wtorek, 25 października 2022 15:48

Lanckorona: Po co te konsultacje? Wniosek był gotowy jeszcze przed ich końcem

Autor Tomasz Stępień
Lanckorona: Po co te konsultacje? Wniosek był gotowy jeszcze przed ich końcem

Formalnie do 30 września trwały w Lanckoronie konsultacje społeczne w sprawie nadania miejscowości statusu miasta. Tymczasem z dokumentów, które pokazał sam wójt Lanckorony, Tadeusz Łopata wynika, że wniosek o nadanie praw został sporządzony w dniu 9 września. Po co w takim razie ta maskarada?

Trzeba powiedzieć sobie jasno, że konsultacje w sprawie nadania Lanckoronie statusu miasta, to zupełne nieporozumienie. Wzięło w nich udział niespełna 15 proc. Uprawnionych mieszkańców – 729 osób spośród 4 892. Tym niemniej znakomita większość – 87 proc. była na „nie”. Przeciwko temu, by Lanckorona znowu stała się miastem głosowało było 634 osób. 79 mieszkańców było na "tak", a 12 osób wstrzymało się od głosu. Wójt zinterpretował te wyniki na swój sposób. Według niego, te 87 procent, które było na „nie”, to ledwie 16% wszystkich uprawnionych. – Trudno zatem byłoby powiedzieć, że jest to głos mieszkańców gminy – konkluduje wójt Łopata.

Ale wygląda na to, że całe konsultacje były jedną wielką maskaradą. Jak się okazuje, wniosek o nadanie praw miejskich został sporządzony w dniu 9 września 2022 roku. Przyznał to sam wójt, w odpowiedzi na zapytanie w tej sprawie, które wysłał do niego poseł Marek Sowa. Parlamentarzysta chciał się dowiedzieć, czy wójt gminy Lanckorona złożył do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji wniosek o nadanie statusu miasta miejscowości Lanckorona, a jeżeli tak, to kiedy ww. wniosek został złożony. Prosił też o udostępnienie kopii złożonego do MSWiA wniosku.

Wójt od odpowiedzi się nie uchylał i dzisiaj wysłał odpowiedź, w której potwierdzał sporządzenie wniosku w dniu 9 września. I choć cała odpowiedź to ponad strona maszynopisu, dalszą jej część zajmują oskarżenia i utarczki obu panów, których nie warto cytować.

Przesłał także jego kopię, skierowaną do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Jak wskazuje we wniosku Tadeusz Łopata, Lanckorona to kazimierzowskie miasto z kazimierzowskim zamkiem, unikatową twierdzą konfederacką, wspaniałą tradycją piłsudczykowską i wpisem (wraz z Kalwarią Zebrzydowską) na listę miejsc światowego dziedzictwa. Była jednym z bardzo ważnych ośrodków administracji państwa i cieszyła się prawami miejskimi od czasów Kazimierza Wielkiego do okresu II Rzeczypospolitej w latach 1366-1933. I jedynie czysto formalne regulacje administracyjne spowodowały, że wraz z innymi mniejszymi miejscowościami utraciła swój status i prawa miejskie w okresie międzywojennym. – Osobiście uważam, że w miejscowości takie jak Lanckorona, powinny odzyskać utracone prawa miejskie niejako z automatu, skoro przestał obowiązywać limit liczby mieszkańców z okresu międzywojennego. Wnioskuję zatem do Pana o rozważenie takiej możliwości i przywrócenie praw miejskich Lanckoronie – pisze wójt Tadeusz Łopata.

fot: Wikipedia/Adrian Grycuk-Gmina Lanckorona

Wadowice

Wadowice - najnowsze informacje

Rozrywka