poniedziałek, 22 marca 2021 12:32

Powiat gorlicki: Ptasia grypa na fermach w Bielance!

Autor Aleksandra Tokarz
Powiat gorlicki: Ptasia grypa na fermach w Bielance!

W Bielance w powiecie gorlickim trwa akcja zagazowywania stada drobiu. Na dwóch fermach wykryto ognisko ptasiej grypy. Utylizacji poddanych zostanie prawie 16 tysięcy sztuk drobiu. Odbywa się ona pod nadzorem powiatowego lekarza weterynarii.

W dniu 20 marca 2021 r. w godzinach popołudniowych Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii otrzymał z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego - Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach dodatnie wyniki badań laboratoryjnych potwierdzające wystąpienie ognisk wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtypu H5N8 w dwóch gospodarstwach komercyjnych utrzymujących 6000 kur niosek oraz ponad 11000 indyków rzeźnych w gminie Gorlice.

- Są to pierwsze ogniska HPAI w 2021 r. na terytorium województwa małopolskiego. W gospodarstwach, w których stwierdzono chorobę, zostały wdrożone wszystkie procedury zwalczania przewidziane w przypadku wystąpienia HPAI, określone w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie zwalczania grypy ptaków - informuje Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Agnieszka Szewczyk – Kuta.

Wyznaczono teren zapowietrzony, czyli obszar ustanowiony bezpośrednio wokół ogniska choroby, podlegający ograniczeniom, w szczególności zakazom, nakazom oraz środkom kontroli, które podejmowane są przy zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt. Nie wiadomo w jaki sposób doszło do zarażenia drobiu.

Małopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii apeluje do wszystkich hodowców drobiu o konieczności zachowania szczególnej ostrożności i przestrzeganiu zasad bioasekuracji podczas obsługi drobiu, minimalizujących ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa. Do podstawowych środków bezpieczeństwa biologicznego, należą:

  • pozostawienie ptaków w zamknięciu i wstrzymanie się od wypuszczania ptaków na wybieg,
  • zabezpieczenie paszy i źródła wody przed dostępem zwierząt dzikich, w szczególności dzikiego ptactwa,
  • karmienie i pojenie drobiu wewnątrz budynków inwentarskich,
  • stosowanie odzieży i obuwia ochronnego dedykowanego wyłącznie do obsługi drobiu,
  • stosowanie środków higieny, w tym mycie rąk wodą z mydłem przed wykonywaniem czynności związanych z karmieniem i pojeniem ptaków,
  • wyłożenie mat dezynfekcyjnych w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób, a także zapewnienia utrzymania skuteczności działania środka dezynfekcyjnego.

Grypa ptaków jest wirusową chorobą drobiu o bardzo dużym znaczeniu ekonomicznym. Wywoływane przez nią straty wynikają nie tylko z faktu, że wirus może wywoływać zachorowania i bardzo wysoką śmiertelność u ptactwa domowego. Kraj, w którym pojawi się choćby jedno ognisko grypy, nie może eksportować drobiu i produktów pochodzenia drobiarskiego co najmniej z regionu, w którym choroba się pojawiła, ale niestety również (w zależności od umów bilateralnych – świadectwo zdrowia) z obszaru całego państwa, co generuje bardzo wymierne straty finansowe.

Grypa może występować u wszystkich gatunków drobiu i wielu gatunków dzikich ptaków. Niekiedy zakażeniu może ulec też człowiek, ale są to sytuacje bardzo rzadkie i w praktyce ograniczone do Azji i Afryki. Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5 (w tym najczęściej występującego w ostatnich latach H5N8) u człowieka. Cyklicznie przeprowadzane w Państwowym Instytucie Weterynaryjnym – PIB w Puławach badania genetyczne wirusa H5N8, po każdorazowej introdukcji wirusa na terytorium Polski, nad tzw. molekularnymi wskaźnikami adaptacji do organizmu ludzi wykazały typowy profil charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka. Wyróżnia się wiele odmian wirusa grypy, które oznaczane są symbolami, takimi jak np. H5N1, H5N5 czy H5N8. Wirusy grypy charakteryzują się dużym stopniem zmienności genetycznej, a to sprawia, że skuteczność szczepionek jest bardzo ograniczona; nie opracowano również skutecznych leków.

inf. gorlice.naszemiasto, fot. ilustracyjne

Gorlice - najnowsze informacje