wtorek, 5 stycznia 2021 14:43

Małopolska. W grudniu tylko dwie decyzje o ukaraniu od sanepidu, a i tak można się od nich odwołać

Autor Marzena Gitler
Małopolska. W grudniu tylko dwie decyzje o ukaraniu od sanepidu, a i tak można się od nich odwołać

Od 28 grudnia pomimo spadku nowych zakażeń w Polsce, obowiązują dodatkowe obostrzenia. Ile w związku z tym wniosków o ukaranie trafiło od policji do małopolskiego sanepidu? Sprawdzamy.

W okresie od 6 do 20 grudnia 2020 r. do organów PIS na terenie Małopolski trafiły 84 notatki policyjne i wydano jedną decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 20 tys. zł przez PPIS w Nowym Targu.

W okresie od 21 grudnia do 4 stycznia wpłynęło 10 notatek, wydano jedną decyzję nakładającą administracyjną karę pieniężną w wysokości 5 tys. przez PPIS w Nowym Sączu.

Jak wyjaśnia Dominika Łatak-Glonek rzecznik prasowy WSSE w Krakowie, administracyjne kary pieniężne nakładane są w związku z naruszeniem przepisów wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wynikają z art. 48a oraz art. 46b ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.).

Co zrobić gdy chce na ukarać sanepid?

Czy faktycznie sanepid ma prawo karać i co zrobić gdy otrzymamy taką decyzję?

W przypadku, gdy otrzymamy zawiadomienie z Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemicznej o wszczęciu postępowania administracyjnego w związku z otrzymaną notatką z policji, iż nie zastosowaliśmy się przepisów ujętych w rządowym rozporządzeniu zawsze należy zająć stanowisko odnosząc się do zarzut ów, jakie skierował w nim sanepid – przypomina na swojej stronie na Facebooku Kancelaria Lega Artis.

Zdaniem prawników obecna sytuacja prawna po dokonaniu nowelizacji ustawy, wyklucza możliwość karania przez sanepid karami administracyjnymi osób, które nie przestrzegły w czasie przeszłym rzekomo określonych nakazów i zakazów i ponieważ za pomocą art. 15 pkt 7 ustawy nowelizującej ustawodawca dokonał zmiany ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2020 r. poz. 1845) poprzez nadanie nowego brzmienia jednemu z artykułów art. 48a.

Po zmianie przepis ten stanowi, że „W przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ratownik jednostki współpracującej z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne podległej Ministrowi Obrony Narodowej może pobierać materiał z górnych dróg oddechowych w celu wykonania testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 po odbyciu w tej jednostce przeszkolenia obejmującego procedurę pobrania materiału i jego zabezpieczenia oraz bezpieczeństwa osób pobierających, potwierdzonego zaświadczeniem”.

Norma uchwalona później uchyliła normę wcześniejszą a zatem stare brzmienia art. 48a, które dawało możliwość karania sanepidowi obywateli, zostało uchylone nowym zapisem, jakiego dokonał ustawodawca.

Zgodnie z tym, gdy będziemy zajmować stanowisko na otrzymane zawiadomienie należy powołać się na treść art. 189c k.p.a. z którego wynika, iż jeżeli w czasie wydawania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej obowiązuje ustawa inna, niż w czasie naruszenia prawa, w którego następstwie ma być nałożona kara, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest ona względniejsza dla strony i na tej podstawie wnioskować w myśl art. 105 k.p.a. o umorzenie bezpodstawnie wszczętego postępowania administracyjnego.

foto: http://www.policja.waw.pl/

Małopolska - najnowsze informacje