piątek, 8 stycznia 2021 15:21

Kraków. Nowe auta dla policji. Gdzie będą stacjonować?

Autor Marzena Gitler
Kraków. Nowe auta dla policji. Gdzie będą stacjonować?

7 stycznia bieżącego roku, przed Komendą Powiatową Policji w Krakowie odbyła się uroczystość przekazania trzech radiowozów: jednego nieoznakowanego oraz dwóch oznakowanych.

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji wzbogacili się o trzy w nowe radiowozy. Ich pozyskanie było możliwe dzięki współfinansowaniu ze strony jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu organizowanego przez Komendę Główną Policji, którego celem jest połączenie środków budżetowych Policji ze środkami samorządów terytorialnych w podziale 50/50 na zakup sprzętu transportowego.

Pomimo niesprzyjającej aury przed komendą odbyła się uroczysta zbiórka z okazji przekazania dla Komendy Powiatowej Policji w Krakowie radiowozu nieoznakowanego KIA Ceed współfinasowanego przez Powiat Krakowski oraz dwóch oznakowanych radiowozów współfinansowanych przez Gminę Wielka Wieś, Gminę Michałowice, Gminę Skała i Gminę Iwanowice dla komisariatów w Zielonkach i w Skale.  W tej skromnej uroczystości wzięli udział zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Krakowie nadkom. Jacek Rosół oraz komendanci komisariatów Policji w Zielonkach i w Skale.

Starosta Krakowski Wojciech Pałka w obecności Przewodniczącego Rady Powiatu Krakowskiego Piotr Goraja przekazał kluczyki do nowego radiowozu Komendantowi Powiatowemu Policji w Krakowie insp. Tomaszowi Drożdżak. Pojazdy poświęcił Kapelan Komendy Powiatowej Policji w Krakowie Ks. Kanonik Krzysztof Bogdał.

Komendant Powiatowy Policji w Krakowie insp. Tomasz Drożdżak podziękował samorządowcom za ich zaangażowanie w poprawę bezpieczeństwa mieszkańców powiatu krakowskiego.

Ogółem  w 2020 r. Komenda Powiatowa Policji w Krakowie otrzymała wsparcie finansowe w wysokości 494 321 zł z Powiatu Krakowskiego oraz samorządów gmin powiatu krakowskiego. Przekazali oni środki finansowe na płatne służby, środki na modernizację budynku Komendy Powiatowej Policji w Krakowie, środki na walkę z covidem oraz darowizny rzeczowe. Dodatkowo, w 2020 r. w ramach programu „Bezpieczny Powiat Krakowski” policjanci realizujący zadania profilaktyki społecznej otrzymali materiały edukacyjne, które są wykorzystywane w trakcie działań profilaktycznych wśród dzieci i młodzieży szkół powiatu krakowskiego.

inf. i foto: KWP Kraków

Kraków

Kraków - najnowsze informacje