środa, 16 września 2020 14:23

Kraków. Od soboty duże zmiany w rejonie Opolskiej

Autor Marzena Gitler
Kraków. Od soboty duże zmiany w rejonie Opolskiej

Opolska w kierunku IKEI częściowo zamknięta, ul. Pleszowska bez skrętu w stronę Nowej Huty i zakaz skrętu w lewo z Opolskiej w Pleszowską - to tylko najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone już od piątku w związku z budową lini tramwajowej do Górki Narodowej.

Od 19 wrzesnia zaplanowano duże zmiany w organizacji ruchu w związku z budową tramwaju na Górkę Narodową. Zgodnie z zatwierdzoną i zgłoszoną w dniu 11 września czasową organizacją ruchu dla ul. Opolskiej, etap 2, w sobotę wprowadzona zostanie zmiana obecnie obowiązującej czasowej organizacji ruchu. Planowana zmiana polegać będzie na zamknięciu północnej jezdni ul. Opolskiej (kierunek Ikea) na odcinku ok. 250 m licząc od skrzyżowania z ul. Pleszowską.

Ruch na zamkniętym odcinku prowadzony będzie po jezdni południowej z wykorzystaniem dostępnej szerokości jezdni. Pozwoli to na zachowanie dwóch pasów ruchu w kierunku Ikea oraz jednego pasa ruchu w kierunku Nowa Huta. Przełożenie ruchu w kierunku Ikea odbędzie przez wybudowane w etapie 1 przewiązki w pasie rozdziału. Przewiązki zlokalizowane są po wschodniej stronie skrzyżowania Opolska – Pleszowska oraz na wysokości szpitala Jana Pawła II.

Na pozostałym odcinku ul. Opolskiej objętym przebudową, zachowane zostaną dwa pasy ruchu w każdym kierunku. Bez zmian funkcjonować będą również BUSpasy.

Szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian w ruchu kołowym i pieszym:

Skrzyżowanie Opolska - Pleszowska

Wyłączenie sygnalizacji świetlnej – sygnalizacja świetlna działać będzie w trybie światła żółtego

Zakaz lewoskrętu z Opolskiej w Pleszowską – kierunek Nowa Huta – pojazdy poruszające się w kierunku Nowej Huty i zamierzające kierować się na północ (zielonki) powinny poruszać się ul. Wyki lub ul. Mackiewicza.

Dojazd do osiedli przy ul. Nad Sudołem i ul. Szopkarzy będzie możliwy przez ul. Wyki, Pachońskiego, Białoprądnickią i oczywiście ul. Nad Sudołem.

Zakaz lewoskrętu z Pleszowskiej w Opolską – kierunek Nowa Huta – z ul. Pleszowskiej w Opolską będzie można skręcić jedynie w prawo (kierunek Ikea). Pojazdy kierujące się na Nową Hutę powinny skorzystać z włączeń w ul. Opolską poprzez ul. Wyki, Mackiewicza, 29 Listopada.

Likwidacja przejścia dla pieszych – celem zapewnienia płynności ruchu na planowanym przewężeniu oraz biorąc pod uwagę bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów zaplanowano przesunięcie przejścia dla pieszych ze skrzyżowania z ul. Pleszowską na skrzyżowanie z ul. Prądnicką.

Likwidacja przystanku autobusowego – kierunek Nowa Huta – przystanek autobusowy w obecnej lokalizacji wpływałby negatywnie na płynność ruchu kołowego oraz znacząco wydłużał odcinek jaki muszą pokonać piesi korzystający z tymczasowego przejścia dla pieszych przy skrzyżowaniu Opolska – Prądnicka. W związku z powyższym zdecydowano o tymczasowym przeniesieniu przystanku autobusowego przed skrzyżowanie Opolska – Prądnicka.

Skrzyżowanie Opolska – Prądnicka

Przeniesienie przejścia dla pieszych na zachodnią stronę skrzyżowania – w uzupełnieniu do wcześniejszego opisu w zakresie skrzyżowania Opolska – Pleszowska, tymczasowe przejście pieszo – rowerowe, zostanie zlokalizowane po zachodniej stronie skrzyżowania Opolska – Prądnicka (od strony Ikea).

Jednocześnie czasowo zamknięte zostanie przejście po stronie wschodniej skrzyżowania Opolska – Prądnicka.

Powyższy zabieg pozwoli na płynne i bezkolizyjne włączenie się pojazdów z ul. Prądnickiej w ul. Opolską w kierunku Nowa Huta. Tym samym udało się zaplanować alternatywną trasę dla zawężonej ul. Opolskiej, z wykorzystaniem ulic Batalionu Skała AK – Bratysławska – Prądnicka.

Przeniesienie przystanku ze skrzyżowania z ul. Pleszowską – w uzupełnieniu do wcześniejszego opisu w zakresie skrzyżowania Opolska – Pleszowska, tymczasowy przystanek w kierunku Nowa Huta zlokalizowany będzie po zachodniej stronie skrzyżowania Opolska – Prądnicka a komunikacja piesza zostanie zapewniona po istniejącym chodniku oraz za pomocą opisywanego wyżej tymczasowego przejścia dla pieszych.

Ul. Nad Sudołem

W planach jest wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu, na czas wykonania kanału przełazowego sieci ciepłowniczej wzdłuż ul. Nad Sudołem. Wprowadzenie tej organizacji ruchu planowane jest po uzyskaniu jej zatwierdzenia na miesiąc październik br.. Nadmienić należy, że roboty na tym zakresie prowadzone będą w sposób kroczący, z czasową zajętością jednego pasa.

Wykonawca w ramach powyższej organizacji ruchu wykona główne roboty polegające na budowie kanału przełazowego (strona północna – połowa zakresu) niezbędnego do wykonania sieci ciepłowniczej. Jest to sieć ciepłownicza o kluczowym znaczeniu tzw. magistralna. Budowana sieć ciepłownicza zasilać będzie całą dzielnicę Prądnik Biały, dlatego prace te traktowane są priorytetowo. Jednocześnie wykonanie ww. sieci ciepłowniczej otworzy Wykonawcy front robót pod jedno z głównych zadań kontraktowych, jakim jest budowa tunelu wzdłuż ul. Opolskiej.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z prowadzoną budową linii tramwajowej na Górkę Narodową i wyłączeniem niektórych relacji na skrzyżowaniu ul. Opolskiej i Pleszowskiej, od soboty linie 207, 227, 237 i 297 będą funkcjonować w następujący sposób:

w kierunku miejscowości podkrakowskich po stałych trasach (bez zmian);

w kierunku Krowodrzy Górki po trasie czasowo zmienionej: do przystanku “Glogera” bez zmian, następnie: Glogera – Zielińska – Pachońskiego – Wyki – Batalionu “Skała” AK – Krowoderskich Zuchów – Krowodrza Górka. Na zmienionym odcinku trasy linie będą zatrzymywać się na wszystkich przystankach.

Kraków

Kraków - najnowsze informacje