poniedziałek, 10 maja 2021 09:01

Limanowa. Kuria pouczyła katechetę. "Powinien z większą uwagą przygotowywać pomoce dydaktyczne”

Autor Aleksandra Tokarz
Limanowa. Kuria pouczyła katechetę. "Powinien z większą uwagą przygotowywać pomoce dydaktyczne”

Po raz kolejny wraca temat kontrowersyjnej prezentacji, którą otrzymali uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Orkana w Limanowej, w ramach zdalnych lekcji z religii. Z niej mogli dowiedzieć się między innymi, że „homoseksualizm to choroba”, a sposobami leczenia są elektrowstrząsy. Głos w tej sprawie zabrała małopolski kurator oświaty, która obok podania informacji, iż do Kuratorium Oświaty nie wpłynęła żadna skarga na zaprezentowane treści, oficjalnie zakończyła sprawę. Teraz głos zabrała kuria. Zgodnie z przekazanymi treściami, katecheta został pouczony, aby w przyszłości „z większą uwagą przygotowywał pomoce dydaktyczne”.

Na stronie internetowej I LO im. Władysława Orkana opublikowano pełną treść oceny merytorycznej, jakiej Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie poddał prezentację, która trafiła do uczniów placówki. Na wstępie dokumentu przekazano, że prezentacja multimedialna nie może zastąpić lekcji, gdyż posługuje się zasadniczo „hasłowym" podawaniem pewnych zagadnień. - Prezentacja powinna stanowić jedynie pewne wsparcie w całym procesie. (…) Oderwanie prezentacji od całości metod i środków dydaktycznych oraz przekazywanych treści w czasie lekcji może prowadzić do niezrozumienia istoty poruszanego tematu lub błędnych interpretacji– zaznaczył ks. dr Tomasz Lelito.

W dalszej części przekazano, że prezentacja zawiera szereg treści, które są związane z nauczaniem Kościoła katolickiego na temat czystości i małżeństwa w kontekście przykazań Dekalogu.

Jak dodano w dokumencie, treść prezentacji jest obszerna i w „przeważającej części została oparta na nauczaniu Kościoła katolickiego, Piśmie świętym i świadectwach pewnych osób”. W prezentacji pojawiły się także treści budzące kontrowersje, a dotyczące określenia zjawiska homoseksualizmu jako choroby, a także sposobów jej leczenia, gdzie autor slajdów podał m.in. elektrowstrząsy. - Należy zaznaczyć, że wskazane tematy pojawiały się i nadal pojawiają w przestrzeni publicznej, co nie oznacza, że wyrażają nauczanie Kościoła katolickiego. Samo odniesienie się do tej tematyki może być uzasadnione w kontekście lekcji religii jako poglądowe wskazanie na pewne zjawiska, jednak sposób ich ujęcia w samej prezentacji i pozostawienie bez komentarza jest błędne, niepotrzebne i może prowadzić do wysuwania wniosków utożsamiających nauczanie Kościoła katolickiego ze wszystkimi prezentowanymi treściami – napisał ks. dr Tomasz Lelito.

W dalszej części dokumentu przekazano, iż autor omawianej prezentacji w swoim oświadczeniu i wyjaśnieniu jasno zadeklarował swój szacunek wobec wszystkich osób, niezależnie od ich orientacji seksualnej oraz przeprosił wszystkich, którzy mogli poczuć się dotknięci i urażeni treścią tej prezentacji. Tłumaczył również: „ze względu na sposób nauczania zdalnego, nie mogłem spotkać się z uczniami i wyjaśnić dokładnie zaprezentowanych treści i poddać ich pod dyskusję, odpowiadając na pytania i wątpliwości”.

- W trakcie rozmowy przeprowadzonej w Wydziale Katechetycznym Kurii Diecezjalnej w Tarnowie nauczyciel religii jasno określił, że zawarte w prezentacji treści, które wzbudziły kontrowersje zostały przez niego niefortunnie sformułowane i zamieszczone w pomocy dydaktycznej bez należytego komentarza, co przyczyniło się co niepotrzebnego zamieszania i wrażenia, że wszystkie poruszone przez niego zagadnienia bazują na nauczaniu Kościoła katolickiego oraz obowiązującym w szkole programie nauczania religii rzymskokatolickiej - tłumaczy ks. Lelito. - Zamieszczone treści w intencji Autora prezentacji miały na celu ukazanie historycznego i społecznego tła problemu, nie zaś wskazywanie, że taka narracja obowiązuje dzisiaj i wynika z nauczania Kościoła katolickiego. Autor prezentacji prezentuje postawę naznaczoną szacunkiem wobec wszystkich osób i respektuje integralnie rozumianą naukę Kościoła katolickiego w nauczaniu katechetycznym. Ponadto do tej pory swoją pracę katechetyczną wykonywał bez zastrzeżeń. Ze względu na zaistniałą sytuację został pouczony, że powinien z większą uwagą przygotowywać pomoce dydaktyczne na lekcje religii, zwłaszcza w tak ważnych tematach, jak te podjęte w ocenianej prezentacji - dodał.

Przypomnijmy, wcześniej sprawę skomentowała małopolski kurator oświaty Barbara Nowak. Wyjaśniła, iż do Kuratorium Oświaty nie wpłynęła żadna skarga w tej sprawie. - W ocenie Małopolskiego Kuratora Oświaty wyjaśnienia, a także przeprosiny i deklaracje księdza katechety oraz przeprowadzone rozmowy księdza ze zwierzchnikami kościelnymi i świeckimi, sprawę zamykają - poinformowała Barbara Nowak.

Kontrowersyjna prezentacja na lekcji religii. Kuratorium informuje: „Sprawa jest zamknięta”
Małopolski kurator oświaty Barbara Nowak skomentowała kontrowersyjną prezentację, którą otrzymali limanowscy licealiści w ramach lekcji religii. Jak podała, do Kuratorium Oświaty nie wpłynęła żadna skarga na zaprezentowane treści. Przypomnijmy, z prezentacji uczniowie I LO im. Władysława Orkana mo…

Tymczasem, jak wynika z informacji przekazanych przez Konrada Dulkowskiego z Ośrodka Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w rozmowie z Gazetą Wyborczą, złożono zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez księdza. – Homofobia nie jest wpisana do Kodeksu karnego i z tego tytułu organy sprawiedliwości nie mogą ścigać osób głoszących mowę nienawiści. Ale ksiądz postuluje np. kobiece obrzezanie oraz wpłynięcie na trwałe uszkodzenia ciała uniemożliwiające późniejszą ciążę. I twierdzi, że to sposób leczenia czegoś, co chorobą nie jest. To ewidentne przestępstwo – tłumaczył w rozmowie z „Wyborczą”.

fot. I LO im. Władysława Orkana

Limanowa - najnowsze informacje