piątek, 26 marca 2021 13:42

Kraków. MPK zamyka wszystkie Punkt Sprzedaży Biletów. Oprócz jednego

Autor Marzena Gitler
Kraków. MPK zamyka wszystkie Punkt Sprzedaży Biletów. Oprócz jednego

Od poniedziałku, 29 marca, otwarty będzie tylko jeden Punkt Sprzedaży Biletów MPK w  Krakowie. Dlaczego?

W związku z drastycznym wzrostem liczby zarażeń SARS-CoV-2 oraz nowymi obostrzeniami wprowadzonymi przez rząd od poniedziałku, 29 marca, otwarty będzie tylko jeden Punkt Sprzedaży Biletów – przy ul. Podwale 3/5 - informuje MPK w Krakowie. Godziny otwarcia tego punktu zostaną wydłużone –  będzie czynny od 7.00 do 20.00. Wszystkie pozostałe punkty będą zamknięte do odwołania.

"Priorytetem jest bezpieczeństwo pasażerów, dlatego ograniczenie bezpośrednich wizyt i kontaktów w Punktach Sprzedaży Biletów jest konieczne. Zachęcamy wszystkich pasażerów do korzystania z możliwości zakupu biletów przez internet, aplikacje mobilne lub automaty biletowe" - informuje spółka.

"Apelujemy, aby z otwartego Punktu Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 korzystały wyłącznie te osoby, których sprawy nie mogą być zrealizowane przez internet. Dotyczy to m.in. osób wnioskujących o wydanie lub przedłużenie uprawnień Karty Krakowskiej z tytułu płacenia podatków w Krakowie oraz osób kupujących bilety specjalne" - prosi MPK w Krakowie.

Punkt Sprzedaży Biletów przy ul. Podwale 3/5 będzie działał zgodnie z następującymi zasadami sanitarnymi:

 • w punkcie będą otwarte trzy stanowiska
 • w środku będą mogły jednocześnie przebywać maksymalnie trzy osoby
 • obsługiwane będą wyłącznie osoby z prawidłowo założoną maseczką (zakryte usta i nos)
 • po wejściu do punktu należy zdezynfekować ręce
 • osoby oczekujące przed punktem mają obowiązek zachować odpowiedni dystans
 • w czasie godzin otwarcia punktu przewidziane są przerwy konieczne do dezynfekcji pomieszczenia

W sprawach związanymi z biletami można kontaktować się telefonicznie lub mailowo:

 • infolinia MPK SA w Krakowie – 12 19 150
 • infolinia Karty Krakowskiej – 12 254 14 00, czynna od poniedziałku do piątku od 8.00 do 20.00
 • reklamacje – reklamacje@kkm.krakow.pl

W związku z ograniczeniem funkcjonowania Punktów Sprzedaży Biletów:

 • zwroty biletów okresowych zapisanych na nośnikach mobilnych można wykonać samodzielnie – aplikacje są wyposażone w taką opcję (w przypadku pytań o mKKM, prosimy o kontakt z infolinią: 12 19 150, w przypadku pytań o mKK, prosimy o kontakt z infolinią: 12 254 14 00)
 • osoby posiadające bilety okresowe zapisane na nośniku plastikowym, będą mogły zwrócić bilet, wysyłając kartę plastikową pocztą (rekomendujemy list polecony), na adres: MPK SA w Krakowie, ul. J. Brożka, 30-347 Kraków. Prosimy pamiętać o jednoczesnym wysłaniu informacji o numerze rachunku bankowego, na który mają zostać przelane pieniądze
 • w przypadku wysłania do MPK SA karty plastikowej, klient może złożyć również pisemną dyspozycję odesłania karty plastikowej z anulowanym biletem, wraz z podaniem adresu korespondencyjnego. W takim przypadku karta zostanie wysłana pocztą, listem poleconym na wskazany adres. W razie braku takiej dyspozycji, karta będzie do odbioru osobistego w Punkcie Sprzedaży Biletów, ul. Podwale 3/5
 • zwrot pieniędzy za niewykorzystany bilet okresowy nastąpi za czas od daty stempla pocztowego do dnia upływu ważności biletu. Należy pamiętać, że zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, zwrotu biletu można dokonać minimum 16 dni przed upływem jego ważności
 • zgodnie z uchwałą Rady Miasta Krakowa, nie ma możliwości: zawieszenia, zamrożenia i zmiany daty ważności zakupionego już biletu okresowego
 • osoby składające wnioski o wydanie uprawnień Karty Krakowskiej zachęcamy do zrobienia tego przez Internet – na stronie www.kk.krakow.pl, przez wybór nośnika mobilnego
 • osoby, które chcą uzyskać fakturę za zakupiony bilet, mogą to zrobić przez Internet – wysyłając taki wniosek na adres: fakturyPSB@mpk.krakow.pl

MPK przypomina również, że na wymianę biletów papierowych – z taryfy nieaktualnej na obowiązującą –  jest jeszcze bardzo dużo czasu – można to zrobić do końca lipca 2021 roku.

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka