie 1 lipca 2021 r.

Przypomnijmy, miasto mogłoby pobierać opłatę reklamową, bo spełnia warunek konieczny do jej wprowadzenia - na jego terenie obowiązuje już (od 1 lipca tego roku) uchwała krajobrazowa.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje