czwartek, 25 listopada 2021 11:36

Kraków. UJ chce sprawdzać certyfikaty covidowe. Chodzi o bezpieczeństwo

Autor Marzena Gitler
Kraków. UJ chce sprawdzać certyfikaty covidowe. Chodzi o bezpieczeństwo

Rektor UJ apeluje o dobrowolne przekazywanie informacji o posiadaniu certyfikatu covidowego przez studentów i pracowników uczelni. "Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu organizacji funkcjonowania uczelni w okresie pandemii w sposób zapewniający możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy i kształcenia" - argumentuje.

UJ prof. Jacek Popiel przedstawił wczoraj na posiedzeniu Senatu uczelni treść apelu skierowanego do społeczności akademickiej uniwersytetu. Dokument, który był wcześniej konsultowany z kolegium rektorskim oraz Samorządem Studentów UJ, uzyskał pełne poparcie członków Senatu.

W apelu rektor ma świadomość, że dane, o które prosi, są to dane wrażliwe i zapewnia, ze uczelnia zadba o ich bezpieczne przechowywanie. Chodzi o udostępnienie informacji o odbyciu pełnego cyklu szczepień i okazanie certyfikatu covidowego. Ma to być całkowicie dobrowolne, a sprawdzenie stanu zaszczepienia społeczności akademickiej ma być pomocne w przygotowaniu organizacji funkcjonowania uczelni w okresie pandemii w sposób zapewniający możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy i kształcenia.

Dane mają być gromadzone w przypadku studentów i doktorantów przez Dziekanaty, Sekretariaty Wydziałów i Instytutów UJ, a w przypadku doktorantów Szkół Doktorskich - Sekretariaty Szkół Doktorskich UJ. W przypadku pracowników uczelni zbierać je będą bezpośredni przełożeni.

Akcja sprawdzania certyfikatów ma się odbyć do 1 grudnia 2021 r, a potem zbiorcze informacje trafią do Biura Rektora UJ.

Prof. dr hab. Jacek Popiel, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego w apelu podkreśla, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a Uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS- CoV-2 wśród Społeczności akademickiej.

- Z góry dziękuję Państwu za reakcję na powyższy apel i tym samym przyczynienie się do umożliwienia władzom uczelni podjęcia odpowiednich działań zwiększających bezpieczeństwo Wspólnoty akademickiej. Jedynie będąc odpowiedzialnymi i troszcząc się wzajemnie o swoje zdrowie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się dalszemu rozwojowi pandemii - podsumowuje.

Uniwersytet Jagielloński jest największą uczelnią w Małopolsce. W ubiegłym roku akademickim kształciło się na nim 35,6 tys. studentów i doktorantów. Z powodu pandemii uczelnia przeszła na naukę zdalną, ale w tym roku akademickim odbywało się stacjonarnie, z elementami kształcenia zdalnego.

Apel Rektora UJ

do pracowników uczelni o dobrowolne udostępnienie informacji o przyjęciu szczepionki przeciwko COVID-19

Szanowni Państwo,

w związku z dynamicznym rozwojem kolejnej fali pandemii COVID-19 i troską o zdrowie pracowników, studentów i doktorantów, zwracam się do Społeczności akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego z prośbą o dobrowolne udostępnienie informacji o fakcie przyjęcia szczepionki przeciwko COVID-19 w formie okazania zaświadczenia (certyfikatu) potwierdzającego odbycie pełnego cyklu szczepienia.

Pozyskane informacje będą pomocne w przygotowaniu organizacji funkcjonowania  uczelni w okresie pandemii w sposób zapewniający możliwie najbezpieczniejsze warunki pracy i kształcenia.

Z uwagi na fakt, że pozyskane dane mają charakter wrażliwy, Uniwersytet  dołoży szczególnej staranności w zakresie ich zabezpieczenia i zapewnia, że wykorzysta uzyskane informacje wyłącznie w celu przeciwdziałania zagrożeniom epidemicznym, w interesie całej Społeczności akademickiej. Informacje te posłużą wyłącznie odpowiedniemu zorganizowaniu pracy i kształcenia na Uniwersytecie Jagiellońskim.

Jeśli zdecydują się Państwo poinformować o fakcie bycia zaszczepionym przeciwko COVID-19, proszę o przekazanie tej informacji bezpośrednio do upoważnionych osób, które zwrócą się do Państwa z taką prośbą. Informacje te kierować należy na adres poczty uniwersyteckiej (wyłącznie w domenie uj.edu.pl). Będą to:

a. w przypadku studentów/doktorantów – Dziekanaty / Sekretariaty Wydziałów / Instytutów UJ;

b. w przypadku doktorantów Szkół Doktorskich - Sekretariaty Szkół Doktorskich UJ;

c. w przypadku pracowników uczelni – bezpośredni przełożeni (tj. kierownicy jednostek administracji / dziekani / kierownicy jednostek międzywydziałowych i pozawydziałowych).

Za organizację zbierania niniejszych informacji na wydziałach oraz w jednostkach poza- i międzywydziałowych odpowiada dziekan/dyrektor danej jednostki organizacyjnej UJ, a w przypadku jednostek administracji ogólnouczelnianej – kanclerz UJ.

Proszę o przekazanie informacji do 1 grudnia 2021 r.

Następnie do dnia 2 grudnia 2021 r. proszę, by dziekani/dyrektorzy jednostkach poza- i międzywydziałowych UJ oraz kanclerz UJ przekazali zbiorcze informacje do Biura Rektora UJ.

Podkreślam, że osoby, którym informacje zostaną przekazane, zobowiązane są zachować je w poufności, a Uniwersytet wykorzysta te dane wyłącznie w celu zwiększenia bezpieczeństwa oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się SARS- CoV-2 wśród Społeczności akademickiej.

Z góry dziękuję Państwu za reakcję na powyższy apel i tym samym przyczynienie się do umożliwienia władzom uczelni podjęcia odpowiednich działań zwiększających bezpieczeństwo Wspólnoty akademickiej. Jedynie będąc odpowiedzialnymi i troszcząc się wzajemnie o swoje zdrowie, jesteśmy w stanie przeciwstawić się dalszemu rozwojowi pandemii.

Z życzeniami zdrowia,

Prof. dr hab. Jacek Popiel

Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

fot. UJ

Kraków

Kraków - najnowsze informacje