piątek, 22 maja 2020 13:45

Kraków. Prawdopodobnie wszystkie podstawówki zostaną otwarte w poniedziałek

Autor Głos 24
Kraków. Prawdopodobnie wszystkie podstawówki zostaną otwarte w poniedziałek

- Od najbliższego poniedziałku w szkołach podstawowych będą odbywać się zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla uczniów klas I-III.  Na ten moment wszystkie spośród 125 krakowskich szkół podstawowych są gotowe do przyjęcia uczniów - informuje Ewa Całus, dyrektorka Wydziału Edukacji UMK i jak dodaje, do tej pory rodzice zaledwie 12 proc. uczniów wyrazili jednak zainteresowanie powrotem ich dzieci do szkół.

Szkoły podstawowe

Dyrektorzy szkół podstawowych w ostatnich dniach przygotowywali się do przywrócenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych od 25 maja. Oprócz zajęć w formie stacjonarnej kształcenie będzie też prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Do 22 maja (stan na godz. 14.00) żadna ze szkół nie złożyła wniosku do Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Krakowa o zawieszenie zajęć w poniedziałek, 25 maja. Dyrektorzy szkół mogą to zrobić jeszcze w ciągu najbliższych dwóch dni, jeżeli w ich opinii nie będzie możliwe zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w szkole. Na ten moment wszystkie spośród krakowskich szkół podstawowych (także specjalnych) są gotowe w najbliższy poniedziałek na przyjęcie dzieci. W przypadku dwóch szkół przyszpitalnych decyzja o otwarciu jest uzależniona od decyzji kierownictwa szpitali.

Wedle danych na 21 maja, spośród 125 samorządowych szkół podstawowych:

 • 90 szkół – jest przygotowanych na przyjęcie uczniów od 25 maja (w tym 7 szkół specjalnych),
 • 28 szkół – jest w trakcie przygotowań związanych z dezynfekcją czy też zakupem środków czystości (w tym 4 szkoły specjalne),
 • 5 szkół – na ten moment nie wyraża gotowości do otwarcia,
 • 2 szkoły przyszpitalne – w ich przypadku otwarcie jest uzależnione od decyzji kierownictwa szpitali.

Do klas I-III w samorządowych szkołach podstawowych w Krakowie uczęszcza w sumie 17 206 uczniów. Aktualnie, ich rodzice informują o chęci wysłania dzieci do szkół od najbliższego poniedziałku – na 21 maja zaledwie 2081 rodziców deklaruje chęć wysłania dzieci do szkół (w tym w szkołach specjalnych i specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych – 264). Oznacza to, że zainteresowanie rodziców wynosi 12 proc., a wskaźnik jest podobny do tego, jak miało to miejsce w ubiegłym tygodniu w przypadku przedszkoli. Jak wynika z deklaracji rodziców liczba uczniów będzie rosła z każdym tygodniem.

Ofertą szkół specjalnych są bardzo zainteresowani rodzice uczniów niepełnosprawnych, a zwłaszcza udziałem swoich dzieci w zajęciach specjalistycznych – aż 90 proc. z nich zadeklarowało powrót do szkół.

Jakie działania podejmują aktualnie dyrektorzy szkół podstawowych?

 • ​Ustalane są procedury na czas prowadzenia zajęć z zachowaniem wytycznych GIS. Do rodziców są przesyłane informacje temat organizacji opieki nad dziećmi, w tym dotyczące m.in. strefy bezpieczeństwa przy wejściach do budynków, strefy przyprowadzania i odbioru dziecka, pomiaru temperatury osobom wchodzącym na teren placówki (za ich zgodą), przygotowania przegród z pleksi do prowadzenia zajęć indywidualnych.
 • Sprawdzane są potrzeby rodziców oraz zbierane informacje o uczniach, którzy będą uczestniczyć w zajęciach opiekuńczych, specjalistycznych oraz w indywidualnych konsultacjach.
 • Kupowane są środki dezynfekujące oraz ochrony osobistej dla pracowników.
 • Pomieszczenia szkolne, meble i sprzęt są dezynfekowane.
 • Przygotowywane i wyposażane są izolatki.
 • Nauczyciele i pracownicy przechodzą specjalistyczne szkolenia.
 • Modyfikowane są przydziały czynności dla pracowników obsługi.
 • Ustalany jest harmonogram pracy nauczycieli.

