czwartek, 17 czerwca 2021 10:47

Małopolska. Wskutek nawałnic ucierpiało ponad 2,3 tys. gospodarstw. Trwa liczenie strat

Autor Aleksandra Tokarz
Małopolska. Wskutek nawałnic ucierpiało ponad 2,3 tys. gospodarstw. Trwa liczenie strat

Wskutek niekorzystanych zjawisk atmosferycznych – gradu i deszczu nawalnego – w dniach 5-6 czerwca ucierpiało ponad 2,3 tys. gospodarstw – wynika z informacji przekazanych naszej redakcji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie. W największym stopniu poszkodowane zostały gminy w powiatach limanowskim, nowosądeckim, proszowickim i krakowskim.

Burza rozpoczęła się po godzinie 17 i trwała raptem 10 minut. Tyle wystarczyło. Ulewie towarzyszył silny wiatr i intensywne gradobicie. Miejscami wielkość gradu sięgała nawet 4 centymetrów. Uszkodzone zostały pola uprawne i sady owocowe. Szczególnie poszkodowane zostały cztery małopolskie powiaty. - Narobi się człowiek i wszystko na marne. Raptem 5 minut gradu i po warzywach – komentują rolnicy.

W tym tygodniu czekają nas rekordowe upały. O burzach, które niedawno nawiedziły region, niewielu już pamięta. W gospodarstwach wciąż trwa jednak liczenie strat. Małopolski Urząd Wojewódzki podaje, iż w sumie ucierpiało ponad 2,3 tys. gospodarstw w:

  • powiecie limanowskim:

- gmina Łukowica – ok. 150 gospodarstw sadowniczych,

  • powiecie nowosądeckim:

- gmina Łącko  – ok. 200 gospodarstw sadowniczych,

- gmina Stary Sącz – ok. 30 gospodarstw sadowniczych,

- gmina Podegrodzie - ok. 100 gospodarstw sadowniczych,

  • powiecie proszowickim:

- gmina Proszowice - ok. 800 gospodarstw rolnych ( głównie zboża, warzywa, rośliny okopowe, tytoń i łąki),

- gmina Pałecznica - ok. 678 gospodarstw rolnych (głównie warzywa, zboża i rośliny okopowe),

- gmina Nowe Brzesko - ok. 12 gospodarstw rolnych (głównie warzywa, rośliny okopowe i zboża),

- gmina Radziemice - ok. 80-100 gospodarstw rolnych (głównie warzywa, rośliny okopowe i zboża),

  • powiecie krakowskim:

- gmina Igołomia -Wawrzeńczyce – ok. 300 gospodarstw rolnych (głównie warzywa i  zboża oraz uprawy w szklarniach i tunelach foliowych).

- Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1464 ze zm.) i obowiązującą procedurą szacowania szkód powstałych na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w gospodarstwach rolnych, producenci rolni po wystąpieniu szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi winni niezwłocznie złożyć stosowny wniosek do właściwego urzędu gminy o oszacowanie szkód przez Komisję powołaną przez Wojewodę. Aktualnie trwa przyjmowanie wniosków o oszacowanie szkód w poszczególnych urzędach gmin - informuje Joanna Paździo, rzecznik prasowy Wojewody Małopolskiego.

W oparciu o ten wniosek rolnika Komisja powołana przez Wojewodę dokonuje oszacowania szkód w poszkodowanym gospodarstwie rolnym w ciągu:

- maksymalnie do 2 miesięcy od złożenia przez producenta rolnego wniosku o oszacowanie szkód w przypadku szkód w uprawach rolnych;

- maksymalnie do 3 miesięcy od wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w przypadku szkód w środkach trwałych (np. obiektach gospodarczych, drzewach owocowych), spowodowanych np. gradobiciem lub w ciągu 12 miesięcy od ustąpienia wody w przypadku powodzi.

- Komisja po oszacowaniu szkód sporządza stosowny protokół zawierający zakres i wysokość szkód oraz wartość obniżenia dochodu w gospodarstwie rolnym. Protokół stanowi podstawę do ubiegania się o udzielenie wszelkich form pomocy dla poszkodowanych gospodarstw rolnych - dodaje rzeczniczka.

Podstawowymi formami pomocy dla gospodarstw rolnych i działów specjalnych produkcji rolnej, w których powstały szkody spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych zgodnie z przywołanym rozporządzeniem Rady Ministrów są:

1) kredyt preferencyjny – zarówno obrotowy na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, jak i na odtworzenie środków trwałych z oprocentowaniem 0,5% w skali roku dla producentów rolnych, którzy w dniu wystąpienia szkód posiadali ubezpieczenie co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych, z wyłączeniem łąk i pastwisk, lub co najmniej 50% liczby zwierząt gospodarskich w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej co najmniej od jednego z ryzyk;

2) pomoc finansowa udzielana przez ARiMR na realizację innych zadań wynikających z polityki państwa w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi, dla producentów rolnych, którym został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy lub szkody powstały na powierzchni co najmniej 70% upraw w szklarniach i tunelach foliowych, spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Wysokość stawki pomocy, wraz ze wskazaniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, wskutek którego powstała szkoda objęta pomocą, minister właściwy do spraw rolnictwa ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej obsługującego go urzędu.

fot. ilustracyjne/pixabay

Małopolska - najnowsze informacje