środa, 4 maja 2022 15:48

Kraków: Uchodźcy wchodzą na rynek pracy. Gdzie pracują?

Autor Tomasz Stępień
Kraków: Uchodźcy wchodzą na rynek pracy. Gdzie pracują?

Już ponad 2600 obywateli Ukrainy, którzy przyjechali do Polski po wybuchu wojny, podjęło pracę w Krakowie. Ale ta liczba dynamicznie rośnie z każdym dniem. W jakich zawodach pracują najczęściej uchodźcy?

Od rozpoczęcia konfliktu zbrojnego w Ukrainie minęło już ponad 2 miesiące. Większość obywateli Ukrainy zapewniło już sobie bezpieczeństwo w Krakowie. Naturalną konsekwencją ich przedłużającego się pobytu są decyzje dotyczące codziennego życia, związane m.in.: zdrowiem, edukacją, a także podjęciem pracy.
– Obecnie w Krakowie już ponad 2 600 obywateli Ukrainy podjęło pracę, jednakże ta liczba każdego dnia znacząco rośnie – mówi Marek Cebulak, Dyrektor Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. – W Krakowie uchodźcy z Ukrainy najczęściej znajdują pracę w branży utrzymania czystości, produkcji, branży magazynowej, gastronomicznej oraz edukacji. Natomiast najrzadziej zatrudniani zostali jako adwokaci, aktorzy, personel medyczny, programiści czy dyrektorzy – dodaje Marek Cebulak.

Codziennie baza ofert, w której przedsiębiorcy zdeklarowali chęć zatrudnienia obywateli Ukrainy jest aktualizowana na bieżąco przez pracowników Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Obecnie Urząd dysponuje ponad 1600 wolnymi miejscami pracy w różnych branżach, jednakże największe zapotrzebowanie na pracowników z Ukrainy deklarują pracodawcy w branży usługowej, a także budowlanej, gastronomicznej oraz TSL (transport-spedycja-logistyka). Dodatkowo uchodźcy mogą znaleźć zatrudnienie jako opiekun osób starszych oraz doradca klienta. Pojawiają się też jednak trudności.

– Analizując sytuację na Krakowskim Rynku Pracy zauważyliśmy, że obecnie największą barierą w zatrudnieniu uchodźców jest brak znajomości języka polskiego. Aby zniwelować tą barierę nasz Urząd zamierza przeprowadzić pilotażowy kurs pn. „Szkolenie z języka polskiego dla obywateli Ukrainy – podstawy komunikacji w życiu codziennym”. W sumie planuje się przeszkolić 60 osób. Ze względu na pilotażowy charakter projektu trwają rozmowy z przedstawicielami krakowskich środowisk akademickich mających na celu pozyskanie przez Urząd partnera do realizacji i ewaluacji tego projektu – podkreśla Marek Cebulak.

Czy obecność uchodźców z Ukrainy może zmienić rynek pracy? Na razie jeszcze tego nie wiadomo. – Trudno jeszcze w chwili obecnej wykazać wyraźne współzależności pomiędzy pojawieniem się uchodźców z Ukrainy, a strukturalnymi - trwałymi zmianami na krakowskim rynku pracy. Wydaje się, że zachodzące problemy naturalnej adaptacji, socjalizacji przejawiające się m.in. w dość licznym skorzystaniu przez obywateli Ukrainy zarówno z możliwości uzyskania numeru PESEL, jak również zainteresowanie ofertami pracy – wskazują, że obecność ta może mieć charakter bardziej trwały, o długofalowych konsekwencjach dla bardzo wielu obszarów funkcjonowania Krakowa – konkluduje Marek Cebulak.

fot: Grodzki Urząd Pracy w Krakowie

Kraków

Kraków - najnowsze informacje