niedziela, 15 maja 2022 09:57

Miechów: IV Święto Storczyka

Autor Norbert Kwiatkowski
Miechów: IV Święto Storczyka

Spacery przyrodnicze, prezentacja wypasu owiec z wykorzystaniem pracy psów pasterskich, plener malarski, różnego rodzaju wykłady, warsztaty i zabawy oraz degustacja potraw regionalnych to tylko niektóre atrakcje, które przygotowali  w tym roku organizatorzy „Święta Storczyka”. Impreza odbędzie się na Obszarze Natura 2000 w Kalinie Małej już po raz czwarty.

„IV Święto Storczyka” rozpocznie się w niedzielę 29 maja 2022 r. o godz. 10:00 w Kalinie Małej na Obszarze Natura 2000 (PLH 120054) i potrwa do godz. 17:00. Na dzieci i dorosłych z gminy Miechów przez cały dzień czekać będą różnego rodzaju atrakcje oraz niespodzianki.

Aktywnie i edukacyjnie

Warsztaty ceramiczne, jazda na kucyku, degustacja potraw regionalnych, zabawy, konkursy, projekcja filmów przyrodniczych, a także możliwość zakupu rękodzieł i produktów regionalnych potrwa przez całą niedzielę w godz. 10:00 – 16:00.

Podsumowanie konkursu ekologicznego wraz z rozdaniem nagród, spacery przyrodnicze z przewodnikiem po murawach kserotermicznych i lasach Wyżyny Miechowskiej, prezentacja wypasu owiec z wykorzystaniem psów pasterskich border collie, wyjazd ze zwiedzaniem tradycyjnego wiejskiego ogrodu, plener malarski oraz warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, jak również wykłady i prezentacje o tematyce przyrodniczej to m.in. wydarzenia, które zaplanowano w tym dniu na konkretne godziny. Szczegółowy plan imprezy znajduje się na plakacie informacyjnym oraz na dole strony.

Dodatkowo, w ramach „IV Święta Storczyka” na trasie Chodówki – Miechów – Bukowska Wola – Kalina Mała, odbędzie się „Maraton rowerowy – nową ścieżką rowerową”.

Kalina Mała z wielkim potencjałem

Obszar Kalina Mała znajduje się w północnej części Wyżyny Miechowskiej, na południe od miejscowości o tej samej nazwie. Płaty muraw kserotermicznych występują jedynie na stromych skarpach o ekspozycji zachodniej i południowej w zachodniej części obszaru. W pozostałej części dominują młode zadrzewienia będące w większości stadiami sukcesyjnymi w procesie zarastania dawnych użytków rolnych. Teren ten otoczony jest intensywnie użytkowanymi polami uprawnymi.

Na obszarze stwierdzono 303 gatunki roślin naczyniowych. Jest wśród nich 14 roślin uznanych za rzadkie lub zagrożone, w tym 12 gatunków podlegających ochronie (m.in: centuria pospolita, dziewięćsił bezłodygowy, dzwonek syberyjski, kruszczyk błotny, k. szerokolistny, przytulia stepowa, wilżyna ciernista oraz zawilec wielkokwiatowy). Na uwagę zasługuje również duża populacja (łącznie ponad 1000 osobników) storczyka kukawki, który występuje tu przede wszystkim w zarastających krzewami płatach muraw w północno-zachodniej części obszaru.

Natura 2000

Obszar Natura 2000 to forma ochrony przyrody wprowadzona do polskiego prawa w 2004 r. funkcjonująca niezależnie od istniejących od dawna parków narodowych, rezerwatów przyrody i innych form. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny o największym znaczeniu dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin i zwierząt czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych mających znaczenie dla ochrony wartości przyrodniczych całej Europy, jej różnorodności biologicznej.

PROGRAM IMPREZY
10.00 - rozpoczęcie Święta Storczyka (powitanie gości, przedstawienie programu)
10.30 - podsumowanie konkursu ekologicznego i rozdanie nagród
11.00 - 12.30 - pierwsza tura spacerów przyrodniczych z przewodnikiem:
- murawy kserotermiczne (Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie)
- ochrona przyrody w krajobrazie Wyżyny Miechowskiej (Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)
- lasy Wyżyny Miechowskiej (Nadleśnictwo Miechów)
- owady muraw kserotermicznych (Motylarnia - Firma Edukacyjna “Cetonia”)
12.30 - 13.30 - prezentacja wypasu owiec z wykorzystaniem pracy psów pasterskich
border collie (Tomasz Pecold)
13.00 - 14.00 - “Poznajemy polskie storczyki” - pogadanki, quizy z nagrodami (Nadleśnictwo
Miechów, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie)
13.00 - wyjazd zwiedzanie tradycyjnego wiejskiego ogrodu (Straż Ochrony Przyrody w Polsce)
13.00 - 16.00 - plener malarski (Biuro Wystaw Artystycznych)
- warsztaty rękodzielnicze dla dzieci (Muzeum Ziemi Miechowskiej)
13.30 - wykład “Słów kilka o ptakach i ssakach krajobrazu rolniczego Wyżyny Miechowskiej”
(Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)
14.30 - 16.30 - warsztaty decupage - zdobienie plastrów drewna (Nadleśnictwo Miechów,
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie)
15.00 -16.30 - druga tura spacerów przyrodniczych z przewodnikiem
(Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego)
(Motylarnia - Firma Edukacyjna “Cetonia”)
- wyjście na zajęcia z sylwoterapii z terapeutą (Straż Ochrony Przyrody w Polsce)
15.00 - wykład “Wybrane rośliny dziko rosnące i ich zastosowanie w kuchni domowej
i apteczce” (Herbarium Św.Franciszka)
- prezentacja “Zioła muraw kserotermicznych” (Dobra Natury)
17.00 - zakończenie imprezy


ATRAKCJE CAŁODZIENNE w godz. 10.00 - 16.00
- warsztaty ceramiczne (Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna pod Maczugą)
- jazda na kucyku (Ośrodek Hipoterapii Kasztanka)
- degustacja potraw regionalnych oraz pieczonej jagnięciny
- zabawy, konkursy
- projekcja filmów przyrodniczych o Wyżynie Miechowskiej
- możliwość zakupu rękodzieł oraz produktów regionalnych


WYDARZENIE TOWARZYSZĄCE: “Maraton rowerowy - nową ścieżką rowerową”
(Chodówki - Miechów - Bukowska Wola - Kalina Mała)
Prosimy o zabranie obuwia trekingowego lub sportowego, dobrego humoru, koca lub
karimaty. Za czynny udział przewidziane nagrody i wiele innych atrakcji

Projekt jest realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego oraz Gminy Miechów.

Źródło oraz foto: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie

Miechów - najnowsze informacje