wtorek, 22 października 2019 17:08

Libiąż: Koniec prac na „Janinie”! Ale tylko niektórych

Autor Anna Piątkowska-Borek
Libiąż: Koniec prac na „Janinie”! Ale tylko niektórych

Właśnie zakończył się kluczowy etap prac przy budowie powierzchniowej infrastruktury szybu Janina VI w Zakładzie Górniczym „Janina” w Libiążu (powiat chrzanowski).

– W tej jednej ze strategicznych inwestycji TAURON Wydobycie, jakim jest budowa poziomu 800 metrów, wykonano najwyżej położony poziom technologiczny wieży szybowej. Realizowana inwestycja udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla energetycznego – informuje TAURON Wydobycie.

Prace trwały 10 miesięcy. Docelowo wysokość wieży osiągnie 62 metry.

– Na ukończonym właśnie najwyższym poziomie technologicznym wieży zabudowana zostanie suwnica o nośności 30 ton, która posłuży do montażu elementów górniczego wyciągu szybowego. Jego zasadniczym elementem jest maszyna wyciągowa, która zostanie zabudowana w wieży na wysokości 49 metrów – wyjaśnia inwestor.

Jak podaje TAURON Wydobycie, główną konstrukcję nośną wieży stanowią żelbetowe ściany w formie czterech słupów pylonowych, rozstawionych w wierzchołkach czworokąta podstawy obiektu i połączonych stropami na poszczególnych kondygnacjach. Poziomy technologiczne skomunikowane są ze sobą za pomocą klatki schodowej oraz dźwigu osobowo-towarowego.

Wykonane zostaną jeszcze instalacje: elektryczne, sanitarne i technologiczne. Wówczas możliwe będzie rozpoczęcie elementów górniczego wyciągu szybowego na poszczególnych poziomach technologicznych.

Jaki jest cel inwestycji?

Jak się okazuje, Zakład Górniczy „Janina” w Libiążu, ma największe w Polsce złoża węgla energetycznego, a realizowana inwestycja spowoduje, że będzie mógł funkcjonować jeszcze przez kolejnych kilkadziesiąt lat.

– Dzięki budowie wieży szybowej i górniczego wyciągu szybowego możliwe będzie już za kilka miesięcy uruchomienie w ZG Janina jazdy ludzi i transportu materiałów na poziom 800 metrów. Dzięki realizacji tego strategicznego projektu inwestycyjnego kopalnia udostępni nowe zasoby wysokiej jakości węgla niezbędnego dla energetyki – mówi Tomasz Cudny, prezes zarządu TAURON Wydobycie. – Skupiamy się na ukończeniu inwestycji strategicznych oraz sukcesywnej poprawie efektywności i wydajności każdego z zakładów Spółki. W konsekwencji wszystkich podejmowanych działań oczekiwany jest efekt obniżenia kosztów funkcjonowania zakładów górniczych Spółki oraz wzrost efektywnego czasu pracy ludzi i maszyn – podsumowuje prezes.

Budowa poziomu 800 pozwoli kopalni „Janina” w Libiążu na prowadzenie eksploatacji w korzystniejszych warunkach górniczo-geologicznych, a także na częściową eliminację prowadzenia eksploatacji poniżej poziomu udostępnienia, przez co zwiększy się poziom bezpieczeństwa prowadzenia ruchu zakładu górniczego.

TAURON Wydobycie wspomina też o korzyściach dla pracowników. Dzięki inwestycji mają poprawić się warunki mikroklimatyczne na stanowiskach pracy. Ma również skrócić się czas dotarcia do nich.

Kiedy pierwsza ściana na poziomie 800 metrów, z wykorzystaniem części infrastruktury nowej inwestycji, zostanie oddana do użytku? Jak podaje TAURON Wydobycie, będzie to możliwe w ciągu kilku miesięcy.

– Trwa proces jej uzbrajania w maszyny i urządzenia – informuje spółka.

Z kolei zakończenie całej inwestycji przewidziane jest na trzeci kwartał 2021 roku.

Chrzanów - najnowsze informacje