poniedziałek, 5 czerwca 2023 20:06

Łączą naukę z samorządem. "Nie da się rozwiązać wielkich wyzwań samemu" [WIDEO, FOTO]

Autor Marzena Gitler
Łączą naukę z samorządem. "Nie da się rozwiązać wielkich wyzwań samemu" [WIDEO, FOTO]

- Konferencja Samorząd 6.0 jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ łączy naukę z samorządem. Do Wieliczki przyjechało wiele osób, które czują potrzebę dialogu, bo nie da się rozwiązać wielkich wyzwań samemu - mówi prof. dr. hab. Wojciech Czakon z UJ. Eksperci z różnych dziedzin biorą udział w Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny - Usługi gospodarcze - Nowoczesne finanse", aby wytyczyć plan rozwoju samorządu.

Przez dwa dni - 5 i 6 czerwca w Wieliczce toczyć się będą debaty o trendach, praktykach oraz wyzwaniach rozwojowych, przed którymi stoją samorządy. Pierwszego dnia konferencji liderzy i eksperci z wielu dziedzin nauki i praktyki samorządowej dyskutowali o różnych aspektach współpracy z samorządem. Konferencję otworzyły wystąpienia dr. Artura Kozioła — burmistrza Wieliczki, dr. hab. Stanisława Mazura — prof. i rektora UEK, prof. Tomasz Grodzickiego - Prorektora UJ ds. Collegium Medicum, Viacheslava Vionarovskyi - Konsula Generalnego Ukrainy w Krakowie, dr hab. Ewy Bogacz-Wojtanowskiej - dziekana Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej UJ. W poniedziałek odbyła się sesja plenarna i spotkanie stolikowe. Przed konferencją podsumowującą debatę Artur Kozioł w imieniu Miasta i Gminy Wieliczka podpisał dwa memoranda: o współpracy z ukraińskim miastem Baryszewka oraz Ukraińską Akademią Technologiczną.

- Konferencja Samorząd 6.0 jest wydarzeniem wyjątkowym, ponieważ łączy naukę z samorządem. Do Wieliczki przyjechało wiele osób, które czują potrzebę dialogu, bo nie da się rozwiązać wielkich wyzwań samemu - powiedział prof. dr. hab. Wojciech Czakon z UJ na podsumowaniu pierwszego dnia obrad.  

Integralną częścią konferencji są wydarzenia towarzyszące. W niedzielę, 4 czerwca wieczorem podczas koncertu inauguracyjnego w Wielickiej Mediatece burmistrz Wieliczki wręczył Medale Dobroci - samorządowe wyróżnienie, które jest formą podziękowania za wielkie serce i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Wyróżnienia trafiły do rąk przedstawicieli partnerskich samorządów oraz instytucji, których różne obszary działalności łączy jeden rdzeń - pomoc potrzebującym i wspieranie rozwoju na rzecz lepszej jakości życia mieszkańców. Wśród uhonorowanych znaleźli się: Miasta Partnerskie: Bergkamen, Fano, Saint-Andre – za wieloletnią współpracę i wsparcie mieszkańców, a także działania mające na celu pomoc ofiarom konfliktu zbrojnego na Ukrainie; Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Wieliczka – za całokształt pełnionej służby dla społeczności Miasta i Gminy Wieliczka, a w sposób szczególny za pomoc przy organizacji wielu inicjatyw w tym pełnienie warty honorowej podczas uroczystości patriotycznych; Stowarzyszenie Ochotnicza Grupa Medyczna – za bezinteresowną służbę drugiemu człowiekowi i pomoc medyczną udzielaną w sytuacji pandemii i wojny w Ukrainie; Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – za wsparcie osób starszych, chorych i potrzebujących poprzez liczne akcje charytatywne, organizację zbiórek żywności, a także bezpośrednią opiekę w miejscu zamieszkania, skierowane do osób starszych samotnych potrzebujących; Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju – za działania na rzecz zrównoważonego rozwoju społecznego, którego celem do poprawy dobrobytu wspólnot obywateli oraz rozwoju potencjału każdego z mieszkańców; Instytut Zaawansowanych Badań i Współpracy – za działalność w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, która daje możliwość poprawy jakość życia mieszkańców; Parafia Grabie – za otwartość i dotychczasową pomoc dla mieszkańców Centrum Pomocy dla Ukrainy w Grabiu, gdzie obecnie przebywa blisko 300 uchodźców - głownie kobiet i dzieci; Miasto Baryszewka – za organizację pomocy humanitarnej dla mieszkańców Ukrainy z terenów objętych działaniami zbrojnymi oraz Ukraińska Akademia Technologiczna – za działania na rzecz rozwoju społecznego i wzmacniania krajowego potencjału naukowo – technicznego.

Miłą niespodzianką było przyznanie przez Igora Iwanowicza Połownikowa prezydenta Ukraińskiej Akademii Technologicznej tytułu profesora uczelni burmistrzowi Wieliczki Arturowi Koziołowi. Uczelnia doceniła jego współpracę z uczelniami wyższymi, organizację konferencji i pracę na rzecz rozwoju edukacji.

Zgromadzeni gości wspólnie zsadzili również „Dąb Pokoju" przed Wielicką Mediateką, jako wyraz solidarności i pokoju, poszanowania praw człowieka, wolności i demokracji.

W poniedziałek, 5 czerwca wieczorem w nowo wybudowanym Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Wieliczce odbyła się Gala, podczas której wręczono statuetki Laureatom na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju. Część artystyczną uświetnił koncert jubileuszowy z okazji 30-lecia Orkiestry Straussowskiej Obligato, którą od lat wspiera Miasto i Gmina Wieliczka.

Organizatorami Międzynarodowej Konferencji „Samorząd 6.0. Rozwój społeczny - Usługi gospodarcze - Nowoczesne finanse" są: Miasto i Gminę Wieliczka, Europejski Instytut Zrównoważonego Rozwoju, Uniwersytet Jagiellońskiego w Krakowie oraz krakowski Uniwersytet Ekonomiczny. Patronat medialny nad wydarzeniem ma Rzeczypospolita oraz Głos24.

Wieliczka - najnowsze informacje

Rozrywka