poniedziałek, 29 marca 2021 08:54

Powiat nowosądecki. Kolejne ognisko ptasiej grypy!

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat nowosądecki. Kolejne ognisko ptasiej grypy!

Ognisko ptasiej grypy wykryto na fermach w Krasnem Potockim w gminie Chełmiec. - Proszę o zachowanie szczególnej ostrożności i stosowanie się do wszystkich wytycznych Powiatowego Lekarza Weterynarii w Nowym Sączu– apeluje wójt gminy Chełmiec.

Wczoraj, 28 marca, od wczesnych godzin porannych strażacy z OSP Krasne Potockie i JRG nr 1 w Nowym Sączu pracowali na fermach w miejscowości Krasne Potockie. - Zdarzenie miało miejsce w kurniku, w którym zdechła część drobiu– informują strażacy z PSP Nowy Sącz. Zutylizowanych zostało 19 tysięcy kur. Szczep miał trafić na Sądecczyznę z województwa podkarpackiego, wraz z transportem drobiu.

Na miejscu obecni byli przedstawiciele Powiatowego Inspektora Weterynaryjnego w Nowym Sączu, Jednostka Ratownictwa Chemicznego Grupy Azoty oddział Tarnów, firma z Krynicy Zdroju, zajmująca się dezynfekcją pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z strefy, dekontaminacją ubrań i sprzętu używanego na miejscu, zastęp OSP Krasne Potockie oraz pojazd firmy zajmującej się przewozem padliny.

- Teren ogniska chorobowego wyznaczony został ogrodzeniem wokół kurników. Działania realizowane przez zastęp OSP Krasne Potockie przed przybyciem zastępu PSP polegały na rozłożeniu mat dezynfekcyjnych w trzech miejscach. Pierwsze przy wyjeździe z terenu ogniska chorobowego, drugi zlokalizowany w odległości około 20 m, a trzeci zlokalizowany przy wyjeździe na drogę gminną. Dalsze działania zastępu OSP polegały na rozebraniu części ściany celem uzyskania dostępu dla ładowarki kołowej – dodają strażacy. - Działania Jednostki Ratownictwa Chemicznego Grupy Azoty oddział Tarnów polegały na zagazowaniu pozostałego ptactwa i załadowaniu na pojazd do przewozu padniętych zwierząt.

Działania strażaków trwały cztery godziny.

Tydzień temu ognisko ptasiej grypy wykryto na dwóch fermach w Bielance w powiecie gorlickim. 20 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w dwóch gospodarstwach komercyjnych utrzymujących 6000 kur niosek oraz ponad 11000 indyków rzeźnych.

Powiat gorlicki: Ptasia grypa na fermach w Bielance!
W Bielance w powiecie gorlickim trwa akcja zagazowywania stada drobiu. Na dwóch fermach wykryto ognisko ptasiej grypy.

Jak informuje Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Nowym Sączu wirus wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8 – nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw.

"Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek i dlatego przypominamy o podstawowych zasadach postępowania.

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

  • zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;
  • nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;
  • stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;
  • stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;
  • wskazane jest przetrzymywanie drobiu w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Przypominany też, że za brak stosowania zasad bioasekuracji będą nakładane kary administracyjne" - poinformowano.

fot. PSP Nowy Sącz

Nowy Sącz

Nowy Sącz - najnowsze informacje