poniedziałek, 4 stycznia 2021 14:22

Ma być bezpieczną przystanią i ostoją. W Olkuszu powstanie „Dworek Marzeń”

Autor Wiktoria Mitura
Ma być bezpieczną przystanią i ostoją. W Olkuszu powstanie „Dworek Marzeń”

Od lutego funkcjonowanie rozpocznie dom dziecka „Dworek Marzeń” w Olkuszu. To miejsce, które ma zapewnić wychowankom bezpieczeństwo, schronienie i rozwój.

Powiat olkuski otrzymał dofinansowanie z ogólnej rezerwy budżetowej na adaptację budynku znajdującego się przy ulicy Żuradzkiej 21.

- Dziękuję Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za kolejne realne wsparcie dla Małopolski. To niezwykle ważna lokalna inwestycja. „Dworek Marzeń” zapewni swoisty parasol ochronny wychowankom. Przekształcenie dużej jednostki przy ulicy Legionów Polskich w dwie osobne placówki, pozwoli łatwiej zaaklimatyzować się dzieciom wśród rówieśników, a utworzenie jej przy ulicy Żuradzkiej – w formie domu jednorodzinnego z ogrodem – stworzy warunki podobne do funkcjonowania rodziny wielodzietnej. Uruchomienie małej placówki z pewnością przełoży się też na efektywniejszą pracę wychowawczą i opiekuńczą – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.
- Powstanie tej placówki ma jeszcze dodatkowy wymiar. W trudnych czasach pandemii lokalni przedsiębiorcy realizują zamówienia, dzięki którym utrzymują miejsca pracy w swoich firmach. Otwarcie nowej jednostki to także zatrudnienie pracowników, którzy będą sprawować opiekę nad wychowankami tego domu – dodaje wojewoda.

Na terenie powiatu olkuskiego funkcjonuje Socjalizacyjna Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Olkuszu przy ulicy Legionów Polskich. Aktualnie liczba miejsc przewidzianych dla podopiecznych wynosi 30, z czego 18 stanowią miejsca socjalizacyjne, a 12 – interwencyjne.

W świetle ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej konieczne było wprowadzenie zmian organizacyjnych. Uznaje się bowiem, że w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego nie powinno przebywać więcej niż 14 dzieci. Takie warunki są najbardziej optymalne dla wychowanków. Stąd decyzja o przekształceniu większych ośrodków w niewielkie, kameralne placówki.

Olkuska instytucja opiekuńcza została zatem podzielona na dwie jednostki organizacyjne: dotychczasową przy ulicy Legionów Polskich i nową, przy ulicy Żuradzkiej, które będą obejmowały opieką po 14 dzieci. „Dworek Marzeń” ma zostać uruchomiony 1 lutego 2021 r.

- Aby spełnić wymogi dotyczące liczby dzieci w jednej placówce, powiat olkuski podjął decyzję o dostosowaniu budynku przy ul. Żuradzkiej w Olkuszu na potrzeby nowego Domu Dziecka. Przyznanie dofinansowania z rezerwy ogólnej budżetu państwa w kwocie blisko 1 mln zł pozwoli na dokończenie inwestycji tak, aby wychowankowie czuli się w nowym miejscu jak w domu – mówił starosta olkuski Bogumił Sobczyk.
- W imieniu Zarządu Powiatu, Dyrekcji Domu Dziecka oraz podopiecznych chciałbym podziękować z tego miejsca Panu Premierowi Mateuszowi Morawieckiemu za przyznanie dofinansowania. Dziękujemy za wsparcie Panu Ministrowi Jackowi Osuchowi, który mocno zabiegał na poziomie rządowym o wsparcie finansowe tego ważnego dla powiatu zadania. Szczególnie dziękuję Wojewodzie Małopolskiemu Panu Łukaszowi Kmicie oraz pracownikom Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie za pomoc w przygotowaniu, bezzwłoczną analizę i wysoką ocenę dokumentacji przygotowywanej w ramach wniosku o dofinansowanie inwestycji – dodał starosta Bogumił Sobczyk.

Info: Urząd Wojewódzki w Krakowie

Olkusz

Olkusz - najnowsze informacje