środa, 7 kwietnia 2021 14:18

[AKTUALIZACJA] Miechów. Od czwartku pojedziemy bajpasem. Kolejny etap budowy S7 - max 50 km/h

Autor Norbert Kwiatkowski
[AKTUALIZACJA] Miechów. Od czwartku pojedziemy bajpasem. Kolejny etap budowy S7 - max 50 km/h

Od 8 kwietnia br. na kierowców podróżujących odcinkiem drogi numer 7  Moczydło - Miechów czekają spore utrudnienia spowodowane wprowadzeniem zmian organizacji ruchu. W rejonie robót pojedziemy tylko 50 km/h.

AKTUALIZACJA

– Zaplanowania na dzisiaj  zmiana organizacji ruchu w miejscowości Moczydło, na DK7 nie została  wdrożona, z powodu niekorzystnych warunków atmosferycznych – informuje GDDKiA. Opady śniegu  uniemożliwiły wykonanie w całości oznakowania poziomego na jezdni oraz  rzetelną kontrolę już wykonanego oznakowania.

W tej sytuacji zebrana  na miejscu komisja, która miała odebrać wykonane prace i dopuścić do  zmian organizacji ruchu postanowiła przełożyć to na jutro, czyli  9.04.2021 r. Komisja rozpocznie swoje prace jutro o  godzinie 12:00. Po zaakceptowaniu zmian tymczasowego oznakowania  zostanie ono wprowadzone.


– Zmiany polegać będą na wykonanie bajpasu wraz z oznakowaniem drogi  powiatowej przy skrzyżowaniu z DK7, zawężeniu jezdni i odsunięciu toru  jazdy w ciągu drogi krajowej nr 7 – informuje Iwona Mikrut z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wprowadzanie zmian umożliwi rozpoczęcie robót budowlanych na jezdni lewej budowanej drogi S7, na odcinku Moczydło – Miechów, w rejonie granicy pomiędzy województwami małopolskim a świętokrzyskim, a także zapewni  płynne poruszanie się pojazdów budowy wzdłuż realizowanej  jezdni.

W strefie robót nastąpi też ograniczenie prędkości na DK7  do 50 km/h.

Zmiana organizacji ruchu to dalszy ciąg budowy drogi ekspresowej S7, od granicy woj. świętokrzyskiego i małopolskiego (Moczydło) do węzła Miechów.

W ramach inwestycji powstanie dwujezdniowa droga ekspresowa (po dwa pasy ruchu oraz rezerwa na trzeci pas) na odcinku Moczydło – węzeł Miechów, o długości ok. 18,7 km. Wybudowane zostaną dwa węzły drogowe: Książ i Miechów, 24 obiekty inżynierskie, 20 przepustów o funkcji  ekologicznej i dwa miejsca obsługi podróżnych: MOP Giebułtów przy jezdni z ruchem w kierunku Kielc oraz  MOP Małoszów w kierunku Krakowa.

Aktualnie trwają roboty ziemne, polegające na  wykonywaniu wykopów i nasypu. W niektórych miejscach wzmacniany jest  grunt. Budowany jest wiadukt na węźle Miechów, nad drogą wojewódzką nr  783 (powstaną dwa równoległe obiekty). Zbrojone są  tu ściany ustroju nośnego. Wykonywane jest także zbrojenie i  betonowanie przejścia dla małych zwierząt i przepustu nad suchą doliną  na północ od Miechowa.

W ramach zadania zaplanowano też budowę urządzeń ochrony środowiska: ekranów akustycznych, siedmiu przejść dla zwierząt: dwóch górnych dla dużych zwierząt i pięciu dolnych dla małych, średnich i dużych oraz przejście dolne dla płazów.

Fragment drogi ekspresowej S7 od granicy woj. świętokrzyskiego z małopolskim do węzła Miechów ma być gotowy w 2023 roku. Będzie kosztował nieco ponad 750 mln złotych.

Źródło oraz foto: GDDKiA

Miechów - najnowsze informacje