Przedszkola

W poniedziałek, 18 maja, otwarte zostały niemal wszystkie samorządowe placówki wychowania przedszkolnego – 126 przedszkola oraz 8 oddziałów przedszkolnych (w tym 8 przedszkoli specjalnych i 2 oddziały przedszkolne w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym).

W sumie do samorządowych przedszkoli w Krakowie uczęszcza 17 216 dzieci. Z wcześniejszych deklaracji rodziców wynikało, że około 12 proc. rodziców chce skierować swoje dzieci do przedszkoli, gdy zostaną one otwarte. Jednak 18 maja zaledwie 1 238 dzieci (niewiele ponad 7 proc.) uczestniczyło w zajęciach przedszkolnych.

Liczba dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych 18 maja przedstawiała się następująco:

 • 3 przedszkola – 30-32 dzieci,
 • 5 przedszkoli – 29-20 dzieci,
 • 49 przedszkoli – 19-10 dzieci,
 • 68 przedszkoli – 1-9 dzieci,
 • 11 przedszkoli – 0 dzieci,
 • 8 przedszkoli specjalnych – w sumie 11 dzieci.

Zajęcia są zawieszone w zaledwie sześciu przedszkolach oraz w dwóch oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych. Ich otwarcie uniemożliwiają m.in. trwające remonty czy też trudne warunki lokalowe. Zajęcia są jednak w nich prowadzone zdalnie.

Młodzieżowe Domy Kultury

Od 18 maja wznowiona została także działalność młodzieżowych domów kultury. Ich pracownicy będą prowadzić zajęcia pozaszkolne w zależności od zainteresowania rodziców, z wykluczeniem zajęć, których uczestnicy są narażeni na bezpośredni kontakt (np. sztuki walki czy samoobrona). Zajęcia będą prowadzone także w formie zdalnej.

Poradnie psychologiczno-pedagogiczne

Działają wszystkie poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które prowadzą działalność zarówno w formie stacjonarnej, jak i zdalnej – m.in. w formie telefonów wsparcia, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa.

Bezpieczeństwo

Dyrektorzy przedszkoli i szkół na bieżąco dokonują zakupu środków niezbędnych do zapewnienia ochrony osobistej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.

Oprócz przygotowywania się pracowników przedszkoli, szkół i placówek do bezpiecznego przyjęcia dzieci, o kilku zasadach powinni pamiętać także rodzice i opiekunowie:

 1. Nie ukrywaj informacji o stanie zdrowia swojego dziecka, a jeśli czuje się nie najlepiej – niech pozostanie w domu. Nie przyprowadzaj dziecka do przedszkola także wtedy, jeśli w Waszym domu obowiązuje kwarantanna.
 2. Zapewnij maseczkę ochronną, jeśli Twoje dziecko ma powyżej 4 lat. Przypomnij, w jaki sposób prawidłowo ją nosić.
 3. Przypomnij także o podstawowych zasadach higieny – częstym myciu rąk, niedotykaniu oczu ust i nosa, nie podawaniu ręki koleżankom i kolegom, a także zasłanianiu twarzy łokciem podczas kichania i kaszlu.
 4. Każde dziecko ma swoją ukochaną zabawkę, którą chciałoby zabrać do przedszkola. Wytłumacz, dlaczego tym razem nie powinno tego robić, a pluszak lub samochodzik powinien pozostać w domu.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje na temat harmonogramu wprowadzanych zmian można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ponadto, informacje dotyczące funkcjonowania krakowskich przedszkoli, szkół i placówek będą publikowane na bieżąco w Portalu Edukacyjnym Miasta Krakowa. Prosimy równocześnie o śledzenie informacji na stronach internetowych konkretnych jednostek edukacyjnych oraz kontakt z dyrektorami w tym zakresie.

Źródło: UMK

Kraków

Kraków - najnowsze informacje