piątek, 1 grudnia 2023 13:13

Kraków zapowiada nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Można składać uwagi

Autor Mateusz Łysik
Kraków zapowiada nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Można składać uwagi

Miasto Kraków ogłosiło, że w najbliższym czasie zostaną wprowadzone nowe miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. To ważna informacja dla wszystkich mieszkańców oraz inwestorów, którzy planują swoje działania w kontekście przestrzennym miasta.

Nowe plany mają na celu przede wszystkim ulepszenie i usprawnienie zarządzania przestrzennego, co jest kluczowe w kontekście dynamicznie rozwijającego się miasta, jakim jest Kraków. Planowane zmiany dotyczą zarówno obszarów mieszkaniowych, jak i przemysłowych, a także terenów zielonych i rekreacyjnych.

Wprowadzenie nowych planów miejscowych to również odpowiedź na potrzeby mieszkańców, którzy oczekują jasnych i przejrzystych zasad dotyczących zagospodarowania przestrzennego. Nowe regulacje mają na celu nie tylko ułatwienie inwestycji, ale także ochronę cennych dla miasta terenów, takich jak parki czy zabytki.

Władze miasta podkreślają, że w procesie tworzenia nowych planów zagospodarowania przestrzennego ważna będzie współpraca z mieszkańcami. Konsultacje społeczne mają zapewnić, że głos krakowian zostanie wzięty pod uwagę przy finalizowaniu planów. Wnioski można składać na odpowiednim formularzu. Można go dostarczyć poprzez ePUAP lub wysyłając na adres mailowy: wnioski-bp@um.krakow.pl do 15 stycznia 2024 r.

Informacje na temat każdego z planów można sprawdzić na poszczególnych stronach internetowych dla danego obszaru:

Kraków - najnowsze informacje

Rozrywka